Kungstorget, Helsingborg

Smart stolpe med plats för extra allt

När Kungstorget i Helsingborg skulle uppdateras inför H22 var en del i detta att torget skulle kameraövervakas. Den första tanken var att använda synliga kameror, men lösningen blev en ny innovation som kom att ta säkerhetsvärlden med storm.

Specialstolpar från Moramast på Kungstorget i Helsingborg. Foto: Göran Assner.

H22 City Expo var en internationell stadsmässa i Helsingborg, med fokus på hur Helsingborg skulle bli en smart och hållbar stad. Inför att denna skulle gå av stapeln sommaren 2022 ville Helsingborgs kommun uppdatera Kungstorget. Detta ledde bland annat till att Alexander Pavlov, säkerhetsingenjör på AFRY, fick ett väldigt specifikt uppdrag: torget skulle kameraövervakas.

Öppnandet av Pandoras ask

Kommunens plan var att använda sig av kameror som skulle placeras ut på husfasader. Men Martin Hadmyr, landskapsarkitekten ansvarig för projektet, ville inte att tekniken skulle synas. Alexander Pavlov funderade och letade lösningar. Han hittade inga befintliga, men så gick han runt på platsen och såg belysningsstolpar vart han än gick. Där och då började tankarna – skulle det gå att montera utrustningen inuti stolparna?

Alexander kontaktade Moramast och kom i kontakt med konstruktionsavdelningen. Det här var inget som gjorts förut, så de började tillsammans arbeta för att göra verklighet av skisserna. Det var dags att bryta ny mark.

När idén med kameran inuti stolparna började utvecklas beskriver Alexander det som att de öppnade Pandoras ask – helt plötsligt var allt möjligt och idéerna sprutade! Bland annat i kontakt ville Helsingborgs digitaliseringsenhet även installera en multisensorisk enhet i stolparna. Enheten som kallas City Probe skulle användas för att mäta olika värden i närmiljön, exempelvis temperaturen.

Att göra det komplexa enkelt

Alexander och Moramast lade ner en hel del tid på att utforska olika lösningar, och att göra denna komplexa lösning så enkel som möjligt.

Den multisensoriska enheten som användes var gjord för att användas utomhus, inte monterade inuti ett rör. Så Alexander kontaktade leverantörerna av CityProbe, danska företaget DOKKX, och frågade om de kunde en variant av enheten som gick att monteras inuti en stolpe. Moramast skickade till och med dit en del av en stolpe för att de skulle kunna anpassa den efter stolpen, och de löste det.

Den multisensoriska enheten CityProbe från danska företaget DOKK1.

CityProbe

CityProbe är en multisensorisk enhet som från början var tänkt att installeras på husväggar och liknande, men som efter detta projekt även kan installeras i belysningsstolpar. Enheten tar en ögonblicksbild av stadens hälsa och kan mäta exempelvis luftfuktighet, temperatur, föroreningar etc.

Kameramonteringen var ytterligare en nöt att knäcka. Först var utmaningen hur kamerorna skulle monteras rent fysiskt. Efter att ha testat olika lösningar där kamerans vinkel skulle gå att justera visade det sig att det inte behövdes; kamerornas vinklar var så vida att de kunde filma hela torget med fast montering.

Nästa utmaning var då placeringen. Efter att ha planerat hur alla kameror skulle placeras och vinklas för att fånga upp hela torget behövde de också säkerställa att stolparna, och därmed kamerorna, skulle monteras på detta uträknade sätt på plats. Lösningen blev att varje stolpe är unik, och kamerorna är placerade korrekt med luckan som utgångspunkt.

– Det var ett komplext projekt, men ändå enkelt, för kommunikationen mellan mig och Moramast fungerade klockrent! säger Alexander.

Och han är noga med att lyfta att han och AFRY hade inte kunnat göra det här utan Moramast.

– Om man räknar ihop allt konstruktionsarbete Moramast lagt på detta blir det säkert en månads effektivt arbete, och vi fick inte betala Moramast något för det, säger Alexander. Utan deras arbete och engagemang hade vi aldrig kunnat ro i land detta ekonomiskt.

Specialstolpar från Moramast på Kungstorget i Helsingborg. Foto: Göran Assner.

Alexander har själv haft direktkontakt med Integritetskyddsmyndigheten och andra relevanta instanser för att säkerställa att lösningen följer alla lagar. Foto: Göran Assner.

Redo för i dag – och imorgon

Invigningen av H22 skedde i juni 2022, men precis som så mycket annat påverkades projektet av covid och bristen på halvledare. Det gjorde att själva driftsättningen av tekniken försenades till hösten 2022. Nu är dock allt som ska användas taget i bruk.

– Vi har förberett för många fler funktioner, men i dagsläget används endast kamerorna och ett fåtal funktioner i City Proben, säger Alexander.

Kamerorna är aktiva hela tiden, men om en incident inträffar och en väktare eller polis aktiverar larmet går området in i ett så kallat ”panikläge”. Armaturerna ökar då ljusstyrkan så att det blir likt dagsljus i hela området. På så sätt uppmärksammas omgivningen om att det är något som händer.

Specialstolpar från Moramast på Kungstorget i Helsingborg. Foto: Göran Assner.

Vid cykelgaraget finns det högtalare som vakten kan använda för att ropa ut meddelanden i högtalarna, exempelvis för att berätta att polis är på väg. Foto: Göran Assner.

Vid cykelgaraget finns det även högtalare som vakten kan använda för att ropa ut meddelanden i högtalarna, exempelvis för att berätta att polis är på väg. Förhoppningen är att på så sätt kunna avbryta pågående brott.

Utöver det spelar alla kameror i området in incidenten som en isolerad händelse, så att det enkelt går att följa förövaren hela vägen samt se om och vart personen lämnar platsen. Det ger viktig kunskap för att kunna hitta förövaren, och till eventuellt bevis.

Tekniken och lagen

Alexander är noga med att påpeka att lösningen självklart följer alla lagar som finns. Han har själv haft direktkontakt med Integritetskyddsmyndigheten och andra relevanta instanser. En av de justeringar som gjorts för att de ska följa reglerna är att uteserveringar är programmerade att exkluderas ur filmupptagningen.

Stolparna är även förberedda för ljudupptagning, men den funktionen är något som exkluderats till en början för att lagen, som den ser ut i dag, ska kunna följas. I framtiden hoppas dock Alexander att man ska kunna koppla på lyssnande mikrofoner för att kunna aktivera incident-larmet automatiskt om det till exempel hörs ett pistolskott eller om någon skriker efter hjälp.

– Det är skillnad mellan att spela in ljud och samtal, säger Alexander. När någon skriker efter hjälp hörs stressen i rösten, och det går att särskilja från ett vanligt samtal.

I dagsläget är det dock inte tydligt vad som gäller vid inspelning av ljud jämfört med samtal. Därför har de alltså valt att endast förbereda för funktionen och avvakta lagstadgar kring detta.

Skärmdump från Urbanisticas hemsida

Podcast om projektet

Lyssna på Alexander Pavlovs besök på Urbanistica Podcast, avsnitt 265, för att höra mer om projektet och alla idéer.

Diskret säkerhetslösning

Trots att det alltså finns kameror som ser varenda centimeter av området, är det ingen som märker det.

– Det som började som en liten del av ett uppdrag har blivit en av världens bästa osynliga övervakningslösningar, säger Alexander.

”Det var ett komplext projekt, men ändå enkelt, för kommunikationen mellan mig och Moramast fungerade klockrent!”

De har fått mycket feedback från montörer, leverantörer etc. men ingenting från besökare på platsen. Det tyder på att de inte märkt att det finns där, vilket var målet: Att de som besöker platsen ska kunna njuta av den säkra miljön utan att känna sig övervakade.

Lyckat resultatet har gett stor uppmärksamhet

Det blev alltså ett lyckat projekt, och Alexander är väldigt nöjd över resultatet. Helsingborg kommun verkar också nöjda och ska utvidga projektet då likadana stolpar ska placeras på bussterminalen Övre terminalen, dock utan kameror.

Den största svårigheten med projektet tycker Alexander är hur han ska hantera allt beröm. Projektet har nämligen väckt stor uppståndelse, inte bara i Sverige utan runt om i hela världen. Personer från tidningar och podcasts från olika länder har hört av sig till Alexander för att få veta mer om projektet och stolparna som döptes Smart Security Poles (SSP).

Han har mottagit ett internt pris från AFRY för innovationen och är nominerad till Årets säkerhetsinnovation. Dessutom har han blivit inbjuden till Dubai och Silicon Valley, och det sistnämnda ska han besöka i början av 2023. Där ska han få prata med personer som jobbar med Smart City, om projektet och lösningarna som användes.

Några av ritningarna till stolparna på Kungstorget i Helsingborg.

Varje stolpe är unik för att kunna fånga upp hela torget, samt säkra varandra, med kamerorna. Här är några av ritningarna.

Framtiden

Även om Alexander och Moramast skapade stolpar speciellt anpassade för detta projekt skapade de dem med avsikten att stolparna ska gå att använda även i andra projekt framöver. Förutom att det är flera svenska kommuner som tittar på liknande lösningar, och många kameraföretag som är intresserade av att använda konceptet, är det som sagt också ett stort intresse runt om i världen.

I Venice Beach i Los Angeles har de redan påbörjat ett projekt där denna design kommer att användas. Bland annat kommer stolparna mäta UV-strålningen i området, och om den överstiger ett visst värde skickas det ut varningar vi sms till alla som är i närområdet.

– Inom de närmsta tre åren tror jag vi kommer se en ökning av sådana här projekt, säger Alexander.

Det är också därför Alexander tycker att det är bäst att lösningen är fri att använda, utan patent. Så att fler kan gynnas av hans och Moramasts arbete. Och även om han inte har patent så har han varit med och skapat något unikt.

– Vi har i alla fall myntat en ny förkortning, SSP, som används världsomspännande – det är inte fy skam! säger han och ler stolt.

Specialstolpar från Moramast på Kungstorget i Helsingborg. Foto: Göran Assner.

Trots att det finns kameror som ser varenda centimeter av området är det ingen som märker det. De har lyckats skapa en plats där besökare kan njuta av den säkra miljön utan att känna sig övervakade. Foto: Göran Assner.

Jubileumslogotyp för Moramast, kransen runt logotypen är illustrerad av Lisa Kriga

Moramast 50 år

Denna artikel är en del i Moramasts 50-årsfirande! För att följa med i firandet kan du besöka vår samlingssida.

Kort fakta

Invändigt montage

Alla stolpar har 2-3 kameror monterade i fastsvetsade rör, och på fyra av stolparna sitter en CityProbe monterad inuti stolpen.

Specialmontage av armatur

Armaturen Devina har monterats på en nedsänkt tapp i stolpen så att armaturen sitter tight mot stolpen.

Panikläge

När en incident inträffar och en väktare aktiverar larmet går området in i ett så kallat ”panikläge”.

MM PowderCoat

Stolparna är behandlade med MM PowderCoat för att få ett hållbart skydd mot naturens krafter som sliter hårt så nära havet.

Se fler projekt

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.