Luleå Centrum

Belysningen av Luleå Centrum är noga genomtänkt

Anne Eklund arbetar med en mängd olika belysningsprojekt. Det är många parametrar hon måste ta hänsyn till när ett område ska ljussättas. Belysningsstolparna måste framför allt vara rätt placerade och ha rätt höjd.

– Belysning i utomhusmiljöer, så som centrum, parker, gator och gårdar, är det jag arbetar
mest med just nu, säger Anne Eklund, ljusdesigner på WSP Sverige, ett globalt analys och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling.

Hon föreskriver Moramast i en del av sina projekt. Till enklare projekt finns ofta det hon behöver i standardsortimentet, men ibland behöver hon något mer unikt.

– Om jag exempelvis ska belysa en cykelväg som ligger bredvid en större väg kan jag behöva en stolpe med både en lägre och en högre arm. Det finns inte som standard, men Moramast har då kunnat  specialdesigna en stolpe. Fördelen med Moramast är att de är bra att jobba med. Det är kunniga, snabba och trevliga.

Belysningsplan för Luleå centrum

Ett projekt som innehåller många olika stolpar, både standard och special, är en belysningsplan
för Luleå Centrum. I det projektet har hon arbetat med olika stolpserier för olika gator. Det
ger variation, samtidigt som det blir snyggt och enhetligt.

– När jag först fick information om projektet tyckte jag att det verkade stort och ohanterligt. ”Hur ska jag få ihop detta?” Men det blev bra! När det kommer till stolparna har Moramast hjälpt mig att förverkliga mina idéer. Det var inte ett projekt där jag kunde ta ut svängarna och leka, men det var ändå väldigt spännande. Belysningsplanen har varit mycket uppskattad och till stor hjälp för kommunen, det känns bra.

Det är mycket att tänka på när ett större område ska ljussättas. Belysningsstolparna måste vara rätt placerade, ha rätt höjd, vara hållbara och se bra ut. På vissa platser måste en stolpe placeras nära fasaden, då är det viktigt att armaturen inte lyser in i byggnaden.

– Det är många parametrar att ta hänsyn till, konstaterar Anne. Men i slutändan handlar det om att utebelysningen ska vara trivsam och skapa trygghet.

Ett av favoritprojekten är parker. Där finns det ofta mycket att göra och hon kan ta ut svängarna lite mer. Arbetet som ljusdesigner tycker hon är otroligt skapande och konstnärligt.

Inspirerande stolpar i Prag

En stad som fascinerar henne när de gäller belysningsstolpar är Prag.

– Det är pråliga stolpar, som inte passar in på många ställen. Men i Prag ser det trevligt ut. Där blir stolparna som konstverk. På de flesta andra platser skulle det inte se bra ut.

Anne har höga krav på sig själv. Hon ser det som en tillgång, en förmåga som driver henne framåt.

– På ritbordet eller vid en provbelysning kan en ljussättning se ut på ett visst sätt, men i verkligheten
på ett helt annat. Mycket kan hända på vägen från ritbord till färdig anläggning. Sammanfattningsvis kan man säga att det är oerhört spännande att arbeta med ljus!

Illustrationer: Anders Pettersson

Jubileumslogotyp för Moramast, kransen runt logotypen är illustrerad av Lisa Kriga

Moramast 50 år

Denna artikel är en del i Moramasts 50-årsfirande! För att följa med i firandet kan du besöka vår samlingssida.

Och du...

Fler tips!

Vi har även tidigare skrivit om Vallastaden och vilka utmaningar man som ljusdesigner kan möta när ett helt nytt område ska ljussättas.

Se fler projekt

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.