MM Coat

MM Coat läggs på den nedersta delen av stolpen där korrosionshastigheten är som störst för att öka livslängden i miljöer som är extra aggressiva.

EGENSKAPER

  • Korrosivitetsklass C5 (mycket hög)
  • Kostnadseffektivt

MM Coat läggs på den nedersta delen av stolpen där korrosionshastigheten är som störst. Vi använder järnglimmerepoxy som är en kostnadseffektiv lack av typen MM WetCoat i grå nyans, och som i många fall används som ett rent rostskydd på belysningsstolpen. Innan vi lägger på MM Coat blästrar vi alla stolpar som ett steg i att säkerställa vidhäftningen.

MM Coat följer ISO 12944-5.

Tålighet

Eftersom att ytbehandlingen uppfyller den högsta korrosivitetsklassen innebär det att rotlackerade stolpar i ännu större utsträckning klarar tuffa miljöer så som områden med hög föroreningsgrad, områden med hög fuktighet och områden med hög saltdeposition (exempelvis vintersaltade vägar och kustnära områden).

Miljöpåverkan

MM Coat är en form av MM WetCoat på stolpens rot, vilket innebär att miljöpåverkan är densamma som för MM WetCoat. MM WetCoat innehåller lösningsmedel, men utvecklingen går mot miljövänligare produkter fria från miljöfarliga metaller och med betydligt mindre lösningsmedel än tidigare, så kallade High solid-produkter, och nu erbjuds även vattenbaserade produkter. Vi har under åren, tillsammans med vår leverantör, arbetat fram ett alternativ som har minimalt med lösningsmedel.

Vid nymålning är det främsta hotet utsläpp av lösningsmedel, vilka är ett problem både för arbetsmiljön såväl som för den yttre miljön. Men även direkt spridning av färg med innehåll av metaller, isocyanater etc. kan orsaka miljöproblem. Minst lika viktigt är dock att ta hänsyn till hela livscykeln och beakta övermålningsbarhet och hur färgen ska tas omhand då den en gång ska bytas ut, det vill säga bortblästring, återvinning av stål etc.

Läs om målningsprocessen vid MM WetCoat

Observera att vi förut kallade MM Coat för rotlackering.