Mora centrum

Mora Centrum – Små justeringar ger stor skillnad

Under 2016 var de befintliga lyktstolparna längs gågatan i Mora i akut behov av att bytas ut. Valet föll på lätt kundanpassade standardstolpar. Ett projekt som visar att små förändringar kan göra stor skillnad.

Avtrappade standardstolpar som bas för de svarta stolparna längs Mora gågata.

Under 2016 var de befintliga lyktstolparna längs gågatan i Mora i akut behov av att bytas ut. De var klädda i trä som hade börjat ruttna, och Vattenfall Services Nordic AB fick i uppdrag av Mora kommun att byta ut både stolpar och armaturer. Helst innan jul.

Mora kommun hade då redan byggt om Fridhemsplan fram till början av gågatan och hade där satt upp svarta standardstolpar, behandlade med MM PowderCoat i kulören RAL 9005. Till detta användes Thorns armatur Avenue D2 LED. Vattenfall valde därmed att använda likadana stolpar och armaturer, med skillnaden att de anpassade luckhöjden på stolparna för att slippa skarva om alla kablar.

Det är något jag tar med mig från detta projekt: att man kan få hjälp av stolp- och armaturtillverkare för att hitta lösningar.

Lyktstolpar från Moramast längs cykel- och gångväg mot gågatan, bredvid Tingshusparken.

Med små justeringar fick man en stolpe som passade behoven, och samtidigt lyfte hela omgivningen.

Detta projekt visar att du inte måste göra en avancerad helt nytänkande stolpe för att det ska bli stor skillnad. Det kan räcka med små justeringar av en standardstolpe för att du ska få en stolpe som passar just dina behov – och samtidigt lyfter hela omgivningen.

Vill du också ha hjälp att ta fram stolpar som passar ditt projekt, kontakta oss!

Vy från Tingshusparken mot Mora kyrka

Tradition möter nutid.

Kort fakta

Standard som bas

Basen är avtrappade standardstolpar.

Snygg armatur

Till stolparna används Thorns armatur Avenue D2 LED.

Lägre luckor

När alla stolpar byttes ut anpassades luckhöjden för att man skulle slippa skarva om alla kablar.

MM PowderCoat

Stolparna är behandlade med MM PowderCoat i kulören RAL 9005.

Se fler projekt

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.