Leveranser

Fem tips för smärtfria leveranser

Vi pratade med Ronnie Storm och Peter Skogsberg på Schenker Borlänge som här ger dig sina fem bästa tips på vad som är viktigt för att leveranser av belysningsstolpar ska gå så smidigt som möjligt.

De flesta av våra produkter är skrymmande och leveransen kan bli ett bekymmer. För att hjälpa våra kunder har vi pratat med Ronnie Storm (transportledning) och Peter Skogsberg (platschef) på Schenker Borlänge om vad som är viktigt när man beställer och tar emot transporter av belysningsstolpar.

1. Planering är A och O!

Det som är absolut viktigast och kan avhjälpa de flesta problem är planering och framförhållning. “Planering är A och O” som det brukar heta. Kommer Schenker in sent i kedjan kan det vara svårt för dem att planera in leveranserna på ett effektivt sätt och inom önskad tid.

De är medvetna om att det så klart kan vara svårt att veta om alla projekt långt i förväg, men ju tidigare de kan planera in leveranser desto bättre kan de undvika exempelvis omlastningar. Dessutom blir det allt svårare att hitta tillgängliga lastbilar då den ekonomiska situationen på åkerierna blir tuffare, och då underlättar det att kunna planera in leveranser i god tid.

Detta är så klart extra viktigt vid sajtleveranser, men även hos grossisterna är det viktigt med bra planering om de ska ta in större beställningar. Ibland kanske någon på inköp beställer in en stor order, men de som ska ta emot beställningen är inte förberedda och då kan det bli problem. Det gäller alltså även att ha god planering och kommunikation (som vi återkommer till) inom företaget.

2. Mycket och korrekt information

Grossisterna har fasta avlastningstider och platser, men ska leveransen köras ut till en byggarbetsplats är det väldigt viktigt med så mycket information som möjligt – och självklart att den är korrekt!

Uppgifter så som adress, kontaktperson, telefonnummer och liknande gör att Schenker kan leverera stolparna rätt och att de kan kontakta dig som ska ta emot dem om frågor uppstår.

Kom också ihåg att kolla upp så att det är godkänt att köra dit med ett så stort ekipage. Vissa gator är avstängda för bil med släp, eller har viktgräns eller liknande. Då är det upp till dig som kund att ordna med avlastning och flytt från en plats dit Schenker kan köra.

3. Kontaktpersonen måste vara tillgänglig vid leverans

Förutom att lämna korrekt telefonnummer till kontaktpersonen måste du såklart se till att kontaktpersonen svarar på telefonen om Schenker ringer. Och skulle kontaktpersonen råka missa samtalet är det viktigt att denne ringer upp så snart som möjligt – de kanske står och väntar på avlossning eller inte hittar fram till platsen.

4. Se till att det finns lossningshjälp

Hos grossisten finns truckar och liknande som kan behövas vid avlastning, men ute på en byggarbetsplats är det lätt att lossningshjälp missas. Chauffören öppnar släpet och sedan är det upp till dig som kund att ta ut dina varor.

Uppger du redan vid bokning att du behöver hjälp med detta så hjälper vi dig hyra truck, kranbil eller liknande som behövs och du slipper dyra sista minuten-lösningar.

5. Ha en öppen dialog

Ronnie och Peter säger att de flesta leveranser går bra och uppskattar att det uppstår problem vid kanske 5% av alla leveranser, och i de fallen beror det ofta på kommunikationen. Genom att ha en öppen och god dialog mellan Schenker och oss, och vi med dig som kund, kan problem undvikas i största möjliga mån.

Schenker jobbar med att bygga relationer med deras kunder (i detta fall med oss) för att minimera risken för missförstånd och frustration – från båda parter. Detta gör de bland annat genom att minimera antalet personer som jobbar på samma projekt (både hos dem och hos kunden) och jobbar för att både de och kunden ska se på samarbetet ur bådas perspektiv.

Sammanfattningsvis

Med god planering och kommunikation kommer man långt! Och egentligen är det ju det som alla punkter handlar om, för har vi god kommunikation så vet vi (och Schenker) alla uppgifter och du som kund vet vad som gäller för dig också.

Vi är medvetna om att det varit en del oklarheter kring detta förut, och att exempelvis det faktum att du som kund ska ordna med lossningshjälp har missats. Informationssidan på vår hemsidan och denna artikel är två av de saker vi gjort för att lyfta detta för våra kunder, utöver den information som står i leveransvillkoren.

Vi fortsätter arbeta för att leveranserna ska gå så smidigt som möjligt och tackar Schenker som hjälpt oss med deras bästa tips!

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.