Nyhet

Följ vår resa mot en ljus framtid

Vi har satt höga hållbarhetsmål, både inom koncernen och företaget. Här kan du läsa om målen och hur vi ska nå dem.

Mer verkstad, mindre snack

Som ljusspridare har vi en vision om en hållbar värld där alla vägar, parker och torg är säkra, trygga och vackra. Men för att vi ska nå dit, till den ljusa framtid vi hoppas att alla ska få, krävs det handling och inte bara fina ord.

I vårt webbinarium tidigare i dag berättade, och visade vi, varför vi gör det här. Den bistra sanningen som gör att vi måste agera stort och fort för att kunna nå den ljusa framtid vi drömmer om. Men framför allt pratade vi om våra mål och vad vi gör för att nå dem. Här tänkte vi att även du som inte var med ska få chansen att få en blick in i vad som väntar framöver.

En trubadur spelar vid en lyktstolpe från Moramast i Kungsträdgården, Stockholm, medan folk lyssnar och dansar.

Vi jobbar för en ljus framtid där människor är trygga, samhällen starka och vår miljö mår bra.

Med sikte på noll

Utifrån de koncernövergripande mål och krav som finns inom Moramast och Saferoad Group har vi tagit fram en långsiktig målbild för Moramast med tre strategiska fokusområden: Hållbarhet, Verksamhet i Toppklass och Tillväxt.

Det är så klart en hel del som gömmer sig bakom de orden, men nu fokuserar vi på hållbarheten. Och när det gäller hållbarhet så är siktet satt på noll. Som vi skrev om under 2023 har vår koncern Saferoad Group gått med i Science Based Targets-initiativet (SBTi) och därmed ska vi nå netto-noll innan 2050.

Vi på Moramast har dessutom som mål att inte bara nå netto-noll, utan även bli klimatpositiva. Den du. För oss är detta verkligen stretch-mål men vi vill ändå säga dem högt för att utmana oss själva och sträva mot att ha en verksamhet i toppklass.

Siktet på noll handlar dock inte bara om miljön och utsläpp, utan det handlar även om att vi inte ska ha några arbetsrelaterade sjukdomstillstånd eller olycksfall. Vi har sagt det förut och vi säger det igen: utan vår personal är vi ingenting. De är vår allra viktigaste resurs.

För oss är detta verkligen stretch-mål men vi vill ändå säga dem högt för att utmana oss själva och sträva mot att ha en verksamhet i toppklass.

Hårt arbete framför oss

År 2050 är ganska långt bort, men ska vi nå dit kan vi inte slappa. För att se till att vi kommer igång direkt har vi inom koncernen även ett delmål: att halvera våra utsläpp innan 2030. Mot basåret 2023.

Ja, du läste rätt. 2023.

Det innebär att allt det vi gjort till och med 2023, som att byta ut en hel del fordon till eldrivna, inte kan räknas med i vår resa.

Inte blir det heller lättare av att mer än 98% av våra utsläpp ligger i Scope 3, alltså indirekta utsläpp som är relaterade till vår livscykel, men som inte är direkt kontrollerade av oss. Det är alltså 98% av det vi ska påverka som egentligen ligger utom vår påverkan.

Men vad betyder egentligen det? Att vi måste jobba hårdare.

Illustrationer och bilder som visar Moramasts verksamhet uppdelad i Scope 1, 2 och 3

Moramasts verksamhet uppdelad i Scope 1, 2 och 3.

Minska mängden stål

Som sagt. Hela 98% av våra utsläpp kommer från det som kallas Scope 3. Av detta är den absolut största delen stål. För även om vårt stål till största delen är återvunnet krävs det stora mängder energi för att genomföra den processen. För att vi ska kunna nå våra mål måste vi alltså minimera mängden stål i våra produkter, gjorda av stål…

Lösningen är inte att fortsätta som vanligt. Lösningen är att tänka nytt. Därför arbetade vi under större delen av 2023 bland annat med att ta fram nya produkter, varav den första lanseras just i dag.

Olika stolptyper i serien Moramast Vinäs

Koniska stolpar med 30% mindre stål

I dag lanserar vi vår nya koniska stolpe som använder ca 30% mindre stål*. Stolparna finns i höjderna 4, 5 och 6 meter, vardera med en variant för toppmontering samt med en eller två korta armar. Alla är pulverlackerade i svart för lång hållbarhet och har fotplatta för enkel montering.

Vi lanserar i och med det även en ny produktserie: Moramast Vinäs. Produktserier är till för dig som vill ha lite hjälp på vägen och är ett förslag på kombination av stolpe, fundament och armatur. I Moramast Vinäs får du en kombination som är perfekt att använda i parker, bostadsområden och andra stadsmiljöer. Dessutom har den såklart fokus på hållbarhet, med produkter som håller länge och gör ett mindre avtryck på miljön.

* Jämfört med motsvarande “vanliga” koniska stolpe med samma ljuspunktshöjd och med fotplatta.

Det är nu det börjar

Självklart handlar det om mer än nya produkter. För det är nu det svåra börjar: att förändras.

Vi behöver efterfråga nya saker. Orka stå upp för de nya vägar som vi sagt att vi ska gå. Fatta beslut med andra synvinklar. Göra saker annorlunda. Vi kommer behöva nya kompetenser för att kunna räkna på CO2, arbeta med CSRD och CSDDD… och lära oss ännu fler förkortningar.

Framför oss har vi en kulturresa med stora förändringar, kanske en av de största någonsin. Alla kommer att behöva steppa upp. Kanske framför allt ledarna som ska leda företaget genom en förändring utan att veta facit.

MEN! Om ingen gör något annorlunda kommer inget annorlunda att hända.

I vårt interna värdeord KRAFT står F för “Framåt tillsammans”. Och det är något som definitivt kommer krävas här. Att vi jobbar tillsammans. Och inte bara vi internt, utan i hela branschen.

Våra belysningsstolpar är bara en del av en belysningslösning, och därutöver behöver vi samarbeta med likasinnade ”ljushuvuden” – armaturföretag, arkitekter, konsulter och beställare. Tillsammans kan vi skapa kreativa, estetiska belysningslösningar utan miljöpåverkan till ett rimligt pris.

Det är vårt mål. Nu börjar resan.

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.