Egenskaper

  • Korrosivitetsklass C4-C5 (hög - mycket hög)
  • Kan lackera alla längder
  • Stort urval kulörer i Alla standardkulörer i NCS och Ral-skalan, samt vissa metalliserade kulörer
  • Flexibel lackeringsplats i Kan lacka vart som helst, till och med på plats.
  • Lågt pris i Om man ska lackera flera stolpar. Vid lackering av enstaka blir prisbilden sämre då det är vissa ställkostnader.
  • Sämre UV-beständighet och repkänslighet i Jämfört med andra lackeringsmetoder.

Våtlackering är en sprutmetallisering där metall smälts och sedan sprutas på stålytan. Det är en flexibel ytbehandling, med stort urval kulörer och flexibel lackeringsplats.

Färgen består främst av bindemedel och pigment och kan delas in i olika typer med utgångspunkt från bindemedlets funktion.

Våtlackeringen följer ISO 12944-5.