Söderlyckan Skatepark, Lund

Söderlyckan Skatepark – en kvällshimmel utöver det vanliga

Emma Johansson från Sweco var med och planerade den effektfulla belysningen över Söderlyckan Skatepark. Det som började med en kort presentation är nu en uppskattad plats där åkare kan träna under stjärnhimmel.

NÄR LUNDS kommun skulle påbörja arbetet med Söderlyckan Skatepark lät de ett antal anbudsgivare göra korta presentationer av sina förslag. En av dessa var Sweco som, tillsammans med Pivotech, blev utvalda som vinnare. Efter detta fortsatte de arbetet med utformningen av den nya parken tillsammans med Lunds stad och ljusdesignern Bertil Göransson.

När förslaget skulle realiseras projekterades det av Sweco i samarbete med Pivotech, som utformade själva betongparken. Det var här Emma Johansson, ljusdesigner och belysningsprojektör på Sweco, kom in i bilden. Och just sådana här projekt – utan ett färdigt koncept – tycker hon är lite extra roliga.

Spännstolpar från Moramast på Söderlyckan Skatepark i Lund. Foto: Kola Productions.

Betongparken är en plats utöver det vanliga med sin lummiga omgivning och välkomnande känsla. Foto: Kola Productions.

– Det är väldigt inspirerande att arbeta med projekt där lösningen inte är förutbestämd, utan jag har möjlighet att påverka och vara med och skapa det slutgiltiga resultatet, säger hon.

För att lyckas få fram en lösning som både skulle fungera rent praktiskt och samtidigt kännas trivsam och inbjudande krävdes en hel del arbete. Arbetsgruppen hade många möten med kunden, utförde platsbesök samt höll en workshop med åkarna för att se vad de hade för önskemål och behov. Detta för att kunna smälta samman önskningar, möjligheter och vad som praktiskt skulle gå att realisera.

Alternativet för att uppfylla behovet skulle vara höga master och det kändes inte aktuellt i en sådan här miljö. Med linspänd belysning kunde vi placera ut armaturerna precis där ljuset behövdes.

Spännstolpar från Moramast på Söderlyckan Skatepark i Lund. Foto: Kola Productions.

Skateparken skulle fungera rent praktiskt – och samtidigt kännas trivsam och inbjudande. Foto: Kola Productions.

För att det skulle vara säkert för åkarna krävdes en hög ljusnivå med jämn fördelning av ljuset. Det höga kravet på ljussättningen gjorde att valet föll på spännstolpar med ljuspunkter utplacerade för att få den optimala ljusbilden.

– Alternativet för att uppfylla behovet skulle vara höga master och det kändes inte aktuellt i en sådan här miljö. Med linspänd belysning kunde vi placera ut armaturerna precis där ljuset behövdes, säger Emma.

Moramast hjälpte till med stolpberäkningar, räknade på laster och fundament. Långa spann och litet nedhäng ställer höga krav. Kravet på jämn belysning gjorde dessutom att stolparnas möjliga placeringar var begränsade.

– Vi fick flytta någon stolpe för att få ihop lasterna och beräkningarna. Då är det skönt att vara med redan från början. På så sätt kunde vi påverka utformningen av betongparken, så att stolparna fick optimala platser, säger Emma.

Spännstolpar från Moramast på Söderlyckan Skatepark i Lund. Foto: Kola Productions.

En skatepark kräver väldigt bra ljus, och för att ge åkarna frihet valde man spännstolpar. Foto: Kola Productions.

För att skapa en inbjudande miljö belystes träd, och LED-lister installerades runt parkområdet. De har även gjort det möjligt att koppla in högtalare och anpassa belysningen för andra evenemang.

Ljuspunkterna som är utplacerade över parken har, utöver själva ljussättningen, även två andra syften.

– De lyser med full effekt när det är okej att åka i parken. Sedan, efter en viss tid när det ska vara lugnt, dimmas de ner för att visa att ”nu är det dags att avsluta”. Det går dock att övermanövrera dimmern vid speciella tillfällen, säger Emma.

Arbetsgruppen ville även skapa en estetisk effekt utöver det vanliga:

– När armaturerna dimmas ner på kvällen står de och glöder lite, som en stjärnhimmel.

Ljusmålad bild på temat Respekt, spännstolpar från Moramast på Söderlyckan Skatepark i Lund. Foto: Kola Productions.

Ljusmålad bild på temat Respekt. Foto: Kola Productions.

Kort fakta

Hög säkerhet

Spännstolpar med noga placerade ljuspunkter ger den optimala ljusbilden för åkarnas säkerhet.

Höga krav på stolparna

Långa spann och litet nedhäng ställer höga krav på stolparnas tålighet.

Se fler projekt

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.