Strömsundsbron, Strömsund

En unik bro återställs till sin forna glans

När Strömsundsbron skulle renoveras ville man behålla dess unika egenskaper, som belysningsstolpar integrerade i räcket. För detta användes kundanpassade stolpar från Moramast.

När Strömsundsbron i Strömsund norr om Östersund invigdes år 1956 var den världens längsta snedkabelbro och unik i sitt slag. Drygt 60 år senare renoverades bron: man bytte ut alla snedkablar, bytte ut upphängningen av fjärrvärmeledningen, monterade ny avvattning, renoverade räcket och drog nya elkablar till belysningen. I och med det byttes även belysningsstolparna ut. Förutom stolparna på bron är det också monterat nya stolpar norr och söder om bron, där blev det eftergivliga Absorbentstolpar.

Ingenjörsbyrån Sting fick uppdraget att projektera det mesta, Sweco ansvarade dock för belysningen. Vi har pratat med Benjamin Strand som jobbar som byggledare på underhåll för Trafikverket, placerad på Swecos kontor i Östersund, och som tillsammans med sin kollega Jakob Westgard jobbade med projektet.

Illustrerad glödlampa. Illustration av Lisa Kriga.

Om projeketet

Färdigställt: 2023

Beställare: Trafikverket
Projektering belysning: Sweco, Benjamin Strand och Jakob Westgard
Leverantörer belysning: Moramast, Fagerhult

Belysningsstolpar från Moramast monteras på Strömsundsbron. Foto: Sten Strömgren.

Montering av de nya stolparna. Foto: Sten Strömgren, Frilans Norr.

Kundanpassat för estetik och säkerhet

I och med brons unika karaktär ville Trafikverket behålla utseendet. För belysningen betydde det att armaturer och stolpar byttes ut till nya, i samma kulör som räcke och kablar. De nya stolparna behövde agera inte bara som ljusbärare utan även som ett stöd för räcket, så de behövde passa i räckets klamsvep samt att de behövde ha en fotplatta anpassad efter den smala kantbalken.

Standardstolpar passade inte i räcket, så för att kunna lösa det behövdes specialanpassade stolpar. Då Benjamin och hans kollegor arbetat med oss på Moramast förut, och använder våra produkter i många andra projekt, blev det naturligt att vi fick en förfrågan.

Vår säljare Christian Karlsson och försäljningschef Håkan Gudmundson åkte upp till Strömsund för att kunna mäta och undersöka förutsättningarna, så att vi sedan kunde ge ett förslag på lösning. Förslaget accepterades, och Benjamin är glad för att vi kunde hjälpa dem eftersom anpassningen av fotplattan visade sig vara en utmaning.

Belysningsstolpar från Moramast monteras på Strömsundsbron. Foto: Sten Strömgren.

Fotplattorna anpassades efter den smala kantbalken och med hänsyn till armeringen i densamma. Foto: Sten Strömgren, Frilans Norr.

Förutom att fotplattan behövde anpassas efter den smala kantbalken behövde hänsyn också tas till armeringen i densamma. Vid montering av nya stolpar fick de inte borra igenom den eftersom armeringen håller ihop hela bron. De skickade därför ut entreprenören som fick kolla hur armeringen låg och sedan anpassades fotplattan därefter.

– Moramast har varit väldigt medgörliga. Vi gjorde många justeringar! Vid fjärde alternativet var vi nöjda, säger Benjamin.

Efter några års arbete med renoveringar på och kring bron är nu första fasen klar. Nu startar Trafikverket ett nytt projekt med att öka bärigheten på bron, belysningen däremot är klar för många år framåt. Benjamin konstaterar:

– Det har varit ett utmanande projekt, men det är väldigt fint nu när det är klart.

Specialstolpar från Moramast på Strömsundsbron. Foto: Sten Strömgren, Frilans Norr.

Slutresultatet blev effektfullt, även på avstånd. Foto: Sten Strömgren, Frilans Norr.

Att göra det komplicerade enkelt

Det som började som ett ganska litet projekt blev lite större än tänkt. Att montera en belysningsstolpe kan se enkelt ut, men allt är inte så lätt som det verkar menar Benjamin. Exempelvis var fotplattan en utmaning som tidigare nämnts, men det är mycket som kan göra det komplicerat.

– Det kräver väldigt mycket tid och planering för att få till. För att byta kabeln under bron fick till exempel två personer repellera. Då tickar kostnaden snabbt i väg, och det är kanske inte sånt du som kund tänker på innan, säger Benjamin.

Något som han däremot tycker var enkelt var samarbetet med Moramast.

– Allt har funkat väldigt bra! Leveranstider, medgörlighet med vårt fram- och tillbaka…. Stolparna kom också väldigt fint levererade med bra emballage och utan skador. Det har gått väldigt bra helt enkelt! säger Benjamin.

Vi på Moramast är gärna delaktiga i arbetet, och helst är vi som här med från start till mål. Det gör det ofta enklare både för oss och för kunden när vi är med redan vid framtagande av lösning, och vi åker gärna ut och ser när våra produkter monteras.

Så var tanken även här då Christian åkte upp till Strömsund när stolparna var planerade att resas. En försening gjorde att han bara hann se dem ligga redo på marken, men oavsett tycker vi om att kunna vara med på plats. Det är som Christian säger:

– Teams-möte, mejl och telefonsamtal i all ära. Det är en smidig lösning i många fall, men allt sker inte den
vägen. Det är kul att få följa med på hela resan.

Benjamin Strand, byggledare Sweco, med illustrerad pratbubbla

Benjamin, har du några tips till andra som jobbar med utomhusbelysning?

– Var ute i god tid! Jag tror inte riktigt man ser hur mycket det är att göra. I vanliga fall är det långa processer när det gäller till exempel godkännanden. Nu hade vi tur.

Produktion av de kundanpassade belysningsstolparna till Strömsundsbron, i verkstaden hos Moramast.

Produktion i verkstaden här på Moramast.

Kort fakta

Integrerade i räcket

Stolparna är stöd för räcket och behövde därför passa i räckets klamsvep.

Specialgjorda fotplattor

Fotplattorna anpassades till den smala kantbanken och armeringen i den.

MM PowderCoat

Stolparna lackerades i samma kulör som räcke, kablar och armaturer.

Se fler projekt

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.