Hyllievångsparken, Malmö

Framtidens park är aldrig färdig

I stadsdelen Hyllie i Malmö växer Hyllievångsparken upp. Allt började 2018 med en tävling där visionen “Framtidens park är aldrig färdig” vann. Nu växer den gröna oasen upp, som en plats där både människa och natur kan frodas.

Illustration över Hyllievångsparken, av Plot Design.

År 2018 höll fastighets- och gatukontoret i Malmö stad en internationell tävling för utformandet av den nya stadsdelsparken i Hyllie, det som nu är Hyllievångsparken. Karin Larsson och Bertil Göransson var två av de som jobbade på projektet redan från start. Och med visionen ”Framtidens park är aldrig färdig” vann deras team tävlingen.

Visionen är att parken hela tiden ska utvecklas och användas till olika aktiviteter, i olika syften. Även parkens planteringar är tänkta att förändras med tiden.

– Förut var en park något man flanerade i, men här ville vi ha en park som var öppen för deltagande och där man hela tiden kan påverka parken på något sätt, säger Karin.

Bertil är ansvarig för belysningen: ljusdesign och att ta fram såväl den tekniska lösningen som underlag för upphandling. Karin jobbar med utformning av landskapet, innehållet och hur det ska se ut – samt för många dialoger med Bertil.

De är noga med att påpeka det som jag alltid hör vid denna typ av samtal:

– Det här är ingenting man gör själv. Vi är många som tillsammans bidrar till resultatet.

Illustrerad glödlampa. Illustration av Lisa Kriga.

Om projektet

Årtal: 2018 – pågående (till och med etapp 3 är klart)

Beställare: Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad

Alla inblandade: Plot Studio, Ekologigruppen, Kreera, Luxera, Marcus Abrahamsson, Structor, Peter Linder, Landskapsingenjören i Sverige

Ljusdesign: Luxera

Leverantörer belysning: Moramast, Eli Gnosjö, Meyer, Ateljé Lyktan, Fox design

Från kultur till natur

Hyllievångsparken är inte bara en “park” i traditionell mening, utan innefattar en hel del olika områden med olika fokus.

Den norra delen är en aktiv del med en fruktlund, en liten paviljong (”pallarkojan”) som kan användas som scen, odlingslotter, en Biergarten med långa picknickbord, självplock av blommor och en grusyta som i framtiden eventuellt kommer användas till växthus och caféer.

– I fruktlunden står bland annat äppelträd som stått precis söder om denna plats och sedan flyttats hit, så träden som står där kan vara 25 år gamla, säger Bertil.

Norra delen av Hyllievångsparken, kartillustration av Plot Studio.

Läs mer om den norra delen av parken, och se på fler fina bilder, hos Plot Studio.

Mittendelen är lite lugnare och består av en parkmiljö med mer träd, hundrastplats och lekplats som integrerar med naturen.

Den södra delen är den lugnaste och innefattar promenadstråk och picknickyta. Här kommer det att bli uppväxta skogsmiljöer blandat med aktivitetsytor där man kan stanna till på sin promenad. Här finns även en liten rund paddock (en så kallad korall) och en ridstig.

Spännstolpar från Moramast i Hyllievångsparken. Foto: Göran Assner.

I den norra delen av parken är belysningen mer intensiv, och byggs bland annat upp av spännstolpar och rakstolpar från Moramast. Här syns även bevattningssäckar och stödräcken för träd och odlingar som ska finnas på plats första tiden. I bakgrunden syns lekplatsen En hemlig stad som vid fototillfället är under uppbyggnad. Foto: Göran Assner.

Belysningen för aktiviteter, trygghet och naturen

Belysningen i parken följer de olika delarnas aktivitetsnivå. I den norra delen av parken är belysningen mer intensiv och detaljerad, med bland annat spännstolpar från Moramast över långborden. Sedan minskas belysningen i intensitet söderut, för att bli mer traditionell längs gångstigarna längre söderut. Där är även belysningen mer lågmäld för att inte störa så mycket, och det används därför främst pollare i detta område.

Vi befinner oss mitt i en stad, så detta blir en grön oas. Då vill vi få ner ljusnivån så mycket som möjligt så att man får uppleva naturen.

Illustration över den södra delen av Hyllievångsparken, av Plot Design.

På aktivitetsytorna i södra delen av parken finns det mer specifik belysning. Denna måste besökaren dock aktivera själv med en tryckknapp. Man har valt denna lösning för att spara på miljön, men även för att inte störa naturen. Något som har varit en konstant balansgång gentemot att skapa en belysning som känns trygg och välkomnande.

– Vi befinner oss mitt i en stad, så detta blir en grön oas. Då vill vi få ner ljusnivån så mycket som möjligt så att man får uppleva naturen. I en stad har du oftast inte möjlighet att se stjärnorna till exempel, säger Bertil.

Parken fungerar även som dagvattenhantering. Vattnet från omgivningen fördröjs i parken, och slingrar genom den södra delen av parken från Vattenspegeln till Skyfallssänkan – ett område där vattnet kan svämma över – och sedan ut ur parken via en bäck.

Det här gör att det finns en önskan att hålla nere belysningen i detta område, så att naturen får frodas. Samtidigt går det gångstråk genom området så det gäller att hitta balansen mellan tryggheten och hänsynen till naturen.

Södra delen av Hyllievångsparken, kartillustration av Plot Studio.

Läs mer om den södra delen av parken, och se på fler fina bilder, hos Plot Studio.

Den hemliga staden

Den stora lekplatsen i mitten av parken är noggrant genomtänkt och framtagen bland annat med hjälp av barn från Hyllievångskolan.

– Barnen ville att man skulle ”komma in på en plats och komma ut på en helt annan plats, och då var det en helt annan värld, och så skulle man kunna komma runt, och då skulle man kunna gömma sig”. Då kände jag, okej det här blir ju jättelätt… säger Karin och skrattar.

Men det var då teamet fick idéen till det som kom att heta ”Den hemliga staden”. Lekplatsen byggdes upp av en mängd olika kulisser där den ena sidan är en miljö, till exempel en bakgård, och den andra sidan en hela annan, exempelvis en gränd. Som en liten stad men med lite bonusdetaljer, som djur och annat som du kanske egentligen inte hittar i en sådan miljö.

Effektbelysning, och kundanpassade stolpar från Moramast, i Hyllievångsparken. Foto: Plot Studio.

Ljuset som är integrerat i lekplatsen är programmerat att förändras och varierar i färg under dagen. Foto: Plot Studio.

Belysningen i lekplatsen integrerades till stor del i kulisserna. Fönster, gångar, lyftkranar, ögon på djuren, små marknadsstånd och hus, en stjärnhimmel… ljuset är integrerat på en mängd olika platser. Det är även programmerat att förändras och variera i färg.

– Samtidigt som det är effektfullt ger det också trygghet genom att förhindra att det blir mörkt bland kulisserna, säger Bertil.

Det användes även orangefärgade koniska stolpar från Moramast, tillsammans med armaturer från Eli Gnosjö som tillsammans ser ut som gamla klassiska innelampor.

– Vi leker lite med inne och ute, säger Karin.

På en kulle vid lekplatsen finns också ett klättertorn som är upplyst inifrån, vilket gör det väl synligt på långt håll och lockar till besök.

Mittendelen av Hyllievångsparken, kartillustration av Plot Studio.

Läs mer om Den hemliga staden, och se på fler fina bilder, hos Plot Studio.

Framtiden för framtidens park

Etapp 3, med bland annat lekplatsen, avslutades under 2023. I nästa etapp sker planteringar i den södra delen, som i dagsläget bara är en stor kuperad yta.

Det finns även en Etapp 5 som kommer längre fram: Parkhyllan. I den etappen ska den östra delen av parken, som löper hela vägen från norr till söder, göras i ordning. Denna upphöjda del av parken är lite som en hylla, därav namnet, och kommer få aktivitetsplatser, mötesplatser med mera. Här finns det även en intention att placera ut små vindkraftverk längs med hyllan, vilka är tänkta att stå för parkens elförsörjning.

Malmögröna stolpar från Moramast i Hyllievångsparken. Foto: Göran Assner.

Stolpar i Malmögrönt ger både ljus och festlig stämning. Träräcken i bilden är stöd för växtligheten och är tänkt att tas bort efter några år. Foto: Göran Assner.

När man började jobba med parken fanns nämligen en önskan om att den skulle vara autonom; det vill säga att all energi som behövs för att driva parken ska produceras i parken. I norra delen står en så kallad Windbush, med vindraft och solceller i ett, som ett resultat av att man började med detta i etapp 1. Ganska snart togs dock beslutet att inte integrera solceller och vindkraftverk inne i själva parken, utan det flyttades till etapp 5 och Parkhyllan.

Parkhyllan kan dock inte påbörjas förrän bebyggelsen på sidan om parken är klar, och just nu är ingenting påbörjat där. Så det är något som troligen drar i gång först om några år.

– Att jobba i olika etapper har varit ett väldigt bra sätt att jobba på, det har gjort att vi jobbat mer med detaljerna. Det har blivit mer genomarbetat. Samtidigt har det varit en utmaning då vi alltid måste tänka på kommande etapper så att vi inte behöver göra om något i senare etapper – utan att tänka på det för mycket, säger Bertil.

Bertil Göransson från Luxera

Bertil, har du några tips till andra som jobbar med utomhusbelysning?

– Var aldrig rädd för att tänka utanför ramarna. Man fastnar lätt i standardiserade saker. I lekplatsen har vi till exempel tänkt utanför ramarna hela vägen och jag tycker vi lyckats bra med att få en belysning som är integrerad, funktionell och har bra kvalitet så att det håller i många år.

Kort fakta

Sol- och vindkraft

I norra delen av parken står en så kallad Windbush, med vindkraft och solceller i ett.

Varierande ljusnivåer

I den norra delen av parken är belysningen mer intensiv och detaljerad, sedan minskas belysningen i intensitet söderut.

Malmögrönt

Stolparna i norra delen är pulverlackerade med MM PowderCoat i Malmögrönt.

Pallarkojan

Paviljongen i norra delen kallas pallarkojan. Tanken är bland annat att man ska "palla äpplen" i den kringliggande fruktlunden och sitta där och äta.

Se fler projekt

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.