Rotlackering

MM Coat

MM Coat läggs på den nedersta delen av stolpen där korrosionshastigheten är som störst för att öka livslängden i miljöer som är extra aggressiva.

Kostnadseffektivt

Extra skydd för roten

MM Coat är en rotlackering som läggs på den nedersta delen av stolpen, eftersom korrosionshastigheten där är som störst. Vi använder järnglimmerepoxy som är en kostnadseffektiv lack av typen MM WetCoat. Den har en grå kulör och används i många fall används som ett rent rostskydd på belysningsstolpen. Innan vi lägger på MM Coat blästrar vi alla stolpar för att säkerställa vidhäftningen.

  • Korrosivitetsklass C5 (mycket hög)
  • Kostnadseffektivt
  • Följer ISO 12944-5

Tålighet

MM Coat uppfyller den högsta korrosivitetsklassen. Det innebär att rotlackerade stolpar i ännu större utsträckning klarar tuffa miljöer. Exempelvis områden med hög föroreningsgrad, hög fuktighet eller hög saltdeposition (exempelvis vintersaltade vägar och kustnära områden).

Miljöpåverkan

Som med alla ytbehandlingar ger MM Coat stolpen ett ökat korrosionsskydd och gör därmed att stolpen håller längre.

Lösningsmedel

MM Coat är en form av våtlackering på stolpens rot, vilket innebär att miljöpåverkan är densamma som för MM WetCoat. Den innehåller lösningsmedel, vilket är det främsta hotet vid nymålning. Detta är ett problem både för arbetsmiljön såväl som för den yttre miljön.

Utvecklingen går dock mot miljövänligare produkter, fria från miljöfarliga metaller och med betydligt mindre lösningsmedel än tidigare. Så kallade High solid-produkter.

Vi och vår leverantör har under åren arbetat fram ett alternativ som har minimalt med lösningsmedel.

Direkt spridning av färg

Direkt spridning av färg med innehåll av till exempel metaller och isocyanater kan orsaka miljöproblem. Man bör även ta hänsyn till hela livscykeln och beakta möjligheten att måla över färgen, samt hur färgen ska tas omhand då den en gång ska bytas ut.

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.