Vårt arbete med

Hållbarhet

Här kan du läsa om en del av de saker vi gör för en ljusare framtid: om våra mål, tankarna bakom och vägen dit.

För en ljus framtid

Hållbarhet. Ett ganska uttjatat ord kan tyckas, och vi försökte byta ut det till något annat. Men ordet hållbarhet är så bra för att det täcker så mycket. För även om miljön är en stor del av hållbarhetsbegreppet så finns det fler aspekter att ta hänsyn till.

Hållbar utveckling består av tre dimensioner där den ekologiska är en. De andra är en ekonomisk och en social dimension. Så vi kom fram till att vi ändå använder ordet hållbar, och så gör vi det i stället tydligt för dig vad vi menar med hållbart. Så att det inte bara blir tomma ord och gröna blad helt enkelt.

Här kan du läsa mer om vad det är vi faktiskt gör. Och hör gärna av dig om du har några idéer eller förslag på projekt, utvecklingsområden eller samarbeten – det är tillsammans med dig som vi kan göra riktig skillnad!

Vi vill inte bara att vår historia ska vara ljus, utan även vår framtid.

För vår miljö

För att vi ska ha en framtid att prata om måste vi sätta höga mål – och jobba hårt för att nå dem. Och för att nå dit krävs det drastiska åtgärder.

Som en del av Saferoad Group har vi förbundit oss till Science Based Targets-initiativet (SBTi) och vi har gemensamt som mål att nå netto-noll 2050. Vi på Moramast har dessutom som mål att till och med bli klimatpositiva under den tiden.

För att se till att vi kommer igång direkt har vi inom koncernen även ett delmål: att halvera våra utsläpp innan 2030. Mot basåret 2023.

Den absolut största delen av våra utsläpp kommer från stålet. För även om stålet vi använder består av ca 90% återvunnet stål (snittet 2023) krävs det stora mängder energi för att återanvända det.

Det här är en utmaning vi inte kan lösa med gamla vanor, utan det kräver att vi tänker nytt. I artikeln om våra mål kan du läsa mer om tankarna bakom och vägen framåt.

Hälsa och välmående för personalen

Vår personal är väldigt viktig för oss. De är vår viktigaste resurs, och utan deras samlade kunskap vore vi ingenting. Men de är också viktiga för oss som medmänniskor.

Med det sagt är det nog ganska lätt att förstår varför vi har ersättningsnivåer som ligger över snittet i regionen, gemensamma aktiviteter minst en gång per kvartal och generösa förmåner som främjar god hälsa – både kroppsligt och mentalt.

Trygga miljöer

I slutet av 90-talet började vi arbetade enligt det vi kallade “Den vänliga vägen”. En del i detta handlade om just trygghet. Och även om vi i dag inte längre talar om “Den vänliga vägen” är trygghet viktigare än någonsin.

Belysning har en stor och viktig del i att skapa trygga miljöer. Vi människor är analyserande av naturen. Går det inte att direkt få god översikt över ett område kommer vi som regel undvika området. En plats med översikt kommer därför kännas tryggare och verkar således mer inbjudande i sin karaktär. Rent konkret så gör rätt belysning dessutom att det inte finns någonstans att gömma sig.

En läcker designstolpe kan dessutom bli det som tillför det lilla extra till ett område. I designen av själva belysningsstolpen kan det estetiska lyftas fram, och unika offentliga rum med en helt egen identitet kan skapas. Inte bara när det är mörkt, utan dygnet runt. Något som lockar dit mer folk – och ögon.

Nollvisionen

Att minska antalet dödsfall och skador i trafiken är ett viktigt och ständigt närvarande mål för oss. Detta bidrar vi till genom att erbjuda produkter för ökad trafiksäkerhet, samt genom att bjuda på vår kunskap.

För att hänga med i utvecklingen för vi löpande diskussioner med Trafikverket, och vi sitter även med i arbetsgrupper hos Trafikverket och SIS (Svenska Institutet för Standarder). Där är vi med och bidrar i arbetet med att göra löpande förändringar och förbättringsarbeten i de olika standarder som är relevanta för oss.

Som att inte vårt egna arbete räcker till är vi även en del av Saferoad Group. Som en av Europas ledande aktörer inom vägsäkerhet, med mer än 70 års erfarenhet inom branschen, fortsätter vi driva utvecklingen framåt. Tillsammans.

Jämställhet och mångfald

Tänker vi alla likadant kommer vi aldrig någonstans.

För att fortsätta utvecklas och driva framåt vill vi ha många olika personligheter med olika styrkor och erfarenheter. Därför jobbar vi för att öka jämställdheten i branschen och på företaget, exempelvis med värderingsarbeten, fysiska justeringar av lokaler, gratis mensskydd på toaletter och ordval i jobbannonser.

Och självklart har vår personal lika lön, förmåner, rättigheter och skyldigheter för lika arbete hos oss – oavsett kön, hudfärg och religion.

För framtidens industri

Vi kommer alltid behöva kunnig personal. Och för att locka hit duktiga och drivna kollegor behöver vi visa upp vilka möjligheter det finns, se till att underlätta för de som vill in i branschen samt själva hänga med i utvecklingen.

En del i detta är att visa upp oss för potentiella framtida kollegor. Det gör vi bland annat genom att föreläsa för gymnasieungdomar och ta emot praktikanter.

En annan del är hur vi arbetar med att skapa och upprätthålla en industri med hög integritet och kunskapsnivå för att den ska växa och frodas. Det gör vi bland annat genom att se till att vår personal får den vidareutbildning de behöver, samt uppmuntra dem till att komma med förslag som leder till allt från produktförbättringar till säkrare och effektivare rutiner. Men även genom mer övergripande arbete inom koncernen för att motverka korruption och mutor, bland annat med en visselblåsarfunktion.

Sponsring och välgörenhet

Vi vill bidra till en bättre värld på många sätt. Därför bidrar vi årligen till Barncancerfonden, exempelvis genom att vara barnsupporter, samt till exempelvis Svenska kyrkan när de ger stöd till de som inte har råd att fira jul.

Föreningarna i Mora med omnejd gör även de ett fantastiskt jobb med detta. Inte bara ser de till att våra barn och ungdomar (och även många vuxna) har en vettig aktivering på fritiden, utan dessutom är de en stor och avgörande del i att Vasaloppet ens går att genomföra. Något som i sin tur är en förutsättning för många lokala företags existens.

Vi är därför med och sponsrar föreningar där vår personal är aktiva. Ett sätt för oss att bidra till en bättre värld och ett mer levande Mora!

Relaterade artiklar

Här hittar du artiklar som handlar om hållbarhet generellt, och vårt hållbarhetsarbete specifikt.

Våra kontorsanställda har möjlighet att jobba hemifrån upp till två dagar per vecka, något som ...

Här kan du läsa om våra höga hållbarhetsmål och hur vi ska nå dem.

Den absolut största delen av våra utsläpp kommer från stålet. Därför har vi ...

Vad betyder "hållbara lösningar" egentligen – och vad är ett hållbart val?

Genom att hjälpa dig att ta ett kvalitetsbeslut, hjälper vi dig också ta ett hållbart val.

Vi vill att vår personal ska må bra. Här kan du läsa om deras förmåner.

Här berättar vi om hur vi jobbar med tre olika hållbarhetskrav.

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.