Vallastaden, Linköping

Vallastaden – ljussättning av en ny stadsdel

När Vallastaden skulle byggas var det Tekniska verken i Linköping som fick uppdraget att ljussätta de kommunala gatorna i den nya stadsdelen. Deras ljusdesigner Robin Hedman deltog i arbetet med att ta fram belysningen som nu skapar en trygg och vacker del av Linköping.

PÅ BARA sex år gick Vallastaden i Linköping från idé till färdig stadsdel. Tekniska verken, som sköter driften av Linköpings kommunala belysningsnät, fick uppdraget att ljussätta de kommunala gatorna och torgen. Sedan tillkom det även en del sidouppdrag med belysning av innegårdar.

Deras ljusdesigner Robin Hedman arbetar ofta med projekt som detta; projekt med lite mer dekorativ karaktär eller då en helt ny belysningslösning ska testas fram. Han berättar att det kan vara en utmaning att arbeta med helt nya områden som inte har befintliga gator eller byggnader.

– Du vet inte riktigt var fasaderna kommer hamna, bara vart tomtgränsen är. Men du får anpassa belysningslösningarna efter det.

Inför arbetet med Vallastaden hade Tekniska verken en dialog med kommunen gällande gatubelysningen. Önskemålet från kommunens sida var att de tydligt skulle markera att fokus i området ligger på gång- och cykelvägar. Därför är endast dessa belysta – inte körbanorna. De enda undantagen är i de stora korsningarna, samt vid övergångsställen som är tydligt markerade.

Hela området består av en intressant mix av arkitektoniskt formspråk, och belysningen inne i bostadsområdena skulle även den ha en mix i formspråk och karaktär. Något som inte bara är effektfullt utan även fyller en funktion.

– De kommunala gatorna har ett sammanhållande formspråk; ett för gång- och cykelvägarna runt området, ett annat för de mindre gatorna inne i området. Du ska tydligt se vad som är en kommunal gata och vad som tillhör en samfällighet, förklarar Robin.

För att skapa en överskådlighet har de längs gång- och cykelvägarna runt Vallastaden använt sig av armaturer som har ett svagt lysande armaturhus. Armaturerna längs de mindre gatorna inne i området har även de en dekorativ reflektionseffekt inuti själva armaturhuset.

Trekantiga stolpar på Nobeltorget i Vallastaden, Linköping. Foto: Kola Production.

Stolparna gjordes 8 meter höga för att matcha de höga byggnaderna och för att ta hänsyn till träden som kommer växa sig höga på platsen. Foto: Kola Productions.

Utöver detta använde de en hel del dekorationsbelysning, där utgångspunkten är själva miljön som belysningen ska framhäva.

– Där ligger fokus på att framhäva den vackra miljön och undvika bländande ljuspunkter, förklarar Robin. Vi använder avbländande strålkastare, dold belysning och väl avvägda ljusmängder.

Ett exempel på hur de använt sig av dekorationsbelysning är att busskurerna har fått en speciallösning med LED-lister i taket som belyser väggar av färgade glasskivor. Det gör att det skapas helt upplysta vertikala ytor.

– Genom att undvika bländning och istället belysa vertikala ytor som exempelvis fasader, murar och träd får besökaren en tydligare bild av omgivningen, förklarar Robin. Det ökar trygghetskänslan och känns betydligt mysigare än om enbart gatorna blir belysta.

Det är varken miljömässigt hållbart eller ekonomiskt försvarbart att planera in en armatur som inte går att komma åt på ett smidigt sätt.

Robin berättar att de är noga med att anpassa belysningen efter projektets förutsättningar.

– Ibland behöver vi ta fram egna konstruktionslösningar till den nya belysningsanläggningen, säger Robin. Vi har goda erfarenheter av att jobba med Moramast gällande speciallösningar. Vi har en bra dialog. Det är alltid en trygghet att vända sig till Moramast.

Robin Hedman med illustrerad pratbubbla

Har du tips till andra som arbetar med utebelysning?

– Det är viktigt att tänka på att någon kommer att underhålla den nya belysningsanläggningen. Den ska fungera i många år så du måste tänka på helheten från första början. Det är till exempel varken miljömässigt hållbart eller ekonomiskt försvarbart att planera in en armatur som inte går att komma åt på ett smidigt sätt.

Trekantiga stolpar från Moramast på Nobeltorget i Vallastaden, Linköping. Foto: Kola Productison.

Arbetet började med den stora länken runt området och gick sedan in på torgytor, som här på Nobeltorget. Foto: Kola Productions.

Kort fakta

Trekantiga stolpar

Vi hjälpte Tekniska Verken ta fram de trekantiga stolparna som står på Nobeltorget.

MM PowderCoat

De trekantiga stolparna är ytbehandlade med MM PowderCoat i RAL 7010.

Beklädda stolpar

Stolparna består av vanliga runda stolpar, klädda i plåtar i stål.

Ökad trygghet

Belysning av detaljer i miljön, som t ex busshållplatsens färgade glasskivor, ger en tydligare bild av omgivningen och ökar tryggheten.

Se fler projekt

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.