Nyheter

Saferoad Group förbinder sig till initiativet Science Based Targets

Saferoad Group är glada över att tillkännage sitt engagemang för Science Based Targets-initiativet (SBTi), vilket bekräftar vårt engagemang för att agera mot klimatförändringar och för en hållbar tillväxt.

Saferoad Group är glada över att kunna tillkännage sitt engagemang för Science Based Targets-initiativet (SBTi), vilket bekräftar vårt engagemang för att agera mot klimatförändringar och för en hållbar tillväxt. I enlighet med de vetenskapligt baserade kriterierna kommer koncernen att lämna in mål för minskning av utsläppen av växthusgaser (GHG) för officiell validering av SBTi inom de kommande två åren.

Som medlem i detta globala initiativ går vi med i en gemenskap av likasinnade företag, kunder och leverantörer som är engagerade i att främja de mest effektiva metoderna för att minska utsläppen och ta itu med utmaningarna med klimatförändringar.

“Vi strävar efter att vara föregångare i vår bransch, inte bara genom att leverera högkvalitativa trafiksäkerhetslösningar, utan också genom att främja en hållbar framtid för kommande generationer. Vårt engagemang för SBTi visar vårt ansvarstagande när det gäller att utveckla en säker och hållbar miljö för både människor och planeten, samtidigt som vi säkerställer en lönsam verksamhet.”

Bernd Frühwald, VD Saferoad Group

Om Science Based Targets-initiativet

SBTi är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI), och Världsnaturfonden (WWF) och hjälper företag att sätta upp och uppnå ambitiösa klimatmål i linje med den senaste klimatvetenskapen.

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.