Egenskaper

  • Korrosivitetsklass C4-C5 (hög - mycket hög)
  • Kan lackera alla längder
  • Stort urval kulörer i Alla standardkulörer i NCS och Ral-skalan, samt vissa metalliserade kulörer
  • Flexibel lackeringsplats i Kan lacka vart som helst, till och med på plats.
  • Lågt pris i Om man ska lackera flera stolpar. Vid lackering av enstaka blir prisbilden sämre då det är vissa ställkostnader.
  • Sämre UV-beständighet och repkänslighet i Jämfört med andra lackeringsmetoder.

Innan målningen förbehandlar man genom att rengöra och blästra stolparna. Sedan målar man med grundfärg, mellanfärg och täckfärg.