Standarder & Regler

Skillnaden mellan dimensionerande och förväntad livslängd på stolpar

Enligt reglerna ska din stolpe hålla i minst 30 år, detta har dock inget med förväntad livslängd att göra. Här kan du läsa mer om vad dimensionerande respektive förväntad livslängd egentligen är.

Enligt SS-EN 40 görs hållfasthetsberäkningar med avseende på den last en stolpe ska kunna bära och den vind den förväntas utsättas för över en period på 30 år, en så kallad 30-årsvind. Detta har inget att göra med förväntad livslängd, då varje enskild komponent i en stolpkonstruktion (exempelvis rörämnen och ytbehandling) har sin egen livslängd.

En stolpes totala livslängd avgörs helt av den miljö där den är placerad; faktorer som luftfuktighet, salter, syror eller andra föroreningar är starkt avgörande. Stolpens motståndskraft mot denna miljö kan delvis mätas enligt korrosivitetsklassning, normalt angiven i ett spann mellan C1 – C5. En stolpe med enbart MM Zink är klassad C3, en stolpe med MM WetCoat C4 (kan fås upp till C5) medan övriga lackeringar (MM PowderCoat, MM ThermoCoat, MM Coat) är klassade som C5. Du kan läsa mer om detta i vårt inlägg Så väljer du rätt ytbehandling för din stolpe.

Trots att vi inte kan garantera en viss generell livslängd så vet vi att en stolpes totala livslängd ökar avsevärt vid val av någon av ovan nämnda lackmetoder.

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.