Ytbehandling

Så väljer du rätt ytbehandling för din stolpe

Vi behandlar alla våra stålstolpar med MM Zink, och utöver det kan vi även lackera hela eller delar av stolpen. Men vilken är rätt ytbehandling för din stolpe? Vi försöker reda ut lite av de frågetecken som kanske kan uppstå när valet ska göras.

En vanlig fråga från våra kunder är; vilken ytbehandling ska jag ha på min stolpe? Vi behandlar alla våra stålstolpar med MM Zink, och aluminiumstolpar med MM Anod, och det bör du absolut ha som ett minimum oavsett vart du köper din stolpe ifrån.

Men sen då? Behöver du lackera den mer? Och ska du i sådana fall använda MM PowderCoat, MM ThermoCoat eller MM WetCoat?

I denna artikel hjälper vi dig att reda ut en hel del frågetecken – och kanske skapar vi några nya.

Faktorer som påverkar val av ytbehandling

Val av ytbehandling bör alltid göras utifrån det unika projektets egenskaper. En viktig faktor att tänka på är vilken miljö stolpen ska stå i. Det vill säga, vad behöver stolpen tåla egentligen? Det är stor skillnad på vad det krävs av en ytbehandling på en stolpe som ska stå på en företagsparkering i Arvidsjaur jämfört med en som ska stå i ett hamnområde i Göteborg.

Sedan behöver du även fundera på hur ofta stolpen kommer att underhållas. Verkligheten är att belysningsstolpar sällan får något regelbundet underhåll att tala om. I dessa fall innebär det att stolpen behöver ha en hög grundkvalitet för att hålla i många år.

Det i sin tur – vad det finns för krav på ökad livslängd – är ytterligare en faktor att räkna in. Dessutom finns det troligen även övriga krav på exempelvis estetik, kostnader, miljöpåverkan och typ av konstruktion.

För att börja i rätt ände går vi tillbaka till vilken miljö stolpen ska stå i och det som hjälper oss att avgöra om en ytbehandling passar i den miljö vår stolpe ska stå i: korrosivitetsklasser.

Korrosivitetsklassen visar vilken ytbehandling som tål mest

Miljöns korrosivitet, det vill säga hur frätande miljön är, delas in med hjälp av korrosivitetsklasser (före detta miljöklasser). Genom att jämföra vilken korrosivitetsklass olika ytbehandlingar klarar av kan du alltså få en antydan på vad du behöver använda för ytskydd.

I tabellen nedan ser du vilka korrosivitetsklasser det finns, vad de innebär och vilka av våra ytbehandlingar som uppnår deras krav (och självklart de underliggande kraven).

Klass Miljöns korrosivitet Miljöexempel Våra ytbehandlingar
C1 Mycket liten
C2 Liten Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. Lantliga områden.
C3 Måttlig Atmosfärer med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten. MM Zink
C4 Stor Atmosfärer med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri och kustområden. MM WetCoat (kan fås som C5)
C5 Mycket stor Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär. Kust- och offshoreområden med stor mängd salt i luften. MM Coat
MM PowderCoat
MM ThermoCoat

Lackeringsmetoderna och miljön

De olika lackeringsmetoderna använder olika produkter och processer som påverkar miljön i olika utsträckning.

MM WetCoat (och därmed också MM Coat som är en typ av MM WetCoat) använder lösningsmedel. Metoderna för MM PowderCoat och MM ThermoCoat använder däremot inte lösningsmedel och påverkar inte miljön vare sig i produktion, användande eller destruktion.  Dessutom appliceras MM PowderCoat i ett slutet system.

När det gäller MM WetCoat så har dock vår leverantörer justerat målningsprocessen och använder minimalt med lösningsmedel.

Miljön påverkas såklart av andra faktorer än dessa. Exempelvis hur ofta stolpen måste bytas ut, hur långt den behöver fraktas, hur enkelt stolpen kan repareras, hur mycket energi som går åt vid produktionen och liknande. Detta ger dock en fingervisning i hur de olika metoderna påverkar miljön via själva målningsprocessen.

Pulverlackering med MM PowderCoat hos Falks Lack. Foto: Kola Productions.

Ytbehandling med MM PowderCoat sker i ett slutet system.

Längre hållbarhet ger lägre kostnad och mindre miljöpåverkan

En vanlig faktor i dag är priset, men du kan göra dig själv en björntjänst genom att endast göra ditt val utifrån det. Att endast använda MM Zink som är grundutförandet, eller att behandla med MM Coat (våtlackering endast på roten), är prismässigt fördelaktigt. När pengar är en begränsande faktor kan det vara lockande att stanna där. Men att välja en för klen ytbehandling i en omgivning som sliter mycket kommer innebära att stolpen behöver bytas ut i förtid. Kanske blir det billigare på kort sikt, men på lång sikt blir det alltså dyrare än att välja rätt från början.

Väljer du en lackering av högre kvalitetsnivå håller stolpen längre (får längre livslängd) vilket så klart är fördelaktigt för den totala kostnaden. På samma sätt är det, som vi tidigare var inne på, även fördelaktigt för miljön att inte behöva byta ut stolpen lika ofta. MM ThermoCoat och MM PowderCoat har exempelvis högre UV-beständighet jämfört med de andra metoderna, och kan alltså i vissa fall vara ett bättre val för ökad hållbarhet.

Du måste dock inte alltid lackera din stolpe. När stolparna stå i en miljö med låg korrosivitet kan du välja en enklare metod, och kanske räcker till och med MM Zink som behandling. Som sagt – allt beror på vilka förutsättningar stolpen har.

Kulörer och reparationer

Olika ytbehandlingar finns i olika antal kulörer. MM ThermoCoat är mest begränsad gällande kulörer, medan MM PowderCoat har ett i stort sett obegränsat utbud av kulörer och effekter (exempelvis olika strukturer och metallic-varianter).

MM WetCoat har även den en stor flexibilitet gällande olika kulörer, dock inga effektlacker. En fördel med MM WetCoat är även att den lämpar sig väl för platsmålning vid så väl grundlackering som reparationer. Vi erbjuder här även ett tvåkomponentslack i sprayform.

Vid hög risk för klotter och/eller affischering kan MM ThermoCoat Ruff vara att föredra då denna yta är lätt att klottersanera samt går att få med en yta som försvårar affischering och klistermärken.

Observera!

Tänk på att det alltid är svårt att säkra exakt kulör och glans, och framför allt vid bättringsmålning där kulören och glansen kan ha förändrats över tid. Du kan läsa mer om det i vår artikel “3 tips för hur du får och behåller en fin yta på stolpen”.

Så vilken är rätt ytbehandling för din stolpe?

Som du märker kan vi inte ge dig ett svar på frågan om vilken ytbehandling som är bäst för din stolpe. Du behöver titta på ditt specifika projekt och väga de olika för- och nackdelarna mot varandra. Om du funderar på vilka krav och önskemål som ställs på de stolpar du ska behandla, gällande allt från den omgivning de ska stå i till kostnad och miljöpåverkan, så kommer du säkerligen hitta rätt val för dig.

Du kan läsa mer om våra olika ytbehandlingar på översiktssidan, och på respektive ytbehandlingssida.

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.