Granängsringen, Tyresö

Så fick barnen i Granängsringen en trygg lekplats

Granängsringen förvandlades med relativt enkla medel från mörkt och otryggt till en plats där man kan umgås och känna sig trygg. Ljusdesigner Clara Frænkel delar med sig av sina tankar kring projektet och hur ljus kan skapa trygga miljöer.

Att kunna skapa trygghet, och få andra människor att känna sig trygga, är något speciellt. Utomhus är detta extra viktigt. Nyckeln ligger bland annat i en genomtänkt belysning som skapar en ljus och trygg atmosfär för människorna som befinner sig i området. Granängsringen i Tyresö är ett praktexempel på ett projekt som genomgått denna förändring.

Våren 2021 pratade vi med ljusdesigner Clara Frænkel som arbetat med detta spännande projekt. Då delade vi med oss av projektet som premiuminnehåll, men nu vill vi att fler ska få läsa om projektet som visar på hur små medel kan göra stor skillnad.

För beställaren av projektet, Tyresö Bostäder, var detta ett långsiktigt projekt för att utveckla tryggheten i Granängsringen, och flera olika åtgärder har genomförts även efter att detta delprojekt avslutades.

Bra förarbete ger förutsättningar för bra resultat

Clara Frænkel är utbildad arkitekt och ljusdesigner och har 20 års erfarenhet inom dessa områden. Sedan en mastersutbildning i slutet av 90-talet har hon jobbat med många spännande projekt. Först på företaget Ljusarkitektur, och sedan hos White arkitekter i Stockholm. Under dessa år har Clara lärt sig hur viktigt det är att göra ett bra förarbete för att uppnå bästa möjliga resultat.

– För mig är det viktigt att i början av ett projekt verkligen analysera och tänka igenom ljusuppgiften – vad är det belysningen ska uppnå? berättar hon.

Illustrerad glödlampa. Illustration av Lisa Kriga.

Om projektet

Färdigställt: 2012

Beställare: Tyresö Bostäder
Ljusdesign: White arkitekter, Clara Frænkel och Kajsa Sperling
Leverantörer: Moramast, Fergin, Ensto

När detta projekt drog igång hade Granängsringen länge haft en utmanande situation, vilket bland annat ledde till att kommunen startade upp ett initiativ i samarbete med polisen och invånarna för att tillsammans öka tryggheten i området. Vid en trygghetsvandring identifierades att otillräcklig belysning var en medverkande faktor, vilket blev startskottet för just detta delprojekt.

Clara Frænkel och kollegan Kajsa Sperling inledde sitt arbete med att ta fram en förstudie. Denna hade som mål att identifiera brister och möjligheter i den befintliga miljön, kopplat till upplevelsen av trygghet och dygnets mörka timmar. Detta förarbete skulle sedan ligga till grund för kommande åtgärdsförslag och prioriteringar.

En bidragande faktor till känslan av otrygghet i området var att de mötesplatser som fanns i området hade bristfällig belysning, vilket gjorde det svårt att se människors ansikten.

– I förstudien gick vi igenom kommentarer och förslag som mottogs under trygghetsvandringen, samtidigt som vi gjorde egna analyser av platsens karaktär, rumsliga och sociala förhållanden. Vi gjorde flera besök både i dagsljus och i mörker. Genom att se på gamla ritningar kunde vi få en förståelse för gårdens ursprungliga kvaliteter och hur den fysiska miljön utvecklats över tid, berättar Clara.

Det visade sig att en bidragande faktor till känslan av otrygghet i området var att de mötesplatser som fanns i området hade bristfällig belysning, vilket gjorde det svårt att se människors ansikten. Det gällde både lekplatser, sittplatser och pergolor.

I förstudien lyfte Clara och Kajsa även fram betydelsen av att bevara och utveckla Granängsringens fina naturkaraktär, där de obelysta skogsområdena var en stor kvalitet för både människor och djur. Analyserna visade dock att vegetationen närmare gångvägarna bidrog till känslan av otrygghet. Den gjorde att den rumsliga översikten och känslan av kontroll mer eller mindre försvann. Clara och Kajsa fann också att den existerande belysningen, som bestod av armaturer med kall färgtemperatur och låg färgåtergivning, bidrog till att skapa en förvanskad upplevelse av naturen.

När barnen kommer i första hand

Baserat på de funna bristerna valde Tyresö Bostäder att först prioritera att lekplatserna skulle kännas trygga igen. De ville skapa möjlighet för barnen att trivas och leka ute även när det börjar skymma. Inom belysningsuppdraget blev det därför prioriterat att belysa alla existerande lekplatser.

– Genom att skapa tillgängliga och attraktiva mötesplatser, även när det är mörkt ute, ökar möjligheten för människor att hålla sig utomhus även kvällstid. Detta ökar tryggheten genom social närvaro, samtidigt som det ger en välkomnande känsla, berättar Clara.

På lekplatserna ville de skapa en rumslig och varm belysning som är behaglig att vistas i, och som lyser upp människors ansikten på ett bra sätt. De gjorde detta genom att använda många små vajerspända lyktor över lekplatsen. Belysningen ger ett varmt, mjukt och bländfritt ljus och som sätter människan i fokus. Genom att skapa ett ”tak” med lyktor över lekplatsen skapades en inbjudande och festlig stämning, och samtidigt ett tydligt vistelserum i lägre skala som kontrasterar mot den storskaliga bebyggelsen.

När ett område ska belysas är det viktigt att inte bara tänka på själva vistelseytan, utan också belysa det som ligger runt. På så sätt undviks känslan av att stirra ut i tomma mörkret, något som ofta väcker känslan av att det är oöversiktligt och otryggt. Därför prioriterades det också att belysa de mörka naturslänterna längs de primära gångstråken.

– Vi belyste slänterna längs gångstigarna med avbländande strålkastare på höga stolpar, vilket ger ett ljus som bidrar till den rumsliga överblicken och framhäver den vackra naturen, säger Clara.

Gångväg och omgivning med stolpar från Moramast. Granängsringen, Tyresö. Foto: Clara Fraenkel, White Arkitekter.

När ett område ska belysas är det viktigt att inte bara tänka på själva området, utan också belysa det som ligger runt. Foto: Clara Frænkel, White Arkitekter.

Ett angeläget och intressant projekt

Clara är tydlig med att detta var ett angeläget projekt att jobba med. Området är många människors hem, och att kunna vara med och bidra till att alla dessa människor har fått ett område som känns tryggt har varit givande. Att kunna ge kärlek och omsorg till detaljerna i ett område som har så mycket ursprungliga kvaliteter, med naturen och de stora ytorna.

– För att skapa en bra och trygg boendemiljö för alla boende invånare, som alla har olika behov, är utemiljön väldigt viktig att investera i. Det gäller inte minst belysningen. Att öka de boendes vilja att vistas ute om kvällen, att ta en kvällspromenad och vilja leka tillsammans också när det är mörkt bidrar också till ökad trygghet, säger Clara.

Clara lägger också till att det har varit intressant att reflektera över mörkret – i vilka situationer det är en kvalitet som måste bevaras, inte minst för djurlivet, och i vilka situationer det blir ett problem och bidrar till osäkerhet.

Genomtänkt belysning ger resultat

Rätt belysning kan göra stor skillnad, och i projektet Granängsringen gav den nya belysningen verkligen området ett lyft. Det visar att om du belyser ett område på ett genomtänkt sätt kan du uppnå de önskade resultaten – utan att det måste göras en totalrenovering av området.

– Du behöver inte alltid göra om helheten, utan du kan med små medel investera i belysning för att utveckla och framhäva de kvaliteter som finns så att de fungerar, säger Clara.

Hon lyfter också vikten av att gå längre än att bara titta på programkraven:

– Det brister ofta just kring programkrav för belysning. Man hänvisar till olika standarder som bara behandlar ljusets kvantitativa egenskaper om en viss belysningsstyrka och en viss jämnhet. För att utnyttja potentialen i belysning måste du utgå från upplevelsen av platsen och det rumsliga, de sociala behoven av ljus och känslan som skapas, säger hon.

Spännstolpar från Moramast i lekpark i Granängsringen, Tyresö. Foto: Clara Fraenkel, White Arkitekter.

Baserat på sina analyser valde man göra en extra prioritering för att lekplatserna skulle kännas trygga igen. Foto: Clara Frænkel, White Arkitekter.

Tid för lek

Barnen i Granängsringen fick tillbaka en trygg lekplats, och de boende fick ett bostadsområde som det kändes tryggt att vistas i – även efter att solen har gått ner. Det är dock speciellt en sak som har gjort extra starkt intryck på Clara med just detta projekt.

– Då jag ställde in belysningen på lekplatsen hörde jag barnen ropa ”WOW” då de kom ut från trapphusen. Det är så viktigt att ha barnens perspektiv och upplevelse i fokus, och se bostadsområdet som en förlängning av hemmet – som en del av boendemiljön, avslutar Clara.

Illustrerad kaffekopp och penna. Illustration av Lisa Kriga.

Tillsammans kan vi göra skillnad

Blev du inspirerad till att göra skillnad? Då hoppas vi få möjligheten att göra det tillsammans någon dag.

Vill du veta mer om våra belysningsstolpar, eller vill du ta ett kravlöst möte om hur vi kan hjälpa dig i ditt nästa projekt?

Kort fakta

Många små lyktor

Belysningen ger ett varmt, mjukt och bländfritt ljus.

Överblick och natur

Slänterna belystes med avbländande strålkastare på höga stolpar vilket bidrar till rumslig överblick och att framhäva naturen.

Se fler projekt

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.