i Produktbilden föreställer inte alltid den aktuella produkten utan är lika i uppbyggnad men kan variera i mått och ytbehandling (är oftast varmförzinkad oavsett variant). Färger på skärmar kan avvika från verkligheten.
7771235 | - | MSB100 E20 LE RL

Morastolpe
MM Coat

En eftergivlig och energiupptagande stolpe i aluminium, ljuspunktshöjd 10 meter och med eftergivlighetsklass 100LE3.

Om Morastolpen

Morastolpen är en patenterad stolpe, utvecklad hos Moramast, som ger vänligare vägar. Konstruktionen minskar risken för att passageraren ska skadas. Stolpens stomme binder det kolliderande fordonets rörelseenergi och minskar på ett kontrollerat sätt hastigheten till en säker nivå. På så sätt skyddar stolpen personerna i det kolliderande fordonet samt andra vägtrafikanter.

Den åttakantiga stolpen är testad och godkänd enligt standarden EN 12767. Den kan användas för att främja trafiksäkerheten på alla vägar och rekommenderas i de fall det bakom stolparna finns gång- och cykelväg eller träd.

Godkännande

Eftergivlighetsklass 100LE3.

Morastolpen klassificeras enligt SS-EN 12767. Klassificeringen innehåller krockhastiget, energiabsorbtionskategori och säkerhetsnivå för passagerare. Denna stolpe är alltså testad i 100 km/h och uppfyller kraven för energiabsorbtionskategorin LE (Low Energy Absorbing) samt den högsta säkerhetsnivån för passagerare (nivå 3).

Stolpar testade i 100km/h kan användas på alla vägar oavsett hastighet. Stolpar testade i 70km/h kan användas på vägar med maximal hastighet av 70 km/h. Säkerhetsnivån anger skadenivån för passagerare. Stolpar i den högsta nivån 3 kan användas på alla vägar, stolpar i nivå 2 kan användas på vägar med kravnivå 2 eller lägre, och samma sak för nivå 1.

Har du frågor gällande detta är du välkommen att kontakta oss på 0250-59 20 90 eller via info@moramast.se.

Finns även som

7771241 Med eftergivlighetsklass 100HE2 (High Energy Absorbing)

Tillbehör

7777194 Lucka till Morastolpe


Fundamentering

7778752 8AL-140/1500 – Moramast, plan mark, markslag I


Ytbehandling

Alla våra stålprodukter får ett tåligt grundskydd med lång livslängd i form av MM Zink, och aluminiumprodukterna i form av MM Anod. Utöver det kan även lackering på rot (MM Coat) eller över hela stolpen användas för ökat skydd (MM PowderCoat, MM ThermoCoat eller MM WetCoat).

Denna produkt är behandlad med MM Coat. Efter grundbehandling läggs MM Coat på den nedersta delen av stolpen – där korrosionshastigheten är som störst – för att öka livslängden i miljöer som är extra aggressiva.

Belastningstabeller

M = Maximalt böjmoment vid marknivå utifrån angiven prestanda | T = Maximal tvärkraft vid marknivå utifrån angiven prestanda | Terrängklass 1 = kustnära, 2 = inland, 3 = bebyggelse. Last och vindyta avser totalsumman av samtliga armaturer. Vid större eller tyngre armatur, kontakta oss för belastningsberäkning.

Terräng­klass 1
Vind Total last Total vindyta M T
22 m/s 12 kg 0,17 kvm 13,2 kNm 2,4 kN
23 m/s 12 kg 0,07 kvm 13,2 kNm 2,4 kN
Terräng­klass 2
Vind Total last Total vindyta M T
22 m/s 12 kg 0,34 kvm 13,2 kNm 2,4 kN
23 m/s 12 kg 0,24 kvm 13,2 kNm 2,4 kN
24 m/s 12 kg 0,16 kvm 13,2 kNm 2,4 kN
25 m/s 12 kg 0,07 kvm 13,2 kNm 2,4 kN
Terräng­klass 3
Vind Total last Total vindyta M T
22 m/s 12 kg 0,76 kvm 13,2 kNm 2,4 kN
23 m/s 12 kg 0,63 kvm 13,2 kNm 2,4 kN
24 m/s 12 kg 0,51 kvm 13,2 kNm 2,4 kN
25 m/s 12 kg 0,41 kvm 13,2 kNm 2,4 kN
26 m/s 12 kg 0,32 kvm 13,2 kNm 2,4 kN

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.