Genomfart Ludvika

För ett bättre Ludvika

Genomfart Ludvika ska förbättra trafiksituationen i kommunen. Endast stolpar från Moramast används i projektet som spänner över 4,2 km väg.

I Ludvika inleddes hösten 2020 byggnationen av Genomfart Ludvika. Ett projekt där 4,2 km väg byggdes om med syfte att skapa en bättre trafiksituation, samt tillgodose de trafikbehov staden har. Projektet var uppdelat i tre delar och invigningen skedde den 4 oktober 2023.

318 stolpar från Moramast

Vattenfall ansvarade för all belysning i projektet, under ledning av NCC som ansvarig entreprenör. De påbörjade monteringen av belysningen i juni 2021, och det är endast stolpar från Moramast som används: totalt 318 stycken.

När Tomas Wigstrand, projektledare på Vattenfall och vår huvudkontakt i detta projekt, skulle beställa stolparna kontaktade han Christian Karlsson.

– Vid beställning kontaktade jag Christian för att checka av att det var rätt stolpar. Det finns några olika varianter och jag ville inte beställa fel stolpe. Jag fick bra hjälp, säger Tomas.

Inte utan problem

Projektet har dock inte varit helt enkelt alla gånger. Det var väldigt omfattande med till exempel tunnlar och nya centraler, och i ett fall ledde gamla underlag till att anslutningspunkter för belysningen som fanns med i projekteringen var borttagna för flera år sedan. Då fick de revidera planen och hitta på nya lösningar.

Sedan har det så klart varit vanliga utmaningar som hör vägmonteringar till, som trafik och vädrets makter. Projektet påbörjades dessutom i tider med pandemi och stålbrist, vilket ledde till leveransproblem. Det blev dock aldrig något hinder på grund av leveransförseningar, bland annat tack vare att de var ute i god tid.

Lärorikt och givande

Trots många utmaningar så ser Tomas väldigt mycket positivt med detta projekt. Framför allt hans kollegor.

– Mina kollegor har gjort ett fruktansvärt bra jobb. De har verkligen ställt upp och vi har lärt oss mycket under det här projektet: vilka problem vi kan stöta på och hur vi löser dem. Utan mina kollegor och tekniker hade vi inte kommit långt, säger Tomas.

Han har även haft stort stöd från sina projektledarkollegor, och märker att han efter det här projektet själv kan hjälpa kollegor som är på väg att påbörja liknande projekt.

När det gäller kontakten med Moramast och Christian upplever Tomas att han fått väldigt bra hjälp, bland annat med montageanvisningar och reservdelar.

– Christian har varit en väldigt bra kontakt och han har hjälpt mig i andra projekt också, säger han.

Slutligen kommer Tomas fram till meningen med allt, och vi på Moramast kan inte annat än hålla med.

– En av de roligaste sakerna att jobba med gatubelysning är att vi bygger trygghet för allmänheten som kommer bestå under många år.

Jubileumslogotyp för Moramast, kransen runt logotypen är illustrerad av Lisa Kriga

Moramast 50 år

Denna artikel är en del i Moramasts 50-årsfirande! För att följa med i firandet kan du besöka vår samlingssida.

Kort fakta

MM Coat

Morastolpens rot behandlas med MM Coat.

Se fler projekt

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.