Väg 97, Luleå – Boden

Väg 97 – För en säkrare väg

Väg 97 mellan Luleå och Boden i Norrbotten har varit en av landets mest trafikfarliga sträckor. Därför genomfördes ett antal säkerhetshöjande åtgärder på sträckan, där bland annat ca 340 eftergivliga stolpar från Moramast lyser upp i mörkret.

STÄDERNA LULEÅ OCH BODEN i Norrbotten ligger knappt 4 mil ifrån varandra. En stor mängd människor arbetspendlar mellan städerna dagligen. Dessutom är det gemensamma sjukhuset Sunderby Sjukhus placerat däremellan, vilket ställer stora krav på framkomligheten och säkerheten.

Väg 97 förbinder de två städerna och var förut en av landets mest trafikfarliga sträckor. Under 2020-2022 genomfördes därför ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder på en 12 km lång sträcka mellan Sunderbyn och Sävast. Bland annat stängdes ett 70-tal utfarter av och vägen gjordes om till 2+1 eller 2+2.

Sträckan som berördes, och de tre nya trafikplatserna som skapades. Bild från Trafikverket.

Sträckan som berördes, och de tre nya trafikplatserna som skapades. Bild från Trafikverket.

Reglerna fick leda vägen för minimerad belysning

Lars Nilsen på Sweco var med i projektet ända sedan projektets start. Enligt Lars ville de minimera mängden belysning i projektet, bland annat av miljöskäl. Därför utgick de från vad som måste belysas enligt de krav och regler som gäller i Vägar och gators utformning (VGU) samt andra styrande dokument från Trafikverket (TDOK).

Den mötesfria vägen (väg 97) belystes inte, men däremot fick påfartsramperna belysning ut till busshållplatserna, och broarna fick effektbelysning. Utöver det belystes även hela parallellvägnätet.

Eftergivliga stolpar med bra dokumentation

För att följa VGU krävs det att stolparna längs denna sträcka är eftergivliga. Tidigare hade Sweco använt ett annat fabrikat för eftergivliga stolpar, men under resans gång kom det fram att dokumentationen för dessa stolpar inte var tillräcklig. Då valde de i stället Morastolpar från Moramast, vars styrka enligt Lars är montagevänligheten samt mängden dokumentation på hemsidan.

Just miljödokumentationen brukar vara den största utmaningen i så här stora projekt menar Lars. I detta projekt tycker han dock att det fungerat väldigt smidigt.

– Det finns många i princip likvärdiga leverantörer av stolpar, men Moramasts styrka är bra dokumentation på hemsidan. Det är även bra att vi där har en kontaktperson, Christian Karlsson, som vi kan bolla frågor med. Det underlättar vårt arbete, säger Lars.

 

Belysning vid påfarter och längs parallellvägar

Totalt användes ca 340 stolpar i projektet, varav de flesta står längs parallellvägarna. Denna belystes bland annat för att det skulle bli lättare för de boende att acceptera förändringarna. Och det verkar ha fungerat.

– Jag känner några som bor i området, och det verkar som att lokalbefolkningen är nöjda med belysningen, säger Lars.

Hela ombyggnationen gick snabbare än beräknat och vägen kunde invigas redan i oktober 2021. Detta innebär att all väg mellan Luleå och Boden nu är mötesfri – med ökad framkomlighet och säkerhet som följd.

Morastolpen från Moramast lyser upp längs parallellväg till Väg 97 mellan Sunderbyn och Sävast.

Morastolpen lyser upp längs parallellväg till Väg 97 mellan Sunderbyn och Sävast.

Jubileumslogotyp för Moramast, kransen runt logotypen är illustrerad av Lisa Kriga

Moramast 50 år

Denna artikel är en del i Moramasts 50-årsfirande! För att följa med i firandet kan du besöka vår samlingssida.

Kort fakta

Mötesfri väg

Det skapades mötesfri väg hela sträckan, och tre nya trafikplatser anlades istället för ett 70-tal utfarter som stängdes av.

Belyst parallellväg

Väg 97 belystes enbart på trafikplatserna, men parallellvägen belystes med eftergivliga Morastolpar.

MM Anod

Morastolpen grundbehandlas med MM Anod.

MM Coat

Morastolpens rot behandlas med MM Coat.

Se fler projekt

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.