i Produktbilden föreställer inte alltid den aktuella produkten utan är lika i uppbyggnad men kan variera i mått och ytbehandling (är oftast varmförzinkad oavsett variant). Färger på skärmar kan avvika från verkligheten.
7771655 | V0378606V | Stolpe MMABS GÅ-SAFE 60E15

Gå Safe-stolpe
MM WetCoat

Stolpen Gå-Safe är framtagen för att påkalla uppmärksamhet vid övergångsställen. Den levereras som standard våtlackerad i blått och med reflex. Stolpen bör kompletteras med Herr/Fru Gårman-skylt samt en armatur som har optik anpassad för övergångsställen.

Om Absorbentstolpen NE

Absorbentstolpen har en unik och patenterad konstruktion som är eftergivlig vid kollision. I trafikmiljöer där det inte finns oskyddade trafikanter eller träd bakom stolparna, som till exempel längs landsväg med stora sidoarealer, är Absorbentens NE-stolpe ett kostnadsreducerande alternativ. Den är konformad och lämpar sig även för montering på broar.

Gå-Safe

Stolpen Gå-Safe är framtagen för att påkalla uppmärksamhet vid övergångsställen. Den bygger på den väl testade Absorbentstolpen.

Stolpen Gå-Safe är som standard våtlackerad i blått och levereras med reflex.

Detta E-nummer gäller en komplett stolpe, bestående av specificerad stolpkropp och toppstycke (dock våtlackerad variant) med tillhörande skruvsats. Stolpen bör kompletteras med Herr/Fru Gårman-skylt, samt en armatur som har optik anpassad för övergångsställen.

Godkännande

Eftergivlighetsklass 100NE2.

Absorbentstolpen klassificeras enligt SS-EN 12767. Klassificeringen innehåller krockhastiget, energiabsorbtionskategori och säkerhetsnivå för passagerare. Denna stolpe är alltså testad i 100 km/h och uppfyller kraven för energiabsorbtionskategorin NE (Non Energy Absorbing) samt den mellersta säkerhetsnivån för passagerare (nivå 2).

Stolpar testade i 100km/h kan användas på alla vägar oavsett hastighet. Stolpar testade i 70km/h kan användas på vägar med maximal hastighet av 70 km/h. Säkerhetsnivån anger skadenivån för passagerare. Stolpar i den högsta nivån 3 kan användas på alla vägar, stolpar i nivå 2 kan användas på vägar med kravnivå 2 eller lägre, och samma sak för nivå 1.

Trafikverket rekommenderar att NE-stolpar används på vägarna när det inte finns en gång- och cykelväg eller träd bakom stolparna. Om det finns en risk för att fordonet efter stolpen kan kollidera med till exempel fotgängare eller träd rekommenderas det att man istället använder HE-stolpar.

Har du frågor gällande detta är du välkommen att kontakta oss på 0250-59 20 90 eller via info@moramast.se.

Produkten består av

7771600 Stolpkropp för Absorbentstolpen (NE) med avsedd lph 4-6 m

7771604 Toppmonterad arm för Absorbentstolpen, med en arm á 1,5 m

7771636 Skruvsats för arm/toppstycke till absorbenten

7771631 Lucksats till Absorbentstolpe 6 m

Tillbehör

7771765 Herr/Fru Gårman-skylt till Gå Safe-stolpe, dubbelsidig

7771766 Herr Gårman-skylt till Gå Safe-stolpe, enkelsidig

Y0110112S Skruvsats till fundamentet SJR-1.3 och SJR-2

7771551 Tätningsring JK-1.3


Fundamentering

7771542 / V0600512 Moramast, plan mark, markslag I


Ytbehandling

Alla våra stålprodukter får ett tåligt grundskydd med lång livslängd i form av MM Zink, och aluminiumprodukterna i form av MM Anod. Utöver det kan även lackering på rot (MM Coat) eller över hela stolpen användas för ökat skydd (MM PowderCoat, MM ThermoCoat eller MM WetCoat).

Denna produkt är behandlad med MM WetCoat. MM WetCoat är ett flexibelt alternativ, med stort urval kulörer och flexibel lackeringsplats.

Belastningstabeller

M = Maximalt böjmoment vid marknivå utifrån angiven prestanda | T = Maximal tvärkraft vid marknivå utifrån angiven prestanda | Terrängklass 1 = kustnära, 2 = inland, 3 = bebyggelse. Last och vindyta avser totalsumman av samtliga armaturer. Vid större eller tyngre armatur, kontakta oss för belastningsberäkning.

Terräng­klass 1
Vind Total last Total vindyta M T
22 m/s Fråga Moramast för vikter över 12 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,12 kvm – kNm – kN
23 m/s Fråga Moramast för vikter över 12 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,12 kvm – kNm – kN
24 m/s Fråga Moramast för vikter över 12 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,12 kvm – kNm – kN
25 m/s Fråga Moramast för vikter över 12 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,12 kvm – kNm – kN
26 m/s 12 kg 0,12 kvm – kNm – kN
Terräng­klass 2
Vind Total last Total vindyta M T
22 m/s Fråga Moramast för vikter över 12 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,12 kvm – kNm – kN
23 m/s Fråga Moramast för vikter över 12 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,12 kvm – kNm – kN
24 m/s Fråga Moramast för vikter över 12 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,12 kvm – kNm – kN
25 m/s Fråga Moramast för vikter över 12 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,12 kvm – kNm – kN
26 m/s Fråga Moramast för vikter över 12 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,12 kvm – kNm – kN
Terräng­klass 3
Vind Total last Total vindyta M T
22 m/s Fråga Moramast för vikter över 12 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,12 kvm – kNm – kN
23 m/s Fråga Moramast för vikter över 12 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,12 kvm – kNm – kN
24 m/s Fråga Moramast för vikter över 12 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,12 kvm – kNm – kN
25 m/s Fråga Moramast för vikter över 12 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,12 kvm – kNm – kN
26 m/s Fråga Moramast för vikter över 12 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,12 kvm – kNm – kN

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.