Produktinformation

Så fungerar det: Belastningstabeller

Du som har läst vår bok är bekant har sett våra belastningstabeller. I belastningstabellerna kan du leta upp stolpar utifrån vilken total vindyta och vikt det är på det du vill montera på din stolpe. Läs mer om detta här.

Inne på stolparna produktsida hittar du (oftast) en belastningstabell. I denna kan du se vilken maximal vindyta och armaturvikt du kan montera på den stolpen. Det är även dessa värden som finns i prestandadeklarationen som hör till stolpen.

Om din stolpe står i terrängklass 1 och i ett område med referensvind 23 kan du alltså använda en armatur som maximalt väger 34 kg och har en vindyta på 1,35 kvm.

Belastningstabell

Så här ser (en del av) en belastningstabell ut här på en produktsida.

Tänk på att tabellvärdena är statiska, medan en ökad vikt i realiteten innebär minskad projicerad vindyta, och tvärtom. På grund av att förhållandet mellan projicerad vindyta och vikt inte är linjärt kan vi dock inte visa det på något smidigt sätt på hemsidan. Det går alltså inte att säga att “om du ökar vikten med 10% så minskar den projicerade vinytan med 10%” utan vi måste beräkna detta.

Det innebär dock att även om en viss stolpe som du vill använda ligger utanför tillåtna värden, men du kanske har gott om marginal på vikten, så kan vi räkna på om det hamnar inom tillåtna värden. Vi måste dock alltid verifiera detta innan användning.

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.