Cykelväg Bonäs, Mora

Cykelväg mot Bonäs – En del av Genomfart Mora

År 2019 byggdes en ny gång- och cykelväg mellan Kråkberg och Bonäs. Sedan dess kan man ta sig säkrare från Bonäs in till Mora centrum. Här kan du läsa mer om ett av delprojekten i Genomfart Mora.

Alla som bor i, har besökt eller passerat Mora kan nog vittna om att trafiksituationen är allt annat än optimal. Med flaskhalsar och extrem tillströmning av turister under perioder ser vägarna ibland mer ut att höra till en Stockholmsförort än en liten ort i Dalarna.

På grund av detta tog dåvarande Vägverket redan under sluten av 1990-talet fram en färdig arbetsplan för en förbifartslösning som skulle gå norr om Mora. Finansiering saknades så planerna färdigställdes aldrig och arbetet lades på is fram till 2008. Arbetet med att se över trafiksituationen i Mora återupptogs då av en projektgrupp bestående av deltagare från Mora kommun och Ramböll tillsammans med dåvarande Vägverket. Man insåg då bland annat att en förbifart inte var lösningen, utan man behövde förändra trafikbeteendet och förbättra trafikmiljön för alla trafikanter i Mora. Detta var grogrunden till det som idag kallas Genomfart Mora.

Rotlackerade standardstolpar från Moramast längs cykelvägen mot Bonäs i Mora.

Den nya cykelvägen följer Riksväg 70 mellan Kråkberksvägen och Östnorsvägen.

Genomfart Mora – för en hållbar framtid

Genomfart Mora är ett stort projekt som syftar till att minska och säkra upp trafiken genom Mora, men även ge bättre tillgänglighet, ett mer hållbart resande och en hållbar stadsutveckling. Det är lätt att tro att det är genomfartstrafiken som skapar kaos, och att Genomfart Mora är koncentrerat på hur man ska göra det bättre för bilar att ta sig fram. Men den största delen av trafiken som kör genom Mora står faktiskt de boende i Mora själva för, menar Christina Hjort på Trafikverket. Därför handlar projektet om mer än bara den direkta biltrafiken, och Trafikverket granskade exempelvis även kollektivtrafiken och cyklandet när planen för Genomfart Mora skulle tas fram.

Rotlackerade standardstolpar längs cykelvägen mot Kråkberg i Mora.

Cykelvägen mellan Tuvan och Kråkberg färdigställdes 2015.

Cykelväg till Bonäs – en av åtgärderna i den nya planen

Under hösten 2014 togs en rapport fram, i vilken Trafikverket kom fram till fem åtgärder som skulle göras. En av dessa åtgärder var att bygga en ny gång- och cykelväg mellan Kråkberg och Bonäs, vilken byggdes 2019.

För att öka säkerheten och känslan av trygghet ytterligare valde man att belysa hela gång- och cykelvägen. Den nya cykelvägen kan ses som en förlängning av den cykelväg som gjordes fram till Kråkberg år 2015, och man valde samma stolpar som längs den vägen. Det vill säga 6 meter höga standardstolpar med rotlackeringen MM Coat.

Tidigare fick fotgängare och cyklister färdas på riksväg 70, oskyddat på samma väg som övrig trafik. Men i och med att man byggt den nya gång- och cykelvägen kan oskyddade trafikanter nu ta sig fram säkrare ända från Bonäs in till Mora centrum, en sträcka på cirka 10 km. Dag som natt.

Närbild på rotlackerad standardstolpe från Moramast längs cykelvägen mot Bonäs i Mora.

Stolparna har rotlackeringen MM Coat längst ner på stolpen, som ett extra skydd mot exempelvis hundkiss. I princip ett måste att ha på stolpar längs promenadvägar.

Kort fakta

Stålstolpe 6 m

Längs cykelvägen står 6 meter höga avtrappade standardstolpar.

MM Coat

Stolparna är varmförzinkade och rotlackerade.

Se fler projekt

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.