Faktabanken

Trafiksäkerhet

Vi jobbar hårt för att ligga i framkant inom trafiksäkerhet. Här kan du läsa om krocksäkerhet och våra eftergivliga produkter.

Vårt arbete med

Trafiksäkerhet

Vår mission är att sprida ljus i mörkret. Krocksäkerhet och eftergivlighet blir lätt ganska komplicerat och stort. Därför har vi samlat information på temat på denna sida. Här vill vi vägleda dig nästa gång du ska göra vägarna säkrare.

Vi har även gjort en lättsmält broschyr med information kring ämnet. Du kan läsa den digitalt eller beställa önskat antal broschyrer.

Självklart är du också alltid välkommen att kontakta oss om du har några funderingar!

Kort om

Eftergivliga belysningsstolpar

Vad är eftergivliga belysningsstolpar egentligen kanske du undrar? När, och varför, ska man använda dem?

Krockar du med en vanlig belysningsstolpe så kan det rent ut sagt göra väldigt ont. Därför togs det fram eftergivliga stolpar; det vill säga stolpar som lossnar eller går av vid en kollision. Om stolpen i stället viker sig och fångar upp bilen så kallas den även för energiupptagande.

Vi har haft eftergivliga produkter i vårt sortiment sedan början av 90-talet, och arbetar kontinuerligt med att öka säkerheten längs våra vägar. Delvis genom att utveckla vår eget sortiment, delvis genom kunskap.

 • Eftergivliga stolpar lossnar eller går av vid en kollision.
 • Energiupptagande stolpar viker sig och fångar upp bilen.

Vad gäller?

Regler för eftergivligt

Eftergivliga stolpar följer samma standarder som vanliga stolpar, plus att de även ska följa standarden SS-EN 12767. Denna reglerar krav och testning för eftergivlighet hos bärare av vägutrustning.

I Sverige ska eftergivliga stolpar även följa publikationen “Vägar och gators utformning” (VGU). VGU är framtagen av Sveriges kommuner och landsting tillsammans med Trafikverket och beskriver krav och råd för utformning av färdiga väg eller gatuanläggningars egenskaper.

 • SS-EN 12767
 • Vägar och gators utformning (VGU)

Framåt tillsammans

Drivande i utvecklingen för säkrare vägar

För att hänga med i utvecklingen för vi löpande diskussioner med Trafikverket, och vi sitter även med i arbetsgrupper hos SIS (Svenska Institutet för Standarder). Där är vi med och bidrar i arbetet med att göra löpande förändringar och förbättringsarbeten i de olika standarder som är relevanta för oss.

Förutom allt som görs hos oss på företagsnivå är vi även en del av Saferoad Group. Som en av Europas ledande aktörer inom vägsäkerhet, med mer än 70 års erfarenhet inom branschen, fortsätter vi driva utvecklingen framåt.

 • Vi sitter med i arbetsgrupper hos
  • Svenska Institutet för Standarder (SIS)
   • Trafikverket

Vi är med i

Nätverket Nollvisionen

År 1997 tog svenska riksdagen beslutet att Nollvisionen ska vara grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige, vilket på sikt innebär att ingen ska dödas eller allvarligt skadas inom vägtransportsystemet.

Med detta som utgångspunkt behöver man utforma vägarna så att liv och hälsa sätts först. Ett tänk som också behöver integreras i alla processer som påverkar vägtransportsystemets trafiksäkerhet.

Trafiksäkerhet, dess konsekvenser och möjliga lösningar ingår även i FN:s globala hållbarhetsmål. Bland annat specifikt i mål 3.6, “Minska antalet dödsfall och skador i vägtrafiken”, och mål 11.2, “Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla”.

Vi är med i Trafikverkets “Nätverket för Nollvisionen i Sverige” som är till för de organisationer i Sverige som arbetar med egna insatser och åtgärder som bidrar till Nollvisionen och gällande etappmål inom vägtrafiken. Tillsammans räddar vi liv.

Energiuppfångande

LE- och HE-stolpar

En energiuppfångande belysningsstolpe viker sig och fångar upp en bil som kör in i den. Dessa stolpar klassas som Low Energy Absorbing (LE) eller High Energy Absorbing (HE). Den typen av stolpar kan till exempel passa bra när det finns oskyddade trafikanter på andra sidan stolpen.

Här kan du se en animerad film som visar hur det ser ut när en bil krockar med en energiuppfångande stolpe.

Eftergivliga

NE-stolpar

Om stolpen istället släpper från fundamentet eller går av när en bil kör in i den, utan att bromsa upp i någon större grad, räknas den endast som eftergivlig och får klassen Non Energy Absorbing (NE). Den typen av stolpar kan till exempel passa bra när det inte är några oskyddade trafikanter eller annat känsligt på andra sidan stolpen.

Observera att stolpar under åtta meter anses endast vara eftergivliga (NE), ej energiupptagande, på grund av höjden.

 • Stålstolpar med avskiljningsleden Moramast SafeBase är NE-stolpar
 • Absorbentstolpen och Morastolpen har också NE-stolpar

Relaterade artiklar

Här hittar du artiklar som handlar om trafiksäkerhet och eftergivliga produkter.

Christian och Lisa var med när Absorbentstolpar monterades i Genomfart Mora.

Christian erbjuder våra kunder hjälp med att tolka regler och välja rätt eftergivliga stolpe.

Här tar vi upp de regler som gäller för belysningsstolpar längs Sveriges vägar.

Relaterade projekt

Här hittar du projekt där stort fokus legat just på trafiksäkerhet och eftergivliga produkter.

Kontakt

Vi hjälper dig!

Christian Karlsson är huvudansvarig för eftergivliga produkter hos oss. Han brukar bland annat hjälpa konsulter med frågor kring belysning längs väg, samt sitter med i arbetsgrupper hos Trafikverket och SIS.

Har du frågor gällande just eftergivligt är det Christian du ska kontakta.

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.