Arbetsprocess

MM WetCoat – Målningsprocessen

Här kan du läsa om målningsprocessen för vår våtlackering, MM WetCoat. Det vill säga om färgsystem, färgteknologi, bindemedel, pigment och hjälpmedel, samt om de fyra stegen som gås igenom.

När belysningsstolpar behandlas med MM WetCoat sker själva målningen i fyra steg: förbehandling samt målning av grundfärg, mellanfärg och täckfärg. Du kan läsa mer om målningsprocessen vid våtlackering längre ner på sidan.

Principiellt består färgen av bindemedel och pigment och kan delas in i olika färgtyper med utgångspunkt från bindemediets funktion.

När MM WetCoat appliceras på varmförzinkade ytor bör varmförzinkningen uppfylla klass A för att uppnå bästa resultat, vilket vår MM Zink gör. Även varmförzinkade ytor måste förbehandlas för att rengöras från bland annat olja, men framförallt från zinksalter som är vattenlösliga och snabbt bildas utomhus.

Bindemedel

Bindemedet är vanligen löst i organiska lösningsmedel eller finfördelat i vatten. De absolut vanligaste bindemedlen består av organiskt material och kan indelas i tre typer vilka utgör grunden för olika färger. Bindemedel som

  • bildar film enbart genom att lösningsmedlen avdunstar.
  • när lösningsmedlen avdunstat bildar film genom reaktion med omgivningen.
  • består av en eller flera komponenter vilka efter blandning och efter att lösningsmedlen avdunstat reagerar med varandra och bildar film.

Pigment

Pigmenten består också av tre typer:

  • Rostskyddspigment, vilka ska förhindra korrosionsprocesser där zink eller zinkfosfat är vanligast förekommande. De flesta färgfabrikanter har på frivillig basis tagit bort de mest miljöfarliga ämnena som till exempel bly från produkterna.
  • Armerande pigment, vilka har formen av små fjäll och ska förhindra vatten och syre att tränga igenom.
  • Kulörpigment vilka ska ge en viss kulör, vid tunna skikt dölja underlaget samt skydda mot UV-strålning vilken bryter ner bindemedlen. Även dessa pigment har under senare år bytts ut från bly och kadmium mot mindre miljöfarliga ämnen.

Hjälpmedel

Färgerna innehåller därutöver även vissa hjälpmedel, bland annat katalysatorer för att påskynda vissa processer, antiskinnmedel för att hindra att färgen torkar på ytan, konsistensgivare för att underlätta applicering, ytaktiva ämnen som ökar bindningen mellan de olika komponenterna i färgen och ökar vätningen mot underlaget och så vidare.

Miljöpåverkan

Utvecklingen går idag mot miljövänligare produkter fria från miljöfarliga metaller och med betydligt mindre lösningsmedel än tidigare, så kallade High solid-produkter, och nu erbjuds även vattenbaserade produkter.

Vid nymålning är det främsta hotet utsläpp av lösningsmedel, vilka är ett problem både för arbetsmiljön såväl som för den yttre miljön. Men även direkt spridning av färg med innehåll av metaller, isocyanater etc. kan orsaka miljöproblem. Minst lika viktigt är dock att ta hänsyn till hela livscykeln och beakta övermålningsbarhet och hur färgen ska tas omhand då den en gång ska bytas ut, det vill säga bortblästring, återvinning av stål etc.

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.