Pulverlackering

MM PowderCoat

MM PowderCoat är ett bra val då du behöver lång livslängd i svår miljö, stor valmöjlighet samt har krav på miljövänlig process.

Miljövänlig

Tålig och med stort urval

Pulverlackering med MM PowderCoat är ett mycket bra alternativ vid mycket svår miljö, krav på lång livslängd samt önskemål på en miljövänlig process. Du kan dessutom få ytbehandlingen i princip i vilken kulör och utförande som helst. Även med olika strukturer (till exempel cortenstruktur) och i metalliska kulörer.

  • Korrosivitetsklass C5 (mycket hög)
  • Utomordentlig vidhäftning
  • Mycket god väder- och UV-beständighet
  • God slagseghet, reptålighet och tänjbarhet
  • I princip obegränsat utbud av färger och utföranden
  • Miljövänlig
  • Följer ISO 12944-5

Tålighet

Vid mycket svår miljö eller krav på mycket lång livslängd är MM PowderCoat på varmförzinkat stål ett av de bästa alternativen. Det står väl emot vädrets krafter och yttre påverkan tack vare sin tåliga och tänjbara yta.

Processen är viktig

För att erhålla ett fullgott resultat måste grundmaterialet vara av rätt kvalitet. Godset måste även behandlas i en för ändamålet utvecklad process. Förbehandlingsprocessen måste styras och övervakas kontinuerligt så att alla processparametrar alltid ligger inom föreskrivna värden. Detta säkerställs genom hög automatisering, täta analyser av samtliga processteg och noggrann dokumentering av all data.

Miljöpåverkan

Ytbehandlingen MM PowderCoat är miljövänlig, och har successivt fått en stor utbredning vid lackering av metallkomponenter. En utveckling som är ett resultat av dess fördelar; både för miljön och kvaliteten.

Målningsprocessen sker i sluten miljö vilket gör att pulver som ej träffar stolpen kan samlas upp och återvinnas. Detta gör dels att partiklarna inte förorenar arbetsplatsen och närmiljön, och ger även minimalt med spill.

Som med alla ytbehandlingar ökar MM PowderCoat dessutom livslängden på produkten betydligt, vilket i sin tur ger en stor fördel för miljön.

 

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.