Nyheter

Vi är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Vi har länge arbetat enligt ISO 9001 för kvalitetsstyrning, samt ISO 14001 för styrning inom miljöområdet. Nu har vi även tagit steget att bli certifierade.

För att hjälpa oss i arbetet med att nå våra mål använder vi oss av ett system som omfattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Detta system integrerar olika standarder och förordningar, och syftet är att tillsammans skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö, hög arbetstillfredsställelse och långsiktig lönsamhet – för så väl oss som miljön.

Inom detta system har vi länge arbetat med ISO-standarderna för kvalitet och miljö som grund. Sedan mars 2022 har vi även på papper att vi är certifierade inom ISO 14001 och ISO 9001.

Björn Åkerblom, VD på Moramast:

Vi har visserligen arbetat efter dessa standarder sedan 90-talet, men det är först nu vi tar steget att faktiskt certifiera oss. Det känns skönt att kunna ha ett bevis för vårt hårda arbete.

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.