Ladugårdsängen, Örebro

Ladugårdsängen – ett nytt bostadsområde växer fram

I Örebro växer ett nytt bostadsområde fram. Ataniyaz Ataniyazov på Örebro Kommun jobbar med att utforma den tekniskt avancerade belysningslösningen för stadsdelen.

ÖREBRO KOMMUN påbörjade under 2016 byggnationen av ett nytt bostadsområde, Södra Ladugårdsängen, med cirka 3 000 lägenheter. En process som civilingenjören Ataniyaz Ataniyazov på Tekniska Förvaltningen i Örebro lagt ner mycket av sin tid på.

Ataniyaz ansvarar för all gatu- och parkbelysning i Örebro och det är han som ser till att de boende känner sig trygga i det nya området.

– I Sverige brukar vi ha mer än 4 000 timmar mörker per år. Vårt mål är att boende ska känna sig trygga i sin miljö, och belysningen är jätteviktig ur den aspekten, säger Ataniyaz.

Ataniyaz berättar att det finns många förutsättningar som påverkar processen när ett helt nytt bostadsområde ska tas fram. Redan i planeringens första stadium skapar han en bild av hur stadsdelen kommer att se ut. Han planerar, granskar, överväger alla möjligheter och kontrollerar så att allting är rätt.

– Jag försöker att alltid planera och bygga belysningsanläggningen enligt tre T: Trygghet, Tillgänglighet och Trafiksäkerhet.

Moramast Safebase bredvid gång- och cykelväg i Ladugårdsängen, Örebro. Foto: Kola Productions.

Stolparna gjordes 8 meter höga för att matcha de höga byggnaderna och för att ta hänsyn till träden som kommer växa sig höga på platsen. Foto: Kola Productions.

Målet är att vi år 2020 har minskat energiförbrukningen i Örebro från 9 till 5 MWh.

I detta projekt använder de sig av trafiksäkra stolpar från Moramast, så som Moramast SafeBase (fd Vingstolpen) och Herr Gårman-stolpen.

– HG-stolpen en viktig del av en trafiksäker väg, säger Ataniyaz.

De använder sig även av avancerad teknik med intelligenta armaturer.

– Jag tycker det är viktigt att tänka på miljön och minska energianvändningen, och med hjälp av modern teknik kan vi göra det. Delvis genom att armaturerna i sig drar mindre el, men även genom att vi kan styra när och hur ljuset visas, säger Ataniyaz.

– Målet är att vi år 2020 har minskat energiförbrukningen i Örebro från 9 till 5 MWh.

Ljusmålad bild med temat Respekt. Moramast Safebase i Ladugårdsängen, Örebro. Foto: Kola Productions.

Ljusmålad bild med temat Respekt. Foto: Kola Productions.

Kort fakta

HG-stolpar

HG-stolpen är en eftergivlig stolpe, anpassad för övergångsställen.

Moramast Safebase

I området används även avskiljningsleden Moramast Safebase tillsammans med en svart koniskt stolpe vilket ger eftergivliga stolpar.

Se fler projekt

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.