Våtlackering

Våtlackering har korrosivitetsklass C4-C5 (hög – mycket hög) och är ett flexibelt alternativ, med stort urval kulörer och flexibel lackeringsplats.

EGENSKAPER

  • Korrosivitetsklass C4-C5 (hög – mycket hög)
  • Kan lackera alla längder
  • Stort urval kulörer
  • Flexibel lackeringsplats
  • Lågt pris*

Färgen som används vid våtlackering består främst av bindemedel och pigment och kan delas in i olika typer med utgångspunkt från bindemedlets funktion.

Våtlackeringen följer ISO 12944-5.

Läs om målningsprocessen vid våtlackering

* Om man ska lackera flera stolpar. Vid lackering av enstaka blir prisbilden sämre då det är vissa ställkostnader.