Eftergivlig energiupptagande stolpe

Morastolpens profil. Foto: Moramast.
Morastolpens profil: åttakantig och med rundade hörn i vilka stålstängerna ryms.

Morastolpen är en uppfångande åttakantig aluminiumstolpe, vilket är den vanligaste eftergivliga funktionen i Sverige. Den är designad med rundade hörn för ett tilltalande utseende och val av material och ytbehandling ger lång livslängd – såväl hållfasthet som estetiskt. Dessutom är stolpen lätt att återvinna.

Morastolpen är en patenterad stolpe, utvecklad hos Moramast, som ger vänligare vägar.

Konstruktion

Stolpen består av en till två strängpressade aluminiumprofiler. I bottenprofilen appliceras stålstänger ytbehandlade med MM Zink och av varierande längd, beroende på om stolpen ska vara en high energy (HE) eller low energy (LE) absorberande.

Samtliga armar levereras lösa och monteras på plats genom ett enkelt skruvförband. Tätning mellan stolpe och arm består av en aluminiumbricka.

Krockfunktion

Omedelbart efter att bilen träffat stolpen kommer mjuka partier av bilen att deformeras. När stolpen möter partier som är svårare att tränga igenom kommer bilen att starta deformationen av stolpen.

Stolpen plattas nu ihop och viker sig runt bilen under energiupptagning. Tack vare att stolpen viker sig över bilen stoppar den bilens möjlighet att ”klättra” upp på stolpen. Detta förhindrar därmed den för nacke och rygg så farliga vertikalaccelerationen och minskar risken för att bilen rullar. Stolpen tar nu upp bilens rörelseenergi tills den slutligen stannar.

Morastolpen, Orsa. Foto: Moramast / Kola Productions.

Montage

Stolparna är mycket enkla och snabba att montera tack vare sin låga vikt och att ett vanligt insticksfundament används.

Minskad korrosionsrisk

Samtliga profiler är ytbehandlade med MM Anod med en tjocklek av 20my. Denna är ungefär 1000 gånger starkare än den naturliga oxiden och ger ett mycket bra korrosionsskydd.

För att ytterligare förstärka korrosionsskyddet levereras samtliga Morastolpar som standard med MM Coat upp till 500mm ovan mark. Som tillval kan Morastolpen fås med MM WetCoat.

Godkännande

Morastolpen är konstruerad, beräknad och tillverkad enligt SS-EN 40. Stolpen är krocktestad och godkänd enligt SS-EN 12767 i klasserna LE (Low Energy) och HE (High Energy) absorberande stolpe.

Alla beräkningar och krocktester är granskade och godkända av Inspecta. Stolparna är CE-märkta.

Senast uppdaterad: