Fakta

Teknisk Information

Här hittar du teknisk information gällande våra belysningsstolpar och vår produktion.

För den vetgirige

Här har vi samlat mer teknisk information om våra produkter och vår verksamhet. Som information om standarder och regler, dokumentation och produkters uppbyggnad. Detaljerna som de flesta inte läser, för dig som vill fördjupa dig och veta mer.

Standardisering i Sverige

I Sverige har vi tre självständiga och jämställda ­organisationer för standardisering: ITS (Informations- och Telekommunikations­­tekniska Standardiseringen)SEK Svensk Elstandard och SIS (Svenska Institutet för Standarder). Dessa samverkar med hjälp av Sveriges Standardiserings­förbund och har som ändamål att främja standardiseringen i Sverige, verka för användning av standarder, effektivisera standardiseringen genom samverkan samt att ansöka om statliga uppdragsmedel.

Genom att använda standarder ökas säkerheten och egenskaperna för produkterna blir likvärdiga, vilket leder till att det blir enklare att jämföra och bedöma olika produkter och leverantörer. Vi använder standarder för så väl verksamhetsstyrning som för våra produkter.

CE-märkningen av våra produkter är ett intyg på att vi har följt alla standarder och föreskrifter kring produkten, vilket alltså betyder att den är säker och att olika CE-märkta produkter kan jämföras med varandra då de uppfyller samma krav. Det är även ett handelsmärke som betyder att den får säljas fritt inom EU.

Hur CE-märker man belysningsstolpar?

För många produkter räcker det att den ansökande fyller i en ”försäkran om överensstämmelse” där de som tillverkare försäkrar att varan överensstämmer med EU:s säkerhetskrav. Produkter som räknas som en riskfylld produkt, exempelvis belysningsstolpar, måste däremot granskas av ett oberoende tredjepartsbolag – så kallade anmälda organ – som avgör om den kan godkännas för CE-märkning. I vårt fall är det Inspecta som har den rollen.

En grund för CE-märkningen är prestandadeklarationen; ett dokument med information om produkten och där du bland annat hittar de armaturvikter som stolpen klarar av i olika förhållanden. Du kan läsa mer om det längre ner på denna sida.

 • Inspecta granskar om vi är godkända
 • Produkterna måste ha en prestandadeklaration

Standarder och regler för våra produkter

 • Alla belysningsstolpar följer SS-EN 40 och är CE-märkta.
 • Eftergivliga stolpar är även krocktestade och godkända enligt SS-EN 12767.
 • Spännstolpar följer Eurocode 3.
 • Stålprodukterna är varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461.
 • Aluminiumprodukterna är naturanodiserade enligt SS-EN ISO 7599.
 • Övriga lackeringsbehandlingar följer SS-EN ISO 12944-5.
 • Enligt Byggproduktförordning nr 305/2011 prestandadeklarerar och CE-märker vi alla belysningsstolpar, samt informerar om eventuella farliga ämnen.

Övriga standarder inom organisationen

Det är inte bara produkterna som behöver följa standarder och regler. Här är några av de standarder vi följer inom produktionen och organisationen.

 • Vi är certifierade inom ISO 14000 för miljöarbete, och ISO 9001 för kvalitetsarbete.
 • Våra svetsare är certifierade enligt SS-EN ISO 9601-01 (för stål) och SS-EN ISO 9606-2 (för aluminium).

Prestandadeklarationer

I prestandadeklarationerna kan du exempelvis se vilka standarder produkten följer, vem som har utfört produktcertifieringen samt stolpens prestanda. Utifrån denna kan du, under förutsättning att referensvind för området och vindyta för armaturen du använder stämmer för ditt projekt, se vilken belastning den aktuella stolpen klarar av.

För våra standardstolpar ligger prestandadeklarationerna på respektive produkts sida. På produktsidorna hittar du även belastningstabellen direkt synlig längst ner på sidan.

De kundanpassade stolparnas prestandadeklarationer hittar du på sidan Prestandadeklarationer eller längst ner på sidan Dokument.

Visste du att...?

För att underlätta transport och lagring är många avtrappade stålstolpar med en totallängd över 6,5 meter delningsbara. De monteras enkelt med hjälp av fyra skruvar och delningen markeras i ritningen.

Relaterade artiklar

Här hittar du artiklar där vi berättar mer om standarder, regler och annat mer tekniskt.

Läs om vad dimensionerande respektive förväntad livslängd egentligen är.

Här berättar vi om hur vi jobbar med tre olika hållbarhetskrav.

Christian erbjuder våra kunder hjälp med att tolka regler och välja rätt eftergivliga stolpe.

Här tar vi upp de regler som gäller för belysningsstolpar längs Sveriges vägar.

Här berättar vi mer om vad en prestandadeklaration är till för.

Vi har ansvar för att stolpen följer reglerna när du köper den – men sen då?

Varför ska du inte bara strunta i allt det tekniska och bara välja den snyggaste stolpen?

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.