Carolinabacken, Uppsala

Paradstolpar i Carolinabacken

När Uppsala utvecklar sin paradgata är det viktigt att skapa en egen identitet som gör gatan fin till vardags och till fest. Idén om att utveckla en belysningsstolpe som kan smyckas med blommor, vepor och eldlyktor växte fram och resultatet har blivit en paradstolpe.

– Tillsammans med mina kollegor Andreas Sture, Andreas Milsta och Jennie Månsson har jag bidragit till omvandlingen av Drottninggatan och Vaksalagatan till en paradgata i Uppsala. Historiskt sett är gatan en viktig östvästlig axel i staden, med Carolina Rediviva biblioteket i ena änden som ett tydligt fondmotiv, säger Martin Ehn Hillberg, landskapsarkitekt på White Arkitekter i Uppsala.

År 2009 startade Uppsala kommun ett visionsarbete. Tanken var att skapa ett enhetligt stråk med mer plats för folkliv, fest och pompa.

– I dag är det Uppsalas nya fingata! Stolparna är det första som byggs. De placeras i Carolinabacken. Att rita specialdesignade stolpar var helt nytt för oss, ett hedersamt uppdrag.

Martin inleder alla sina projekt med att noga sätta sig in i platsen. Det handlar om att förstå förutsättningarna och tillsammans med kund formulera projektets bärande idéer. Han intervjuar gärna människor som har en relation till området. När det gäller val av belysning är han mycket noggrann.

– Belysning är en viktig del av helhetsintrycket. Du kan använda ljuset på många olika sätt, både som funktionsljus och för att skapa effekter.

Stadsbyggnadskontoret genomförde tidigt en workshop tillsammans med fastighetsägare och White. En gemensam vision formulerades för paradgatan om vilka konkreta åtgärder som behövde göras. Därefter har White utvecklat olika utsmyckningsdetaljer, som exempelvis paradstolparna, blomsterurnor och principer för ytskikt på trottoarerna.

– Sedan gällde det att kombinera allt på ett bra sätt, säger han.

Konsultbolaget Bjerking anlitades för det belysningstekniska och genomförde en upphandling som resulterade i att Moramast fick uppdraget.

– Vi visade våra skisser för Moramast, som gjorde beräkningar och producerade stolparna. I stort har de följt våra ritningar, men på grund av vissa konstruktionstekniska detaljer gjordes vissa förändringar. Vi är petiga när det gäller detaljer, men i det stora hela har det fungerat mycket bra.

En viktig del i projektet har varit att göra siktlinjen så tydlig som möjligt.

– Vi valde att byta belysning från linspänd till vägghängd gatubelysning för att skapa fri sikt upp till Carolina. Det ger också en bättre belysning av trottoarerna, vilket är positivt för de gående. Paradstolparna kommer att placeras på fyra viktiga platser längs gatan och hjälper till att förstärka gatans huvudaxel och symmetri. På stolparna går det att hänga exempelvis vepor, blommor, lyktor med eld och juldekor, allt efter säsongen och olika högtidspunkter under året.

Moramast specialritade stolpen så att den skulle vara stark nog att klara alla tekniska krav och säkerhetskrav.

– Eftersom stolparna skulle kunna bära vepor behövdes en starkare grundläggning.

Martin är mycket nöjd med slutresultatet.

– Nyckeln till framgång i detta projekt har varit ett riktigt bra samarbete med alla inblandade.

Foto: Johan Larsson

Jubileumslogotyp för Moramast, kransen runt logotypen är illustrerad av Lisa Kriga

Moramast 50 år

Denna artikel är en del i Moramasts 50-årsfirande! För att följa med i firandet kan du besöka vår samlingssida.

Och du...

Mer Uppsala!

Vi har skrivit om fler projekt i Uppsala, bland annat om Festplats Stenhagen.

Se fler projekt

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.