i Produktbilden föreställer inte alltid den aktuella produkten utan är lika i uppbyggnad men kan variera i mått och ytbehandling (är oftast varmförzinkad oavsett variant). Färger på skärmar kan avvika från verkligheten.
7774427 | V0371202 | Absorbent 120D0

Absorbentstolpe
MM Coat

En konisk eftergivlig och energiupptagande stålstolpe, ljuspunktshöjd 12 meter och med eftergivlighetsklass 100HE2. Detta nummer gäller en komplett stolpe, bestående av specificerad stolpkropp och toppstycke med tillhörande skruvsats. Den levereras som standard varmförzinkad med MM Zink och rotlackerad med MM Coat.

Om Absorbentstolpen

Absorbentstolpen i HE-utförande har en unik och patenterad konstruktion som minskar risken för att passageraren ska skadas. Stolpens stomme binder det kolliderande fordonets rörelseenergi och minskar på ett kontrollerat sätt hastigheten till en säker nivå. På så sätt skyddar stolpen personerna i det kolliderande fordonet samt andra vägtrafikanter.

Den konformade stolpen är testad och godkänd enligt standarden EN 12767. Den kan användas för att främja trafiksäkerheten på alla vägar och rekommenderas i de fall det bakom stolparna finns gång- och cykelväg eller träd.

Godkännande

Eftergivlighetsklass 100HE2.

Absorbentstolpen klassificeras enligt SS-EN 12767. Klassificeringen innehåller krockhastiget, energiabsorbtionskategori och säkerhetsnivå för passagerare. Denna stolpe är alltså testad i 100 km/h och uppfyller kraven för energiabsorbtionskategorin HE (High Energy Absorbing) samt den mellersta säkerhetsnivån för passagerare (nivå 2).

Stolpar testade i 100km/h kan användas på alla vägar oavsett hastighet. Stolpar testade i 70km/h kan användas på vägar med maximal hastighet av 70 km/h. Säkerhetsnivån anger skadenivån för passagerare. Stolpar i den högsta nivån 3 kan användas på alla vägar, stolpar i nivå 2 kan användas på vägar med kravnivå 2 eller lägre, och samma sak för nivå 1.

Har du frågor gällande detta är du välkommen att kontakta oss på 0250-59 20 90 eller via info@moramast.se.

Produkten består av

7771597 Stolpkropp för Absorbentstolpen (HE) med avsedd lph 10-12 m

7771619 Toppstycke för Absorbentstolpen, med två armar á 0,15 m

7771636 Skruvsats för arm/toppstycke till absorbenten

7771634 Lucksats till Absorbentstolpe 12 m

7771952 Mässingspluggar set, 6 st

Tillbehör

7771662 Skruvsats till fundamentet SJ-4/1500

7771553 Tätningsring till fundamentet SJ-4/1500


Fundamentering

7771547 / V0600515 Moramast, plan mark, markslag I


Ytbehandling

Alla våra stålprodukter får ett tåligt grundskydd med lång livslängd i form av MM Zink, och aluminiumprodukterna i form av MM Anod. Utöver det kan även lackering på rot (MM Coat) eller över hela stolpen användas för ökat skydd (MM PowderCoat, MM ThermoCoat eller MM WetCoat).

Denna produkt är behandlad med MM Coat. Efter grundbehandling läggs MM Coat på den nedersta delen av stolpen – där korrosionshastigheten är som störst – för att öka livslängden i miljöer som är extra aggressiva.

Belastningstabeller

M = Maximalt böjmoment vid marknivå utifrån angiven prestanda | T = Maximal tvärkraft vid marknivå utifrån angiven prestanda | Terrängklass 1 = kustnära, 2 = inland, 3 = bebyggelse. Last och vindyta avser totalsumman av samtliga armaturer. Vid större eller tyngre armatur, kontakta oss för belastningsberäkning.

Terräng­klass 1
Vind Total last Total vindyta M T
22 m/s Fråga Moramast för vikter över 30 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,3 kvm – kNm – kN
23 m/s Fråga Moramast för vikter över 30 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,3 kvm – kNm – kN
24 m/s Fråga Moramast för vikter över 30 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,3 kvm – kNm – kN
25 m/s Fråga Moramast för vikter över 30 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,3 kvm – kNm – kN
26 m/s 30 kg 0,3 kvm – kNm – kN
Terräng­klass 2
Vind Total last Total vindyta M T
22 m/s Fråga Moramast för vikter över 30 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,3 kvm – kNm – kN
23 m/s Fråga Moramast för vikter över 30 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,3 kvm – kNm – kN
24 m/s Fråga Moramast för vikter över 30 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,3 kvm – kNm – kN
25 m/s Fråga Moramast för vikter över 30 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,3 kvm – kNm – kN
26 m/s Fråga Moramast för vikter över 30 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,3 kvm – kNm – kN
Terräng­klass 3
Vind Total last Total vindyta M T
22 m/s Fråga Moramast för vikter över 30 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,3 kvm – kNm – kN
23 m/s Fråga Moramast för vikter över 30 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,3 kvm – kNm – kN
24 m/s Fråga Moramast för vikter över 30 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,3 kvm – kNm – kN
25 m/s Fråga Moramast för vikter över 30 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,3 kvm – kNm – kN
26 m/s Fråga Moramast för vikter över 30 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,3 kvm – kNm – kN

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.