Trafiksäkerhet

Christian har fokus på säkerheten

Christian Karlsson jobbar med trafiksäkerhet och eftergivliga produkter. Bland annat erbjuder våra kunder hjälp med att tolka regler och välja rätt eftergivliga stolpe.

Eftergivliga stolpar

Christian Karlsson började som säljare hos oss på Moramast hösten 2018. Redan då fokuserade han på vårt eftergivliga sortiment, och nu jobbar han även med rådgivning inom området. Hans yrkesroll har han till stor del fått vara med och utveckla själv, och en av de mest uppskattade delarna av arbetet – både av honom själv och av kunderna – är just rådgivningen gentemot konsulterna.

Ser till att rätt stolpe hamnar på rätt plats

Christian gör allt från att skriva offerter till att vara ute och besöka exempelvis konsulter och byggledare, med fokus på de föreskrivande leden. En viktig del av Christians arbete är att hjälpa konsulterna tyda kravbilderna, allt för att rätt stolpe ska hamna på rätt plats. Detta sker till stor del över telefon och via mail, men även vid besök ute hos konsulten.

När jag är ute på besök delar jag med mig om information gällande VGU och EN-12767, och så försöker vi tillsammans komma fram till en lösning som fungerar för kunden. Det kanske viktigaste är dock att informera om att jag finns tillgänglig om hjälp behövs.

Christian upplever att han har fått positiv respons vid besöken, då kunskap om de olika kraven, och förändringar som skett inom desamma, i många fall saknas.

– Allt oftare ringer konsulter till mig för att rådfråga, något jag inte tror de vetat om att de kan göra tidigare, berättar Christian.

Tolkning av reglerna är inte alltid lätt

För det är inte alltid lätt att tolka reglerna. Ett exempel är armar på olika höjder, som är ett vanligt önskemål för att kunna använda samma stolpe för både bil- och cykelväg. Stolpar krocktestas med en arm, och är då även automatiskt godkända för två armar som är lika långa. Men det står ingenting om vad som gäller om armarna sitter på olika höjder, vilket gör att en sådan stolpe får klass 0.

– Vi får ofta in offertförfrågningar med krav på att följa VGU och SS-EN 12767, men när vi sedan läser stolpens kravspecifikation så avviker den från vad som är möjligt enligt just de kraven vi ska följa, förklarar Christian.

Det sker förändringar, och reglerna är som sagt inte alltid helt lätta att tolka. Varken för konsulterna eller för oss. Men Christian för många diskussioner med Trafikverket och andra berörda, allt för att kunna ge korrekta och välgrundade svar till konsulterna.

– Kan vi inte svaret så ser gör vi vårt bästa för att ta reda på det, säger han.

Är med och driver utvecklingen av regler och standarder

För att hänga med i utvecklingen för Christian löpande diskussioner med Trafikverket, och han sitter även med i arbetsgrupper hos SIS (Svenska Institutet för Standarder), som en av tre representanter från Moramast.

– Det sker löpande förändringar och förbättringsarbeten i de olika standarder som är relevanta för oss, ett arbete som vi är med och bidrar till, förklarar han.

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.