Faktabanken

Ny på belysning

Det är inte alltid så lätt att veta vart man ska börja. Här finns en mängd information och tips för dig som är ny på området belysning.

Samlad kunskap

Smått och gott

Det är inte alltid så lätt att veta vart man ska börja. På denna sida har vi därför samlat information som vi tror att du som är ny i branschen kan ha nytta av.

Som vanligt är det en hel del termer som används inom branschen, som kanske inte är helt självklara för den som är ny. Därför hittar du en ordlista längst ner på sidan.

Vilken stolpe ska jag välja?

Val av stolpe beror främst på vart stolpen ska stå och vilken armatur du kommer använda. Det avgör vad stolpen måste klara för belastning och vilken miljö den ska tåla.

Du behöver veta:

 1. Vart ska stolpen stå?
 2. Vad är det för referensvind i den kommunen? För att ta reda på detta kan du använda vårt verktyg.
 3. Vad är det för terrängklass där stolpen ska stå? Terrängklass 1 är områden med störst vindpåverkan, man kan tänka kalfjäll, öppna kustområden osv. Medan klass 3 är ren stadsmiljö eller uppbyggd miljö: mycket fastigheter eller skogar som tar upp vind.
 4. Vad ska du användas för armatur(er)? Hur stor är armaturen/armaturerna fysiskt och vad väger den/de?
 5. Vart ska armaturerna sitta placerade på stolpen? Centrerat efter stolpens mittlinje eller på en arm en bra bit ut? I sistnämnda fallet måste vi ta hänsyn till det, för det påverkar stolpens vridning ganska hårt.
 6. Finns det några övriga krav, som att det ska sitta vepor i stolpen? Julbelysning? Blomkrukor? Allt detta påverkar självklart också vad stolpen måste kunna tåla.

Utöver det kan såklart krav på exempelvis en viss design avgöra vilken stolpe du i slutändan väljer. Men den stolpen du väljer måste alltid klara kraven som miljön ställer.

Våra olika typer av stolpar

De olika typer av stolpar vi har är följande:

 • Avtrappade standardstolpar  – Beställs på E-nummer via din grossist.
 • Koniska standardstolpar  – Beställs på E-nummer via din grossist.
 • Eftergivliga belysningsstolpar (HE, LE och NE) – Används för belysning längs vägar när krav finns på eftergivlighet, och eventuellt energiupptagande funktion. Beställs på E-nummer via din grossist. Har du specifika önskemål som vi inte har på vår hemsida kan du kontakta oss så hittar vi säkert en lösning.
 • Kundanpassade belysningsstolpar – Allt från att du lägger till ett borrhål eller en extra ytbehandling (duplex), till att du tar fram en helt unik stolpe. Ta kontakt med oss för att få offertunderlag som du sedan skickar in till din grossist.
 • Spännstolpar – En egen gren av kundanpassade belysningsstolpar, anpassade för linspänd belysning eller spårvagnsledningar. Ta kontakt med oss för att få offertunderlag som du sedan skickar in till din grossist.
 • Fackverk – Egentligen ingen stolpe utan en mast, men fyller samma behov: montering av belysning. Vi har fem standardmaster med fundament och tillbehör som du beställer via grossist. I övrigt kan du även kontakta oss för special, precis som för stolpar.

Webinarier

Utöka din kunskap med Moramast Academy

Från och med januari 2024 erbjuder vi löpande webinarier, minst sex tillfällen per år, där vi pratar om olika ämnen som är viktiga. Det kan handla om hållbarhet, EPD:er, olika produktkategorier eller vår personal.

Du kan även boka en egen föreläsning för dig och dina kollegor, utifrån era önskemål.

Mer information om kommande webinarier och formulär för bokning hittar du under Moramast Academy.

Eftergivligt

Trafiksäkerhet för alla

Krocksäkerhet och eftergivlighet blir lätt ganska komplicerat och stort. Vi skapade därför en lättsmält liten broschyr med information kring ämnet. Här kan du läsa den digitalt eller beställa önskat antal broschyrer.

Du kan även grotta ner dig mer i ämnet här på vår hemsida, på sidan om Trafiksäkerhet.

Relaterade artiklar

Här hittar du artiklar vi tror kan vara till nytta för dig som är ny i branschen.

Tre tips på hur du kan bidra till att göra offertprocessen så kort och korrekt som möjligt.

Här förklarar vi vad som är skillnaden mellan (rak)stolpar som heter E0 respektive D0.

Med designstolpar kan du skapa tryggare miljöer för alla att vistas i.

Vad betyder "hållbara lösningar" egentligen – och vad är ett hållbart val?

Vi har lanserat ett verktyg som gör det enklare för dig att beställa special.

Genom att hjälpa dig att ta ett kvalitetsbeslut, hjälper vi dig också ta ett hållbart val.

Här kan du läsa om varför leveranstid på orderprodukter är 1-2 veckor.

Läs om vad dimensionerande respektive förväntad livslängd egentligen är.

Här berättar vi om hur vi jobbar med tre olika hållbarhetskrav.

Här tar vi upp de regler som gäller för belysningsstolpar längs Sveriges vägar.

Vi har pratat med Anders Hedlund från Trafikkontoret om anläggningsregister.

Här berättar vi mer om vad en prestandadeklaration är till för.

I belastningstabellerna kan du se vilken maximal vindyta och armaturvikt du kan montera på stolpen.

Här berättar vi hur du kan hitta en prestandadeklaration för din belysningsstolpe.

Här berättar vi om den process vi går igenom för att ta fram en kundanpassad stolpe.

Vilken är rätt ytbehandling för din stolpe? Vi försöker reda ut några frågetecken.

Här får du 3 tips för att lyckas få och behålla en fin yta på stolpen.

Ronnie och Peter på Schenker ger dig sina 5 bästa tips för leveranser av belysningsstolpar.

Vi har ansvar för att stolpen följer reglerna när du köper den – men sen då?

Hur ska ytan se ut efter en varmförzinkning, och vad är skäl för reklamation?

En ljus historia

Inspireras av vår bok...

I år firar vi 50 år, och det firar vi bland annat med att släppa en jubileumsbok. I den kan du läsa om hur vi startade, utvecklats och projekt vi arbetet med under året. Samt såklart, hur ska vi se till att det blir 50 år till?

...eller av tidigare projekt

Termer

Ordlista

Duplexbehandlad = När produkten är ytbehandlad mer än MM Zink eller MM Anod.

HE = Hight Energy Absorbing, innebär att stolpen räknas som eftergivlig och energiupptagande i högre utsträckning än hos en LE-stolpe.

Last = Maximal vikt som stolpen kan beslastas med (anges i kg).

LE = Low Energy Absorbing, innebär att stolpen räknas som eftergivlig och energiupptagande i lägre utsträckning än hos en HE-stolpe.

LPH = Ljuspunktshöjd ovan mark för armaturen. LPH är i vissa fall samma som höjden, men kan också skilja sig åt om ljuspunkten monteras längre ner på stolpen, eller om roten på stolpen är förlängd, det vill säga anpassad för platsgjutning eller insticksfundament.

NE / LE / HE = Olika nivåer av krocksäkerhet, se respektive alternativ för mer förklaring.

NE = Non Energy Absorbing, innebär att stolpen räknas som eftergivlig, ej energiupptagande.

Referensvind = Vindhastighet (Vb, anges i m/s) på platsen där stolpen ska stå. Leta fram vilken referensvind som gäller i din kommun på sidan Referensvindar.

Rotstick = Nedstickande längd i fundamentet.

Standardprodukt = Stolpe och tillbehör med E-nummer som köps i standardutförande, det vill säga utan några justeringar i form av borrhål, kulörer etc.

Terrängtyper = Vilken typ av terräng det är där stolpen ska stå. Terrängtyp ı avser kustnära område, terrängtyp ıı avser inland och terrängtyp ııı avser bebyggelse.

Vindyta = Maximal vindyta som stolpen kan belastas med (anges i kvadratmeter).

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.