i Produktbilden föreställer inte alltid den aktuella produkten utan är lika i uppbyggnad men kan variera i mått och ytbehandling (är oftast varmförzinkad oavsett variant). Färger på skärmar kan avvika från verkligheten.
7771573 | V0370832 | Absorbent NE 80D15

Absorbentstolpe
MM Coat

En konisk eftergivlig stålstolpe, ljuspunktshöjd 8 meter och med eftergivlighetsklass 100NE2. Detta nummer gäller en komplett stolpe, bestående av specificerad stolpkropp och toppstycke med tillhörande skruvsats. Den levereras som standard varmförzinkad med MM Zink och rotlackerad med MM Coat.

Om Absorbentstolpen NE

Absorbentstolpen har en unik och patenterad konstruktion som är eftergivlig vid kollision. I trafikmiljöer där det inte finns oskyddade trafikanter eller träd bakom stolparna, som till exempel längs landsväg med stora sidoarealer, är Absorbentens NE-stolpe ett kostnadsreducerande alternativ. Den är konformad och lämpar sig även för montering på broar.

Godkännande

Eftergivlighetsklass 100NE2.

Absorbentstolpen klassificeras enligt SS-EN 12767. Klassificeringen innehåller krockhastiget, energiabsorbtionskategori och säkerhetsnivå för passagerare. Denna stolpe är alltså testad i 100 km/h och uppfyller kraven för energiabsorbtionskategorin NE (Non Energy Absorbing) samt den mellersta säkerhetsnivån för passagerare (nivå 2).

Stolpar testade i 100km/h kan användas på alla vägar oavsett hastighet. Stolpar testade i 70km/h kan användas på vägar med maximal hastighet av 70 km/h. Säkerhetsnivån anger skadenivån för passagerare. Stolpar i den högsta nivån 3 kan användas på alla vägar, stolpar i nivå 2 kan användas på vägar med kravnivå 2 eller lägre, och samma sak för nivå 1.

Trafikverket rekommenderar att NE-stolpar används på vägarna när det inte finns en gång- och cykelväg eller träd bakom stolparna. Om det finns en risk för att fordonet efter stolpen kan kollidera med till exempel fotgängare eller träd rekommenderas det att man istället använder HE-stolpar.

Har du frågor gällande detta är du välkommen att kontakta oss på 0250-59 20 90 eller via info@moramast.se.

Produkten består av

7771601 Stolpkropp för Absorbentstolpen (NE) med avsedd lph 6-8 m

7771609 Toppmonterad arm för Absorbentstolpen, med två armar á 1,5 m

7771636 Skruvsats för arm/toppstycke till absorbenten

7771632 Lucksats till Absorbentstolpe 8 m

Tillbehör

7771661 Skruvsats till fundamentet SJ-2

7771552 Tätningsring till fundamentet SJ-2 och SJR-2


Fundamentering

7771543 / V0622212 Moramast, plan mark, markslag I


Ytbehandling

Alla våra stålprodukter får ett tåligt grundskydd med lång livslängd i form av MM Zink, och aluminiumprodukterna i form av MM Anod. Utöver det kan även lackering på rot (MM Coat) eller över hela stolpen användas för ökat skydd (MM PowderCoat, MM ThermoCoat eller MM WetCoat).

Denna produkt är behandlad med MM Coat. Efter grundbehandling läggs MM Coat på den nedersta delen av stolpen – där korrosionshastigheten är som störst – för att öka livslängden i miljöer som är extra aggressiva.

Belastningstabeller

M = Maximalt böjmoment vid marknivå utifrån angiven prestanda | T = Maximal tvärkraft vid marknivå utifrån angiven prestanda | Terrängklass 1 = kustnära, 2 = inland, 3 = bebyggelse. Last och vindyta avser totalsumman av samtliga armaturer. Vid större eller tyngre armatur, kontakta oss för belastningsberäkning.

Terräng­klass 1
Vind Total last Total vindyta M T
22 m/s Fråga Moramast för vikter över 30 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,3 kvm – kNm – kN
23 m/s Fråga Moramast för vikter över 30 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,3 kvm – kNm – kN
24 m/s Fråga Moramast för vikter över 30 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,3 kvm – kNm – kN
25 m/s Fråga Moramast för vikter över 30 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,3 kvm – kNm – kN
26 m/s 30 kg 0,3 kvm – kNm – kN
Terräng­klass 2
Vind Total last Total vindyta M T
22 m/s Fråga Moramast för vikter över 30 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,3 kvm – kNm – kN
23 m/s Fråga Moramast för vikter över 30 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,3 kvm – kNm – kN
24 m/s Fråga Moramast för vikter över 30 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,3 kvm – kNm – kN
25 m/s Fråga Moramast för vikter över 30 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,3 kvm – kNm – kN
26 m/s Fråga Moramast för vikter över 30 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,3 kvm – kNm – kN
Terräng­klass 3
Vind Total last Total vindyta M T
22 m/s Fråga Moramast för vikter över 30 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,3 kvm – kNm – kN
23 m/s Fråga Moramast för vikter över 30 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,3 kvm – kNm – kN
24 m/s Fråga Moramast för vikter över 30 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,3 kvm – kNm – kN
25 m/s Fråga Moramast för vikter över 30 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,3 kvm – kNm – kN
26 m/s Fråga Moramast för vikter över 30 kg Fråga Moramast för vindyta över 0,3 kvm – kNm – kN

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.