Vi har genom åren gjort olika typer av stolpar för alla tänkbara ändamål och miljöer, exempelvis perrongstolpar och stolpar för upphängning av vepor, bollnät och kameror. Varje specialstolpe är unik och saknar därför E-nummer.

Idag har design blivit allt viktigare när ny belysning ska sättas upp. Det kan exempelvis finnas önskemål om en speciell arm, en speciallösning när det gäller infästning mot mark eller vägg eller när det gäller val av kulör som ska matcha armatur eller omgivning.

Steg 1: Beräkna bärfasthet

Om stolpen avviker från standard består det första steget av en beräkning där vi säkerställer att stolpen klarar av att bära önskad last. Exempel på detta är anläggningar innehållandes spännstolpar, i dessa fall är stolparna ofta individuellt beräknade.

Steg 2: Rita upp stolpen

I nästa steg ritar vi upp stolpen i ett 3D-CAD program för att få en produktionsritning, men även för att åskådliggöra utförandet. Vi gör allt för att tillgodose kundens önskemål vad gäller både utförande och funktion. Ibland kan dock nödvändiga justeringar behöva göras, vilket gör att slutprodukten i vissa detaljer kan skilja sig något från önskemålen.

Steg 3: Tillverkning

Därefter läggs en tillverkningsorder ut till någon av våra Europalicensierade svetsare i produktionshallen. Samtliga svetsare har en mycket god kompetens och besitter stor skicklighet oavsett om det gäller lagerproduktion av standardstolpar eller detaljsvetsning. Hos den totala produktionspersonalen vilar sammanlagt många år av erfarenhet, något som gör att inget jobb är för stort eller för litet för oss.

Steg 4: Ytbehandling

Oavsett om slutprodukten ska lackeras eller ej går allt gods sedan till varmförzinkning. Efter detta ytbehandlas stolpen ytterligare, om kunden så önskar, genom rotlackering, termoplastning, pulverlackering eller våtlackering.