Spännstolpar

Spännstolpar används främst för belysning och kontaktledningar för spårvägar. Vi kan hjälpa till med de flesta lösningar och har stor erfarenhet från både Göteborg och Stockholm där vi jobbar med trafikkontoren.

Spårvagnsstolpar, Göteborg. Foto: Moramast / Johan Larsson.

Konstruktion

Samtliga spännstolpar är CE-märkta och beräknas och konstrueras enligt Eurocode 3.

Eftersom ingen anläggning är den andra lik är det väldigt viktigt med rätt information kring den önskade anläggningen för att det önskade resultatet ska uppnås.

För att vi ska kunna dimensionera stolparna korrekt behöver vi så utförlig information gällande installationen som möjligt. Exempel på viktiga faktorer är spannlängd, nedhäng, eventuella armar, antal armaturer och dess placering på spannet samt fri höjd över väg.

Lika viktigt är det att montaget sker enligt given förutsättning. Vi beräknar konstruktionen enligt de parametrar som anges, och då är det viktigt att de efterföljs.

Spännstolpar över Söderlyckan Skatepark i Lund.

Montage

Stolparna monteras i prefabricerade betongfundament, med fotplatta på bultfundament alternativt gjuts på plats.

På grund av de stora krafter som ofta förknippas med användandet av spännstolpar räcker det inte alltid till med prefabricerade fundament. Platsgjutning eller platsgjutna lösningar kan krävas. Ansvaret för utförandet ligger då hos markentreprenören.