Vi ser till att din stolpe följer reglerna

Som tillverkare och importör är vi ansvariga för att våra produkter följer standarder och regler, vilket granskas och godkänns i och med att de CE-märks. Som distributör är man även ansvarig för att ta reda på att vi har så väl CE-märkning som prestandadeklarationer för våra produkter som kräver detta.

Rent praktiskt innebär CE-märkningen att när du köper en standardstolpe från oss så har den en prestandadeklaration där du till exempel kan se hur stor armaturen får vara i olika terrängklasser (1-3) och vid olika referensvindar (22-26 m/s). Ska vi istället ta fram en kundanpassad stolpe beräknar vi hur stolpen ska byggas utifrån de uppgifter vi får från dig och detta ligger sedan som grund för prestandadeklarationen som du får till din unika stolpe.

Du ser till att den fortsätter följa reglerna

Om du som kund frångår det som står i prestandadeklarationen – genom att till exempel montera tyngre armatur, en skylt eller julbelysning som inte var med i beräkningarna – övergår ansvaret till dig. Risken vid sådana ingrepp är att stolpen kollapsar eller tippar på grund av att stolpen inte orkar den överstigande vikten.

På ytan ser kanske en annan stolpe, som klarar av skyltar och extra belysning, likadan ut. Den stolpen kan dock ha dubbelt så tjockt gods just för att den ska orka den extra vikten. (Eller så riskerar den också problem genom att man gått över den godkända vikten.)

Rätt stolpe för rätt ändamål minimerar riskerna

Om du funderar på att hänga upp något extra på en belysningsstolpe från oss föreslår vi därför att du kontaktar oss först så att vi kan räkna på de nya uppgifterna och se om det finns utrymme för det.

Bäst är dock självklart att du redan innan funderar på eventuella framtida behov och vid beställning meddelar oss

  • vart stolpen ska stå (kommun och placering, det vill säga berg, bro, kustnära etc.)
  • vilken armatur som ska användas (vikt och projicerad vindyta)
  • vilka armlängder stolpen ska ha
  • om det ska gå att montera något annat på stolpen

så att vi direkt kan se till att du får rätt stolpe för rätt ändamål.

Har du några funderingar är du välkommen att höra av dig till oss. Maila info@moramast.se, ring 0250-59 20 90 eller sök upp kontaktuppgifterna till en specifik person på sidan Vår personal.

Senast uppdaterad: