Arbetsprocess

Vad är ett hållbart val i byggbranschen?

Även om hållbara lösningar inte är ett nytt fenomen, så har efterfrågan på dem ökat stort de senaste åren. Men vad betyder det egentligen – vad är ett hållbart val?

Miljömärkning Sverige genomför årligen sedan 2018 en studie som kallas Svanenbarometern. I studien som genomfördes våren 2018 uppgav var tredje person att det är svårt att hitta hållbara produkter och tjänster, och 46% uppgav att de kände sig överväldigade när de försökte ta rätt köpbeslut ur miljöperspektiv. I studien från slutet av 2020 uppgav 52% att de till och med känner sig maktlösa när miljö- och klimatfrågan kommer på tal. En olycklig utveckling med tanke på att hur viktigt det är att vi alla hjälps åt.

Det räcker med att söka på “hållbart val” i din föredragna sökmotor så märker du att det finns mängder med guider som vill hjälpa oss med detta – att mota maktlösheten och att ta ett hållbart val. Det är guider om hur du väljer hållbar mat, hållbara kläder, ett hållbart hus eller kanske ett hållbart elavtal. Men vad är det egentligen som gör att en stolpe är hållbar? Vad är ett hållbart val inom byggbranschen?

Välj produkter med lång livstid och lite underhåll

För att du ska kunna ta ett mer hållbart val bör du välja en produkt som både har lång livstid och låg energiförbrukning. Det är därmed även fördelaktigt att välja en produkt som använder bra råmaterial och där produkten dessutom håller hög teknisk kvalitet. Letar du efter dessa egenskaper kan du förvänta dig en lång livstid, förutom att det också ofta bidrar till lågt behov av underhåll. Den långa livstiden kombinerat med att produkterna kräver mindre underhåll borgar också för färre reklamationer och reparationer.

Använd produkter som är producerade på ett miljövänligare sätt och med bra råvaror

Att ta ett hållbart val ger inte bara en stor fördel för dina projekt, det gagnar också vår planet. Bra råvaror är med och säkrar den höga tekniska kvaliteten, vilket alltså leder till längre livstid. Att se till att produkterna är optimerade, det vill säga att de klarar sin uppgift utan att vara överdimensionerade, är ett annat sätt att minimera miljöpåverkningen av en produkt. Det gör bland annat att vi kan begränsa vårt uttag av jordens resurser, samtidigt som transportutsläppen minskar med den minskade vikten.

Klimatfrågan och miljövänliga val är något som värderas högt världen runt, även i Sverige. I Svanenbarometern från 2020 svarade 77% av de tillfrågade att de är oroliga för miljön och klimatet. Samtidigt tror cirka 60% i studien från 2018 att deras konsumtionsval kan göra en positiv skillnad i samhället, och hela 78% menar att kvalitet är det viktigaste när de köper produkter eller tjänster. Detta tycker vi återspeglas i den ökade efterfrågan på hållbara och miljövänligare lösningar.

Närproducerat med litet avtryck

Det går inte att helt ta bort koldioxidutsläpp vid produktion av stolpar, men det går att ta val som minimerar dessa utsläpp. Som konsument bör du därför hämta in information om var produkten är producerad samt vilken resväg den tar.

En produkt som transporteras kortare kommer också att få ett lägre koldioxidavtryck. Detta kommer alltså att påverka miljön mindre än en produkt som har lång resväg, och kommer därför att vara ett mer hållbart val.

Det är även bra att ta reda på hur leverantörens produktion sker, och om de arbetar med frågor gällande sina utsläpp och sin miljöpåverkan.

Skapa trygghet för nutid såväl som framtid

Första gången begreppet hållbar utveckling användes var 1987. Definitionen då är densamma som i dag: Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Genom att följa de ovan nämnda punkterna kan du bidra till att dina projekt gör just detta. Samtidigt menar vi också att en belysningsstolpe inte bara är en stolpe, och genom dina projekt kan du skapa unika uteområden och fylla behovet av att skapa trygghet och bra uterum. Vi har behov av att känna oss trygga i våra uterum i dag, och det behovet kommer med all sannolikhet finnas kvar även i framtida generationer. Genom att skapa områden med lång livslängd – såväl tekniskt som funktionellt – blir kostnaden för både plånbok och miljö mindre.

Generellt bör du leta efter en leverantör som är villig att möta dig i dina funderingar och föra en dialog med denna. Det kommer ge dig en långt större insikt i produkten, och du kommer därmed bli mer trygg i ditt val.

Vi har gjort en inspirationskatalog där du kan läsa ännu mer om projekt vi har jobbat med och hur vår arbetsprocess för kundanpassade produkter ser ut. Vi hoppas den kan inspirera dig inför dina kommande projekt. Katalogen laddar du enkelt ner genom att trycka på bilden nedan och fylla i ett kort formulär, god läsning!

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.