Hisingsbron, Göteborg

Göteborgs nya riktmärke

Det tog ca 12 år från planerande till invigning av Hisingsbron. Men nu är Göteborgs nya riktmärke nästan klart, och vi har levererat 119 spännstolpar med linspann till det imponerande bygget.

HISINGSBRON I GÖTEBORG invigdes under 2021. Det har varit en lång resa som inleddes redan 2009, och ännu saknas viss belysning, men till sommaren 2022 förväntas allt vara klart.

Under 2013 genomfördes en designtävling gällande utformningen av Hisingsbron. Vinnaren var förslaget kallat Arpeggio, lett av team Dissing+Weitling. Kai Piippo från Light Bureau är designchef för ljusdesignen.

– Vi tog fram ett förslag som skulle visa arkitekturen på ett så ärligt sätt som möjligt, säger Kai. Och göra bron till ett landmärke, även i mörker, som göteborgarna kan känna stolthet över.

En svårighet för just Hisingsbron handlade om teknikutvecklingen och hur vi skulle kravställa belysningen, som inte skulle byggas förrän flera år senare.

Hisingsbron – enkel men komplicerad

Själva bron är en enkel men samtidigt komplicerad konstruktion, och byggandet av bron var minst sagt en utmaning med sin långa projekteringstid och en komplicerad byggmiljö.

Urban Larsson från Skanska, installationsledare på projektet, pekar på det faktum att det var mycket trafik – både på land och till sjöss – som skulle hållas i drift under bygget. Dessutom byggdes allt på den klassiska lermarken i Göteborgsområdet. När det gällde belysningen var det dock inga större problem ur hans perspektiv. Det svåraste var kopplingen mellan stolpar och armaturer.

Trafik på Hisingsbron. Foto: Göran Assner.

Spännstolparna ska inte bara bära belysningen utan även kontaktledningarna till spårvagnstrafiken. Foto: Göran Assner.

Patrik Ekström från COWI, som jobbat med brokonstruktion och framtagande av förfrågningsunderlag, håller med om att det är en svårighet att det är många system som ska samverka, och det kan lätt bli väldigt komplext. En svårighet för just Hisingsbron handlade om teknikutvecklingen och hur de skulle kravställa belysningen, som inte skulle byggas förrän flera år senare.

Bra samordnad projektering är A och O, och att den är färdigt tidigt.

Spännstolpar från Moramast på Hisingsbron. Foto: Göran Assner.

Vikten av bra planering och samarbete

Urban Larsson lyfter vikten av samordning, planering och att vara väl organiserade. Han menar att det är viktigt att man har dedikerade roller och ansvarsområden, samt att man planerar noga för olika skeden och detaljer.

”En bra planering innebär färre överraskningar”, som han säger. Dessutom lyfter han den extremt viktiga samordningen mellan olika delar av projektet.

– I ett så här stort projekt blir en del klar medan en annan fortfarande projekteras, vilket kan göra att vi bygger in oss. Bra samordnad projektering är A och O, och att den är färdig tidigt.

Även Kai Piippo lyfter vikten av dialog och berättar att det har varit en hel del möten under resans gång, och att Göteborgs stad är full av engagemang.

– Göteborgs stad är nyfikna! säger Kai. Det är många som bryr sig och göteborgarna vill ha kvalitet. De är bra kravställare och det är kul att jobba åt dem. Det blir en stolthet – det måste bli bra!

Satsar stora resurser på ett bra resultat

Tack vare att denna bro inte bara är en bro, utan även ett landmärke i centrala Göteborg, har det lagts ner stora resurser på utseendet. Och belysningen spelar en stor roll i helheten, menar Patrik Ekström. För att få till rätt utseende, och för att stolparna ska tåla hög belastning då de inte bara bär belysning utan även kontaktledningen för spårvägen, krävdes specialstolpar. Dock poängterar Patrik att den extra kostnaden det innebar blev väldigt liten utslagen per stolpe, samtidigt som mervärdet i designen blev desto större.

Belysningen för Hisingsbron är inte helt färdig förrän till sommaren 2022, då den arkitektoniska belysningen ännu saknas. För Kai är det dock i slutet det roligaste börjar.

– Nu börjar slutfasen av arbetet, det vill säga programmering av alla ljusscenarier, säger Kai. Vi kommer använda olika ljus under natten och även göra årstidsändringar. Jag har jobbat med detta projekt under 8 år så det blir stort att lämna över gestaltningen till Göteborg stad.

Jubileumslogotyp för Moramast, kransen runt logotypen är illustrerad av Lisa Kriga

Moramast 50 år

Denna artikel är en del i Moramasts 50-årsfirande! För att följa med i firandet kan du besöka vår samlingssida.

Kort fakta

Spännstolpar

Stolparna är 9 – 9,5 meter höga.

Olika höjder

Armaturerna på enkelarmade stolpar är monterade 8,9 m höjd ovan fotplatta, och på dubbelarmade stolpar sitter de på 3,7 samt 8,2 m höjd ovan fotplatta.

Lyftbro

Mitt på bron är en lyftbro med 12 m segelfri höjd som stängd, 28 m som öppen.

MM Coat

Varmförzinkade med MM Zink och rotlackerade med MM Coat.

Se fler projekt

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.