Borgmästarängen, Sigtuna

Borgmästarängen i nytt ljus

I Sigtuna stad, precis vid busstorget, ligger Borgmästarängen. En stadsdelspark som gått från att vara en grönyta för midsommarfirande, till att vara en uppskattad mötesplats och entré till Sveriges äldsta gata.

Publicerad i tidningen Belysning i Fokus

Omvandlingen av Borgmästarängen började med att Sigtuna kommun fick i uppdrag av de lokala politikerna att bygga en lekplats i parken. Det fanns inga lekplatser centralt i Sigtuna, och behovet ökade. När kommunen började arbeta med projektet insåg de dock att behovet var större än så.

Sigtuna kommun tog hjälp av White arkitekter, med vilka de hade ramavtal, för att ta fram en ny gestaltning av Borgmästarängen som innefattade både landskap och belysning. Förnyelsen av Borgmästarängen var ett första steg i att omvandla hela den centrala sjöfronten, från Borgmästarängen till Hamnplan.

Stor grönyta utan målpunkter

Parken bestod innan projektet mestadels av en stor grönyta där bland annat 700–800 personer firade midsommarafton varje år. Det fanns även ett gångstråk längs ena sidan av parken, och längst ner i ena hörnet fanns ett café. I övrigt fanns det inget som lockade till aktiviteter.

Enligt Clara Fraenkel, ljusdesigner och arkitekt på White, hade belysningen längs gångvägen ganska hög kvalitet, men då övriga parken var mörk var det svårt att få en överblick. Dessutom var entréerna till parken dåligt belysta, med många olika slags armaturer som gav ett rörigt intryck.

Katarina Leijonklo, projektledare på Sigtuna Kommun, berättar att det fanns ett område längst upp i parken som var väldigt mörkt och otryggt.

–  Innan projektet startade hade vi en otrygg hörna där det ofta blev häng på kvällarna, säger hon. Då ville man inte heller gärna gå genom parken.

I början av projektet gjorde White och kommunen en analys av parken, både på dagen och på natten. Via analysen kunde de identifiera dess svaga punkter för att kunna åtgärda dem på bästa sätt. Det här menar Katarina blev oerhört värdefullt för det slutgiltiga resultatet.

En tydligare entré

Stolpe från Moramast mellan Borgmästarängen och gågatan, Sigtuna. Foto: Kola Productions.

När projektet startade var parken ganska anonym, på sidan av busstorget och vägen. Belysningen längs gatan ovanför parken skapade en tydlig gräns. Det mörka hörnet och den trånga entrén gjorde också att det var dålig översikt ner in i parken.

För att öppna upp gallrades växtligheten. Det mörka hörnet togs bort och i stället skapades en stor och generös entrétrappa. I trappan finns också bänkar med integrerad belysning. Detta skapar en tydligare och öppnare entré mellan torg och park.

Belysningen mot gatan har dessutom bytts ut till samma som i parken. Den nya belysningen ger ljus över både gata och park, samt skapar en naturlig övergång mellan de två.

–  Parken växer nu upp mot busstorget med hjälp av belysningen, och från andra hållet välkomnas parken på ett mjukare sätt, säger Katarina.

Aktivitetsytor lockar till besök

Den stora gröna ytan bevarades, bland annat för att midsommarfirandet är viktigt för så väl turister som för kommunens invånare. Vid sidan av den öppna grönytan adderades aktivitetsytor för att locka besökare till parken året runt.

Lekplatsen, som var det ursprungliga uppdraget, skapades längs ena långsidan. Över lekplatsen hänger linspänd belysning, och på spännstolparna som håller uppe linspannet sitter spotlights. Som avgränsning mot bostadsgårdarna bredvid står ett lekfullt utformat plank som har integrerad LED-belysning.

Spännstolpar från Moramast i en lekpark i Borgmästarängen, Sigtuna. Foto: Kola Productions.

Det lekfullt utformade planket vid lekplatsen avgränsar parken mot bostadsgårdarna. Foto: Kola Productions.

På andra sidan parken, i det nedre hörnet, skapades en dansbana med ett långbord och bänkar på ena sidan och en sittgrupp på andra sidan. Bredvid sittgruppen finns det en laddningsstolpe där det går att till exempel ladda sin mobil. Över dansbanan återkommer den linspända belysningen och spotlights av samma typ som över lekplatsen.

– Vi vill anknyta till det varma och glittrande ljus som finns runt om i Sigtuna, säger Clara. Det här är en festplats och vi vill att det ska kännas så, samtidigt som det ger ett mjuk ljus som också är behagligt att vistas i.

För att minimera ljusföroreningar och energiförbrukningen släcks den linspända belysningen på natten, tider då det sällan vistas någon i området.

Översiktsvy över Borgmästarängen, Sigtuna. Foto: Kola Productions.

Tack vare den nya gångvägen och de nya aktivitetsytorna skapas en fin inramning, och besökare får en bättre överblick över parken. Foto: Kola Productions.

Bättre överblick med fler ljuspunkter

Längs huvudstråket genom parken behölls belysningens karaktär i form av lyktbelysning. Här används en modern armatur med bländfri belysning och bra ansiktsljus.

På andra sidan den stora grönytan skapades en till, lite mindre, gångväg med parkbänkar. Bredvid bänkarna finns en högre pollararmatur som påminner om läslampor – en projektanpassad lösning som utgår från en standardarmatur.

– De låga lamporna ger en mer finstämd belysning som ger känslan av ett vardagsrum, säger Katarina.

Även Clara är nöjd med pollarna som ger ett lägre och kontrastrikt ljus. Hon fascineras av hur de enkelt kunde skapas med lite fantasi.

– Jag tycker det är intressant att det krävs ganska lite för att göra en specialanpassad lösning, även om man utgår från standardprodukter, säger Clara.

Tack vare den nya gångvägen och de nya aktivitetsytorna skapas en fin inramning samtidigt som det går att välja mellan olika slags ljus.

– Parken har blivit tydligare, och man kan nu med lätthet vistas i och gå genom parken, konstaterar Katarina.

Aktiv park full med liv

Borgmästarängen invigdes sommaren 2020, så ännu har det inte kunnat firas midsommar i den uppdaterade parken i och med corona. Katarina berättar dock att många besöker parken, att hon fått väldigt många positiva kommentarer och att det har blivit en modern mötesplats och en värdig entré.

– I princip oavsett när jag går förbi är det alltid folk i parken – i alla åldrar, säger Katarina.

Förutom att människorna hittat hit har parken även fått en helt annan flora genom att man använder sig av artrika planteringar, vilket har resulterat i att bland annat fler humlor och bin hittat till parken.

– Det har blivit den mötesplats vi önskade oss, säger Katarina. Och det är kul när det blir så bra som man tänkt sig!

Borgmästarängen, Sigtuna. Foto: Kola Productions.

Tack vare de artrika planteringarna har parken fått en helt annan flora, vilket har resulterat i bland annat fler humlor och bin. Foto: Kola Productions.

Kort fakta

Lek med form

LP Nest, Louis Poulsen, kombinerat med linspänd belysning.

Fantasifullt

De låga läslamporna skapades av standardstolpar

Upplyst entré

Det skapades en stor och generös entrétrappa med integrerade bänkar och belysning.

Lekfullt

Det lekfullt utformade planket som avgränsar mot bostadsgårdarna har integrerad LED-belysning.

Multifunktion

Bredvid sittgruppen finns det en laddningsstolpe där det går att till exempel ladda sin mobil.

MM ThermoCoat

De gråa stolparna är behandlade med MM ThermoCoat i kulören RAL 7022.

Se fler projekt

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.