Produkter

Spännstolpar

Produkter > Spännstolpar

Spänninstallationer för olika ändamål

En spännstolpe är kort sagt en belysningsstolpe framtagen och beräknad för linspann. De används främst för belysning och kontaktledningar för spårvägar.

Det finns olika typer av spann, allt från enkla mellan två stolpar till mycket komplicerade multipla spann. Vi kan hjälpa till med de flesta lösningar och har stor erfarenhet från både Göteborg och Stockholm där vi jobbar med trafikkontoren.

För att vi ska kunna ta fram din stolpe behöver vi en mängd information. Du kan höra mer om det i filmen, eller läsa mer om det längre ner på sidan.

I filmen får du ta del av en digital föreläsning som vi höll om spännstolpar i juni 2020.

Produkter > Spännstolpar

Konstruktion

Eftersom ingen anläggning är den andra lik är det väldigt viktigt med rätt information kring den önskade anläggningen för att det önskade resultatet ska uppnås.

För att vi ska kunna dimensionera stolparna korrekt behöver vi så utförlig information gällande installationen som möjligt. Exempel på viktiga faktorer är spannlängd, nedhäng, eventuella armar, antal armaturer och dess placering på spannet samt fri höjd över väg.

Lika viktigt är det att montaget sker enligt given förutsättning. Vi beräknar konstruktionen enligt de parametrar som anges, och då är det viktigt att de efterföljs.

  • Samtliga spännstolpar är CE-märkta och beräknas och konstrueras enligt Eurocode 3.
  • Varje kundanpassad produkt är unik och saknar därför E-nummer.
  • Kontakta oss för att få ett offertunderlag som du sedan använder inför offert och beställning från din grossist.

Produkter > Spännstolpar

Montage

Stolparna monteras i prefabricerade betongfundament, med fotplatta på bultfundament alternativt gjuts på plats.

På grund av de stora krafter som ofta förknippas med användandet av spännstolpar räcker det inte alltid till med prefabricerade fundament. Platsgjutning eller platsgjutna lösningar kan krävas. Ansvaret för utförandet ligger då hos markentreprenören.

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.