Vårbergstoppen, Stockholm

En modern stadspark för alla

Som en del i satsningen Grönare Stockholm gjordes Vårbergstoppen om till en modern stadspark med aktiviteter för alla. Allt på den befintliga parkens villkor och med respekt för ekologi och biologisk mångfald. Av just den anledningen är belysningen i parken sparsam, och de belysningsstolpar som används kommer från Moramast.

Stockholms gröna ytor har stor betydelse för att öka livskvaliteten och bidra till en levande och trygg stad. Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens gröna värden. Från starten 2017 och fram till sommaren 2022 genomfördes totalt 32 projekt. Under 2022–2023 fortsatte Stockholms stad med ytterligare projekt. Ett av dessa var Vårbergstoppen som bland annat nominerats till Svenska Ljuspriset och Landmärket.

Vårbergstoppen – Stockholms högsta naturliga punkt

Vårbergstoppen är en 90 meter hög konstgjord kulle, byggd av schakt- och rivningsmassor under 60-talet, och har höga natur- och rekreationsvärden. Med sina 77 meter över havet är det även Stockholms högsta naturliga punkt.

Denna plats ville Trafikkontoret i Stockholms stad tillsammans med Skärholmens stadsdelsförvaltning, Miljöförvaltningen och invånarna i Skärholmen omvandla till en modern stadspark med aktiviteter för alla åldrar. Ny bebyggelse planerades även i anslutning till parken.

Illustrerad glödlampa. Illustration av Lisa Kriga.

Om projektet

Färdigställt: 2020

Beställare: Stockholm Stad Trafikkontoret
Ljusdesign: Tyréns, Tuva Jones
Leverantörer belysning: Moramast, Fox design, Louise Poulsen, Meyer lighting, BEGA, Igguzzini, Flux och Fagerhult

Att belysa eller inte belysa, det är frågan

Tyréns kom in tidigt i arbetet och hade bland annat helhetsansvaret för belysningen i och kring parken. Vi har pratat med ljusdesignern Tuva Jones som var uppdragsansvarig för belysningsprojekteringen och ljusdesignen i projektet.

– Det var ett ganska speciellt projekt med väldigt stor skala. Just det var den största utmaningen, säger Tuva.

Området består bland annat av stora öppna rum mellan topparna där det bland annat kan arrangeras evenemang. Förutom att det skulle kräva enorma resurser att lysa upp det stora rummet skulle det även störa naturlivet. Området är i dag bland annat populärt bland fågelskådare. För mycket belysning kunde störa detta.

– Mycket handlade om att hålla fingrarna borta. Det fanns mycket fint att belysa, men det gällde att lämna mycket obelyst. Att skapa möjlighet till att adaptera till mörkret. Mörkret som inte ens upplevs som riktigt mörkt här, säger Tuva.

För att det ändå skulle bli tryggt och tillgängligt fokuserade de på några få platser och la stor vikt vid ljusnivåer, avbländning och mjuka gradienter.

– Det slog mig hur lite som faktiskt krävs! Med omsorg och medvetenhet går det att skapa stor skillnad med små medel. Till exempel en strålkastare med väldigt lågt ljusflöde, som knappt märkbart lättar upp omgivningen, kan ge jättemycket till helheten, säger Tuva.

Moramast gav trygghet

Det var först inte tänkt att Moramast skulle leverera stolparna till gångstråken genom parken, men alla inblandade kände sig inte trygga med en ny leverantör. Då det redan fanns en upparbetad relation mellan Moramast och kunden, samt att det var ett bättre alternativ prismässigt, valde man därför Moramast.

– Vi var alla vana att jobba med Moramast, det gjorde att vi kände oss trygga. Det går lätt att bolla saker, vi vet vad som händer om vi behöver beställa fler, vad som gäller för drift och det var lägre kostnad, säger Tuva.

Koniska stolpar från Moramast längs gångvägen i området Vårbergstoppen. Foto: Jansin & Hammarling.

Tack vare en upparbetad relation och ett prismässigt fördelaktigt alternativ blev det Moramast som fick leverera stolparna även till gångvägarna. Foto: Jansin & Hammarling.

Samarbete bakom framgången

I och med att två olika landskapskontor, Tyrén och Land Arkitektur, hade ansvar för olika delar av parken var det viktigt att hålla ihop temat med stolpar och liknande så att det uppfattas som en stor park och inte två olika delar. Men Tuva upplevde inte några problem med samarbetet, snarare tvärtom.

– Det har varit ett uppdrag där hela gruppen jobbat bra ihop så det är svårt att säga vem som egentligen gjort vad. Det känns som att vi kommit fram till det här tillsammans, säger hon.

Dessutom tycker hon att det som ofta kan ses som en nackdel – ” ju fler kockar desto sämre soppa” – i detta fall snarare var en fördel.

– Att så mycket blev så bra beror på att vi var olika kompetenser som jobbade tillsammans. Det var högt till tak, vi respekterade och drog nytta av varandras kompetenser. De fanns även tidigt i processen intresse och omsorg för den specifika platsen, samt en öppenhet för fantasi och kreativitet. När alla verkligen vill projektets bästa blir det så här bra! säger Tuva.

Tuva Jones, ljusdesigner, med en illustrerad pratbubbla

Tuva, har du några tips till andra som jobbar med utomhusbelysning?

– Det går inte att specificera nog mycket varför vissa val har gjorts i tidigt skede, så att de sedan bibehålls genom hela processen. Det är lätt att senare glömma bort och då ändra på dem. Genom att tidigt och tydligt dokumentera kan man åtminstone då byta ut mot alternativ som uppfyller samma syfte.

– Och våga hålla fingrarna borta! Lägg krutet där det ger mest, och ger mest bestående effekt. Hur du vet vart det är? Hela ljusdesignprocessen svarar ju på den frågan.

Kort fakta

Håll fingrarna borta!

Mycket handlade om att skapa möjlighet att adaptera till mörkret och att inte störa djurlivet.

Grönare Stockholm

Projektet är en del av Grönare Stockholm; en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens gröna värden.

Se fler projekt

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.