Arbetsprocess

Så kan du själv påskynda offertprocessen

Att ta fram en offert kan ta olika lång tid beroende på hur avancerad förfrågan är. Det finns dock tre enkla saker du kan tänka på för att snabba på processen och få en så korrekt offert som möjligt.

Att ta fram en offert kan ta olika lång tid beroende på hur avancerad förfrågan är. Handlar det om standardprodukter går det snabbare, medan det såklart tar längre tid när vi behöver räkna ut kostnader för kundanpassade produkter. För att påskynda offertprocessen, oavsett typ av produkt, finns det dock tre enkla saker du kan tänka på.

Tips 1

Ange korrekt antal

När vi offererar till exempel 20 stolpar så slås eventuella ställkostnader för lackering ut på 20 stolpar. Beställs det i stället sedan endast två stolpar kommer ställkostnaderna att fördelas på dessa, vilket gör att styckpriset ökar. Det är även viktigt för beräkningen av fraktkostnad att vi får rätt antal.

Tips 2

Ange korrekt ytbehandling och kulörkod

För att vi ska kunna ange korrekt kostnad behöver vi veta om det ska påföras någon ytbehandling, och vi behöver även kulörkoden på denna för att inte riskera att detta missas vid produktionen. Säkerställ att rätt kod efterfrågas då det kan skilja mycket i pris på två till synes snarlika kulörer.

Du kan läsa tips kring hur du väljer rätt ytbehandling i artikeln Så väljer du rätt ytbehandling för din stolpe.

Steg 3

Ange korrekt postnummer för levereras

Att ange korrekt postnummer till leveransdestinationen är ett måste för att vi ska kunna lämna korrekt fraktkostnad i offerten.

Du kan läsa mer om vad du själv kan göra för att få smidiga leveranser i artikeln Fem tips för smärtfria leveranser.

OBS! Offerten baseras på ditt underlag

Om informationen i underlaget är fel gäller inte din offert, eftersom vi baserat priserna på de uppgifter vi fått. Du kan därmed inte förvänta dig samma pris som det som står på denna offert.

Se därför till att du tänker igenom underlaget ett varv extra innan du skickar in det så att vi får all information vi behöver direkt. På så sätt kan du påskynda offertprocessen, samtidigt som vi tillsammans ser till att din order blir korrekt.

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.