Standarder & Regler

Tre tunga fördelar med standarder för dig som kund

En standard skapas bland annat för att kunna garantera att varor och tjänster är lämpliga för sitt ändamål, att de är jämförbara och kompatibla. Men vad finns det för fördelar med standarder för dig? Och varför ska du inte bara strunta i allt det tekniska och bara välja den snyggaste stolpen?

En standard är, enkelt sagt, en gemensam lösning på ett återkommande problem. Det här ger en mängd olika fördelar, till exempel effektivt resursnyttjande, hög säkerhet, jämförbarhet samt att det möjliggör samarbete och handel så väl nationellt som över gränserna. Det här låter ju så klart bra, men varför kan du som kund inte bara ta den snyggaste och/eller billigaste stolpen?

1. Du måste använda CE-märkta stolpar enligt lag.

Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard (standard som tas fram av standardiseringsorganisationerna och publiceras i EUT) eller en utfärdad ETA (European Technical Assessment) måste CE-märkas enligt lag. Detta gäller alltså exempelvis belysningsstolpar som bland annat följer standarden SS-EN 40-X. Så enkelt är det. Köper du icke CE-märkta stolpar, det vill säga stolpar utan CE-märkning och prestandadeklaration, så bryter du mot lagen.

2. Du kan enkelt se vad du får för dina pengar och jämföra olika leverantörer.

Standarderna bestämmer till exempel hur en produkt ska provas och hur resultaten ska beskrivas. I prestandadeklarationen hittar du exempelvis hur stor armaturen får vara beroende på terrängklass och referensvindar, vilket gör det lättare för dig som kund att jämföra och välja det som passar dina behov (och kanske din plånbok) bäst.

Du kan till och med jämföra med företag i andra länder (inom EEA). På det här sättet kan du fortfarande välja den snyggaste och/eller billigaste stolpen – men på rätt grunder och utifrån dina behov.

3. Din stolpe är testad och säker enligt EU:s säkerhetskrav.

Genom att belysningsstolpen är CE-märkt har den synats i sömmarna. Först har vi gjort alla nödvändiga beräkningar enligt standardens specifikationer, och sedan har Inspecta gjort en granskning av vårt arbete – inklusive omberäkningar – inför sitt beslut om CE-märkning.

Utöver EU:s säkerhetskrav är dock byggreglerna olika runt om i EU. CE-märkningen betyder alltså att man kan lita på att värdena är testade och angivna på rätt sätt, men det betyder inte nödvändigtvis att produkten kan användas i alla länder inom EU. Se alltså till att jämföra de värden som finns med de krav som ställs av vägmyndigheten i aktuellt land.

Kom ihåg!

Kom ihåg att stolparna är testade utifrån vissa villkor, och de måste följas för att produkten ska vara säker. Läs mer i artikeln Vem har ansvaret för att stolpen följer reglerna?.

Du kan läsa mer om vårt arbete med standarder här på hemsidan på sidorna Standarder, CE-märkning och Hållbarhet.

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.