UMEÅ VAR kulturhuvudstad i Europa år 2014, och inför detta skapade de bland annat en serie parker längs älven där besökare kunde uppleva “staden mellan broarna”. Anders Mårsén var en av de som jobbade med att ta fram parken som heter Årstidernas park.

Anders var formellt ansvarig landskapsarkitekt för projektet, men poängterar att han var långt ifrån ensam. Gestaltning och idéarbete gjordes tillsammans med medarbetarna i gruppkontoret Combine, i projekteringen var det många konsulter involverade, och utöver det samarbetade de även med så väl tjänstemän och parkskötare som med allmänheten.

Parkavdelningen på kommunen bidrog med sina synpunkter, och även information om hur parkerna skulle skötas, samt hur personer rör sig i området. Parkarbetarna var dessutom med och planerade växtval i en workshop tillsammans med arbetsgruppen och växtexperten Magnus Svensson. De var senare även med vid planteringen av växterna.

Från allmänheten samlades det in åsikter vid flera tillfällen. Vid ett senare tillfälle, under ljusfestivalen i Umeå, diskuterades exempelvis prototyper för belysningssystemet. Bland annat testades höjden på stolparna och vajersystemet.

Stolparna står i grupper om fyra till fem stycken med olika antal vajrar och olika höjder på stolparna (fem eller sju meter). De står även på olika höjder i terrängen. Detta skapar olika rum i parken. Tanken är även att vajrarna ska kunna användas för en mängd olika uppgifter, som att hänga upp banderoller eller en filmduk.

– Vi bad konstruktören räkna ut en konstruktion stark nog att kunna hålla även om ett helt fotbollslag skulle hänga i det, säger Anders.

Både stolpar och infästningar är kraftiga, fundamenten likaså. Entreprenörerna tyckte att fundamenten såg ut som stridsvagnshinder, men för att klara kraven behövdes det starka konstruktioner.

– Det är rejäla stolpar, nästan som trädstammar, blandade med de skira vajrarna. Jag gillar blandningen, säger Anders.

Under ljusfestivalen testade de även belysningen, där färgtemperaturen på ljuset från strålkastarna justeras beroende på årstid. Exempelvis är ljuset kallt på vintern, varmt orange på hösten och på våren är det färgrikt för att lyfta fram den spirande grönskan. Det var denna idé, att de skulle jobba med årstidernas växlingar, som kom att ge namn åt parken.

Strålkastarna sitter på stolparna, och från vajrarna hänger det ner glober som sprider
ett vertikalt ljus, vilket lyser upp besökarnas ansikten. De har även belyst planteringar som reflekterar ljus tillbaka, belyst under bänkar och integrerat belysning i stålräcket.

– Det gör att besökaren känner sig tryggare, när ljuset inte bara kommer uppifrån, säger Anders.

Årstidernas park skulle vara en grön park med blomstertema. Ett arv från ”Trädgård i norr”, den parken som låg på samma plats åren 1987 till 2011. Detta löste landskapsarkitekterna genom att hämta inspiration från olika biotoper på samma breddgrad – exempelvis Canada och Sibirien – och sedan göra sina egna tolkningar av detta. Resultatet blev bland annat en mängd perenner och träd som sprider glädje året runt.

Parken skulle även speglas av lugn och ro, vilket gjorde att landskapsarkitekterna valde att göra om den sluttande parken till två etage. På gatuplan skapades plats för cykelbanan, medan den nedre delen anpassades mer för fotgängare. För att dela av parken byggdes en vågig mur av gamla kajstenar som legat i skogen sedan de byttes ut någon gång under 1980-talet.

– Vi ville använda återbruk så mycket som möjligt, eller skapa framtida återbruk, det vill säga använda material som går att återanvända i framtiden, säger Anders.

Anders är väldigt nöjd med muren som har en central roll i parken. Tack vare materialet blev den inte heller så dyr att bygga.

– Vi jobbade mycket med att ta in information och inspiration utifrån, samtidigt som vi skapade starka egna idéer, som muren. Den utgör ryggraden i designen, säger Anders.

Tack vare att svängen på muren är södervänd skapas det vindskyddade nischer som är lite omslutna på våren. Det böljande räcket skapar även små fickor bredvid cykelvägen där besökare kan stå och blicka ut över parken och älven.

Anders berättar att de låtit delar av parken vara öppna.
– Vi ville inte vara den enda bestämmande rösten, utan valde att ge plats för andra framtida projekt.

Ett sådant var projektet “Frizon – Jämställda offentliga miljöer” där unga tjejer i kommunen några år senare fick vara med och ta fram en jämställd mötesplats. En plats fri från förväntningar, rädslor och otrygghet.

Har du något tips till andra som arbetar med utomhusbelysning?

– Försök hitta fler funktioner med stolpen, mer än bara belysning. I Årstidernas park kan du till exempel ta el via luckor i stolparna, om det ska hållas en konsert eller liknande.

– Använd även belysningen på ett bredare sätt. Till exempel genom att använda årstidsbelysning, låta ljuset gå ner i nattläge, anpassa belysningen vid högtider och använda belysningen för att skapa trygghet och ge karaktär.

– Årstidernas park bevisar att det går att göra det både snyggt och tåligt.

Anders Mårsén. Foto: Landskapslaget.

Anders Mårsén
Landskapsarkitekt, Landskapslaget

Roligast med mitt jobb
Det är roligt att få jobba med många olika människor. Dessutom kan jag kombinera personliga konstnärliga ingångar med ett samhällsengagemang och hjälpa andra.

Jag brinner extra mycket för
Att kombinera ekologiska och sociala värden till intressanta livsmiljöer.

Min bästa egenskap i jobbet
Jag är lyhörd, samtidigt som jag inte ger upp i första taget.

Fritidsintressen
Musik och Tai Chi.

Oanad talang
Har ingen oanad talang, men en kanske oanad fakta är att jag har rötterna i närheten av er: i Rättvik och Skattungbyn.

Senast uppdaterad: