Nyheter

Marknadsinformation i krigstider

Situationen i Ukraina är djupt oroväckande, framför allt för det ukrainska folket och freden i Europa. Det kommer givetvis även att få stor påverkan på samhället och affärsklimatet i hela Europa. Här hittar du information gällande hur vi påverkas av Rysslands invasion av Ukraina.

Situationen i Ukraina är djupt oroväckande, framför allt för det ukrainska folket och freden i Europa. Det kommer givetvis även att få stor påverkan på samhället och affärsklimatet i hela Europa. Här vill vi ge en bild av hur Moramast, vår försörjningskedja samt våra kunder kan komma att påverkas av denna kris.

Moramast har idag inga leverantörer i varken Ryssland, Vitryssland eller Ukraina. Däremot får konflikten påverkan på våra europeiska leverantörer av stål och koniska produkter, och inte minst transporter. Även valutan påverkas.

Råmaterial

Uppskattningsvis kommer ca 30-40% av stålråvaran till stål/rörverken i Europa ifrån Ryssland, Vitryssland eller Ukraina. Det är sannolikt att mer eller mindre hela denna stålförsörjning till stålverken kommer att stoppas, vilket i sin tur innebär en hög risk för kommande stålbrist i Europa. Även den ökade upprustningen i Europa när det gäller militär utrustning riskerar att öka efterfrågan på stål som därmed kan ytterligare förvärra situationen.

En stor del av stålverkens produktionskostnad består av energi. Som en konsekvens av Ukraina-krisen och sanktionerna mot Ryssland har priser på olja, naturgas och el skjutit i höjden, och priserna förväntas fortsätta öka kraftigt.

Bara senaste dagarna har vi sett en prisökning på stål med ca 150-200 EUR/ton, vilket motsvarar ca 15%, och priserna fortsätter kraftigt uppåt.

Transporter

Vi ser redan stora utmaningar inom vägtransport i Europa. Bränslepriserna har ökat kraftigt och förväntas öka ytterligare. Det har blivit svårt att hitta transporter då flera transportfirmor är antingen ukrainska eller har stor andel förare från Ukraina som nu inte har möjlighet att köra. Det innebär att även om vi kan få tag i material kan det bli förseningar på grund av svårigheter att få transporter till Sverige. Vi förväntar oss därför kraftigt ökande fraktpriser framöver.

Moramast har säkrat merparten av det råmaterial som behövs för att täcka förväntat behov av standardprodukter under Q2. Vi gör vad vi kan för att säkra material även för Q3, där merparten av det bedömda behovet av material redan är säkrat. Detta förstås under förutsättning att våra leverantörer kan hålla vad de har bekräftat och lovat. När det gäller icke standardmaterial till exempelvis specialprodukter förväntar vi oss inom kort ökade svårigheter att få tag i material och långa leveranstider.

Valuta

I oroliga tider är det vanligt att svenska kronan försvagas mot de större valutorna EUR och USD. Senaste månaden har kronan tappat markant mot EUR. Då allt vårt råmaterial/stål köps i EUR innebär detta en kraftig ökning av vår faktiska kostnad för material.

Följer och utvärderar

Moramast jobbar aktivt med att begränsa effekterna för våra kunder, både när det gäller leveranstider och prisbilden. Men blir Ukraina-konflikten långvarig, eller sanktionerna mot Ryssland bestående, är risken betydande att leveranstider påverkas negativt och framför allt att prisbilden tvingas kraftigt uppåt.

Vi följer utvecklingen noga och utvärderar regelbundet hur detta påverkar både prisbild och leveranser och kommer hålla våra kunder informerade. Har ni några frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss när som helst.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott och transparent samarbete.

Vänliga hälsningar,

Vår VD Björn Åkerbloms signatur

Björn Åkerblom, VD Moramast AB

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.