Sundbyberg

I Sundbyberg är det fokus på trygghet och trivsel

Sundbybergs kommun är en trivsam kombination av både storstad och småstad. Bengt Larsson ser till att kommunens invånare är nöjda och trygga och får en riktigt bra utebelysning.

– Min uppgift är att göra kommuninvånarna nöjda. Jag ska bidra till att skapa trivsamma och trygga miljöer, säger Bengt Larsson, belysningsingenjör på Sundbybergs kommun.

I Sundbyberg ska invånarna kunna ta en kvällspromenad med hunden i en mörk park eller gå hem sent från jobbet. Då krävs det bra belysning. Gator och parker måste lysas upp. Mörka gränder och vrår skapar otrygghet. Bengt gör regelbundet en inventering av kommunens belysning. Vilka gator och parker behöver lysas upp lite extra? Var finns det äldre belysningsanläggningar som behöver bytas ut?

– Jag försöker se över hela kommunen och ta en gata och en park i varje stadsdel, så att fördelningen blir så jämn som möjligt. En konsult hjälper mig sedan med projekteringen och Moramast plockar fram de belysningsstolpar som är mest lämpliga.

Kommunens egen arkitekt är alltid med och har synpunkter. Det bidrar till att helhetsintrycket blir enhetligt, genomtänkt och så bra som möjligt.

– Det finns normer för hur ljusmängden ska dimensioneras, berättar Bengt. Fokus i Sundbybergs kommun är att spara energi och skapa trygghet. Det är också viktigt att det estetiskt ser bra ut. Vi anpassar belysningen och valet av stolpar till den befintliga miljön.

Moramast är flexibla och lätta att ha att göra med. Samarbetet fungerar jättebra! När vi har behov av specialdesignade stolpar är det inga problem.

Belysning av nya tvärbanan

Genom åren har Bengt varit inblandad i en mängd olika belysningsprojekt i kommunen. Ett projekt han är mycket nöjd med är belysningen av den nya tvärbanan som Storstockholms Lokaltrafik bygger i Sundbyberg. Det är en ny linje som går från Alvik till Solna Station och som beräknas vara klar för trafik om ett år.

– Här har vi valt att montera armaturerna på SL:s kontaktledningsstolpar, berättar Bengt. Det har reducerat mängden stolpar i gaturummet och resultatet har blivit mycket effektfullt.

Ett av projekten som genomförs tillsammans med Moramast är ett utbyte av belysningsanläggningen vid Järnvägsgatan. Belysningsarmaturerna kommer att monteras på en bärlina, som fästs i de närliggande fasaderna. Det gör att antalet belysningsstolpar reduceras. Armaturen hamnar också lite längre ut i körbanan, vilket ger en jämnare belysning.

Rissne bytte ut 300 stolpar

Ett annat Moramastprojekt har genomförts i Rissne. Där har kommunen byggt om flera gång- och cykelvägar samt bytt ut 300 stolpar.

– Stolparna hade stått där i 35 år, så det var dags att byta ut dem, säger Bengt.

Sundbybergs kommun har samarbetat med Moramast under många år.

– Det fungerar jättebra! De är flexibla och lätta att ha att göra med. När vi har behov av specialdesignade stolpar är det inga problem. Deras inställning är att allt går att lösa!

Foto: Johan Larsson

Jubileumslogotyp för Moramast, kransen runt logotypen är illustrerad av Lisa Kriga

Moramast 50 år

Denna artikel är en del i Moramasts 50-årsfirande! För att följa med i firandet kan du besöka vår samlingssida.

Och du...

Mer kommunalt

Vi har även skrivit om hur Örebro tänkte kring belysningen i ett nytt bostadsområde.

Se fler projekt

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.