Att ta fram en offert kan ta olika lång tid beroende på hur avancerad förfrågan är. Handlar det om standardprodukter går det snabbare, medan det såklart tar längre tid när vi behöver räkna ut kostnader för kundanpassade produkter. För att göra processen så kort som möjligt, oavsett typ av produkt, finns det dock tre enkla saker du kan tänka på.

Råmaterial, rör. Foto: Moramast / Kola Productions.

1. Ange korrekt antal

När vi offererar till exempel 20 stolpar så slås eventuella ställkostnader för lackering ut på 20 stolpar. Beställs det i stället sedan endast två stolpar kommer ställkostnaderna att fördelas på dessa, vilket gör att styckpriset ökar. Det är även viktigt för beräkningen av fraktkostnad att vi får rätt antal.

"Välkommen Hem" utanför resecentret i Halmstad, av Anna Smillidotters

2. Ange korrekt ytbehandling och kulörkod

För att vi ska kunna ange korrekt kostnad behöver vi veta om det ska påföras någon ytbehandling, och vi behöver även kulörkoden på denna för att inte riskera att detta missas vid produktionen. Säkerställ att rätt kod efterfrågas då det kan skilja mycket i pris på två till synes snarlika kulörer.

Du kan läsa tips kring hur du väljer rätt ytbehandling i artikeln Så väljer du rätt ytbehandling för din stolpe.

Lastning av stolpar

3. Ange postnummer till platsen produkten ska levereras

Att ange korrekt postnummer till leveransdestinationen är ett måste för att vi ska kunna lämna korrekt fraktkostnad i offerten.

Du kan läsa mer om vad du själv kan göra för att få smidiga leveranser i artikeln Fem tips för smärtfria leveranser.

Om informationen i underlaget är fel gäller ej offerten, eftersom för­­ut­sätt­­ning­arna förändras, och du kan inte förvänta dig samma pris som det som står på denna. Se därför till att tänka igenom underlaget ett varv extra innan det skickas in, och se till att vi får all information som behövs direkt, så går det snabbare för oss att ta fram din offert.

Senast uppdaterad: