Nyheter

Inaktuellt och fel i boken

Vår senaste bok, En bok om belysningsstolpar 3.0, kom ut våren 2019. Här kan se vilka felaktigheter vi hittat i den, och vad som har ändrats sedan publiceringen.

Inaktuellt

Fel / missar

  • Vi missade skriva att illustratören för stolpskissen i avsnittet Konstruktion är Helena Willis.
  • På RS-stolparna har värdena för M och T i belastningstabellerna bytt plats, samt att det är fel rot och topp-mått på de flesta. De är dock som sagt ej aktuella längre.
  • Benämningen på de tre sista koniska stolparna, i alla terrängklasser, är felaktiga. Kolla på hemsidan för korrekt information.
  • Kvalitets- och miljöledningssystemet för pulverlackering (numer kallad MM Powder Coat) sker enligt ISO 9001 – inte 9002 – och 14001.
  • HG-stolpar är 0-klassade, inte NE-klassade. De bygger på den beprövade Morastolpen som är eftergivlig och energiupptagande. Men då HG-stolpen ligger utanför de krocktestade familjerna (8-10 meter HE och LE) 0-klassas den.

En bok om belysningsstolpar 3.0

Läs vår bok

Nu vet du vad som är fel och inaktuellt, men det mesta i vår fina bok är ju faktiskt lika aktuellt i dag som när boken skrevs! Läs den här på vår hemsida, eller beställ din egen kopia.

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.